Burgerschap smd

Burgerschap
Sociaal maatschappelijke dimensie 
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

Burgerschap
Sociaal maatschappelijke dimensie 

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we vandaag doen?
  1. Neem een voorwerp mee dat wat iets zegt over jouw persoon
  2. Herhaling vorige les: Uimodel van Hofstede
  3. Opdracht wat betekent je naam. 
  4. Hoe kan je tegen verschillende culturen aankijken? 

Lesdoel: Aan het einde van de les kan je uitleggen hoe jij tegen culturen aan kan kijken. 

Slide 2 - Tekstslide

Neem een voorwerp mee dat wat iets zegt over identiteit

Slide 3 - Tekstslide

Identiteit
Identiteit: Het geheel van eigenschappen dat jou tot een uniek persoon maakt.

Je identiteit wordt gevormd door zowel aangeboren eigenschappen als aangeleerde eigenschappen. 
<Combinatie van aangeboren en aangeleerde eigenschappen 

Slide 4 - Tekstslide

Cultuur:
Het geheel aan kenmerken 

Slide 5 - Tekstslide

Cultuur
Cultuur: het geheel van kenmerken, gewoonten, opvattingen, normen en waarden waaraan je een groep herkent. 

Waarde: datgene wat je belangrijk vindt 
Norm: ongeschreven gedragsregel. Laat zien hoe jij je waarde uit. 

Slide 6 - Tekstslide

Kan je ook geen cultuur hebben?

Slide 7 - Open vraag

Wat is de betekenis van jou naam?
Zoek jou naam op google en kopieer en plak de betekenis in Lesson Up.

Slide 8 - Open vraag

Hoe kan je kijken naar verschillende culturen?
Er zijn 3 manieren/opvattingen om te kijken naar verschillende culturen:

  1. Cultuurrelativisme
  2. Cultuuruniversalisme 
  3. CultuurpluralismeSlide 9 - Tekstslide

Cultuurrelativisme
Elke cultuur is gelijkwaardig.

Je kan niet beoordelen of een cultuur goed of fout is omdat iedereen in zijn eigen cultuur opgroeit. 

Slide 10 - Tekstslide

Cultuuruniversalisme 
Er gelden bepaalde waarden over de hele wereld (universum)

Aan de hand van die universele waarden kan je beoordelen of een cultuur goed of fout is. 

Slide 11 - Tekstslide

Cultuurpluralisme 
De mens staat centraal. Je kijkt niet naar de groep maar je kijkt naar het individu (de persoon) uit die groep. 

Je kan niet de algehele cultuur beoordelen. Je kan alleen bepaalde cultuur kenmerken beoordelen. 

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Denkvraag: Ben jij een cultuurrelativist, cultuuruniversalist of een cultuurpluralist?

Slide 16 - Open vraag

Slide 17 - Tekstslide

Bedenk een situatie die past bij jou beroep/defensie waarin jij beschrijft waarom jouw manier van kijken naar cultuur wenselijk is.

Slide 18 - Open vraag

Welke manier van kijken naar cultuur is het meest wenselijk voor werken bij defensie? Waarom?

Slide 19 - Open vraag

Slide 20 - Tekstslide