25162BLVM9A1 Lezen/luisteren 3F (01-04-2021)

25162BLVM9A1
01-04-2021
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

25162BLVM9A1
01-04-2021

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vandaag
- Hoe is het om weer op school te zijn?
-Vorige les: Hoofd- en bijzaken
Deze les: Argumenteren
- werken in Taalblokken (Bouwstenen 3F)


Slide 2 - Tekstslide

Vorige week was referentiekader
Feiten, meningen en argumenten

Feiten
Feiten zijn beweringen die je kunt controleren. Je zou kunnen opzoeken of navragen of ze echt waar zijn.
Een tekst waarin vooral feiten staan, noem je een objectieve tekst. Nieuwsberichten in de krant, onderzoeksrapporten en teksten in leerboeken zijn meestal objectief.
Steeds vaker wordt via social media nieuws verspreid dat bij controle soms niet blijkt te kloppen. We spreken dan van fake news of nepnieuws. Dit gebeurt om verwarring te zaaien en heeft meestal een politieke reden

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Feiten, meningen en argumenten

Meningen of standpunten
Een mening of standpunt is wat iemand ergens van vindt. Je kunt het ermee eens zijn, maar je kunt ook iets anders vinden.
In subjectieve teksten merk je sterk wat de mening of het gevoel van de schrijver of spreker is. Ingezonden brieven en columns in de krant zijn meestal subjectief, net als bijdragen op discussieforums op internet.
In een subjectieve tekst staan vaak vormen van figuurlijk taalgebruik. De schrijver of spreker probeert zijn mening extra kracht bij te zetten door een beeld op te roepen. Figuurlijk taalgebruik wordt daarom ook wel beeldspraak genoemd. De schrijver of spreker vergelijkt iets of iemand met een beeld. Hoe krachtiger die vergelijking is, hoe duidelijker de mening van de schrijver of spreker overkomt.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Feiten, meningen en argumenten

Argumenten
Argumenten gebruik je om je standpunt of mening te ondersteunen. Argumenten zijn redenen waarom je iets vindt. Je herkent ze bijvoorbeeld aan de signaalwoorden 'omdat' en 'want'.
Tegenargumenten geven aan waarom je het niet eens kunt zijn met een standpunt of wat je op het standpunt tegen hebt.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Feiten, meningen en argumenten

Feitelijk of niet-feitelijk
Een argument kan feitelijk of niet-feitelijk zijn. Een niet-feitelijk argument is gebaseerd op een gevoel of persoonlijke opvatting.
Meestal is een feitelijk argument overtuigender, omdat het controleerbaar is. Maar als een gevoel door veel mensen wordt gedeeld, is een argument op basis van een gevoel sterker.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Feiten, meningen en argumenten

Drogredenen

Onjuiste argumenten noemen we drogredenen. 
De belangrijkste drogredenen zijn:
• Onjuiste oorzaak-gevolgrelatie
Je legt een verband tussen oorzaak en gevolg terwijl dat er niet is. Je trekt dus een verkeerde conclusie. Dit wordt ook wel een onjuist causaal verband genoemd (causaal verband = verband tussen oorzaak en gevolg).

Sinds het verboden is om te appen op te fiets, zijn er minder dodelijke verkeersongevallen geweest. Appen op de fiets zorgt dus voor veel doden.
Het kan ook toeval zijn dat er minder dodelijke verkeersongevallen zijn geweest. Het is niet bewezen dat appen op de fiets zorgt voor veel doden, dus dit is geen sterk argument.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Feiten, meningen en argumenten
De verkeerde vergelijking
Er worden twee zaken onterecht met elkaar vergeleken. Dit zijn dus zaken die eigenlijk niet te vergelijken zijn. 


Geschiedenislessen zijn helemaal niet belangrijk. Oude kleren gooi je toch ook gewoon weg?


In dit voorbeeld worden geschiedenislessen vergeleken met oude kleren. Dit is geen sterk argument, omdat dit onlogische en geen relevante dingen zijn om met elkaar te vergelijken.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Feiten, meningen en argumenten
De overhaaste generalisatie
Er wordt uit een enkel geval of een enkele situatie een conclusie getrokken die voor alle gevallen geldt. Voorbeeld:


Mijn oma dronk elke dag 3 glazen cola en zij is 92 jaar oud geworden. Het drinken van cola is dus gezond.


Het feit dat één persoon toevallig cola dronk en oud werd, is geen bewijs om te kunnen zeggen dat cola gezond is. Misschien zou deze persoon wel 100 zijn geworden als ze geen cola had gedronken.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Feiten, meningen en argumenten
De cirkelredenering
Er wordt eigenlijk helemaal geen argument gegeven, maar het standpunt wordt in andere woorden herhaald. In een cirkelredenering wordt dus geen nieuwe informatie gegeven. Voorbeeld:
Ik vind vrijheid van meningsuiting erg belangrijk, omdat ik vind dat iedereen moet kunnen zeggen wat hij of zij denkt.
In dit voorbeeld wordt er twee keer hetzelfde gezegd. Je kunt de cirkelredenering omdraaien: Ik vind dat iedereen moet kunnen zeggen wat hij of zij denkt, omdat ik vrijheid van meningsuiting erg belangrijk vind. De vraag blijft: waaróm vindt deze persoon dit zo belangrijk? Er is dus geen onderbouwing van het standpunt, wat het een zwakke argumentatie maakt.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Feiten, meningen en argumenten
De persoonlijke aanval
De persoon (de ‘tegenstander’) wordt aangevallen en niet zijn of haar argumenten. Voorbeeld:

Jij weet helemaal niks over gezond en gevarieerd eten, je bent zelf veel te zwaar!

Door iemand persoonlijk aan te vallen, trek je zijn of haar geloofwaardigheid in twijfel, terwijl hier geen reden voor is. Iemand die te zwaar is kan best veel weten over gezond en gevarieerd eten. Er wordt hier op de man gespeeld in plaats van op de bal.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Feiten, meningen en argumenten
Het ontduiken van de bewijslast
Er wordt niks bewezen; er wordt gedaan alsof er geen bewijs nodig is. 
Die voetballer had rood moeten krijgen voor die actie! Iedereen kent toch de regels van voetbal?
Soms wordt er bij het ontduiken van bewijslast ook geprobeerd om de ander het tegendeel te laten bewijzen. De bewijslast wordt dus omgedraaid. Voorbeeld:
Natuurlijk moeten we meer bewegen, geef me één goede reden om dit niet te doen?!
Bij beide voorbeelden geldt dat de standpunten (respectievelijk: die voetballer had rood moeten krijgen voor die actie en natuurlijk moeten we meer bewegen) niet worden onderbouwd. De bewijslast wordt dus ontdoken of verschoven.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Feiten, meningen en argumenten
Een onjuist beroep op een autoriteit
Er wordt een bekend persoon aangehaald om het standpunt mee te onderbouwen, maar deze persoon heeft weinig te maken met de zaak. Voorbeeld:
De economie is alleen nog te redden als de Nederlandse staat eigenaar wordt van alle banken. Gordon zei dit gisteren nog op tv!
Het feit dat Gordon dit heeft gezegd op tv, wil niet zeggen dat het dan ook waar is. Gordon is immers een zanger en geen econoom.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Feiten, meningen en argumenten
Beroep op traditie
Je geeft een argument dat gebaseerd is op het idee dat iets zo moet blijven omdat het altijd al zo geweest is.

Jouw opa en oma kregen ook geen zakgeld, dus jij ook niet.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan het werk
  • Maak in Taalblokken, Bouwstenen 3F hoofdstuk 6, argumenteren.
  • Maak voorbeeld en theorie helemaal, lezen en luisteren 50% en dan de tussentoets ( bij onvoldoende, overleg met de docent)

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Heb je genoeg geleerd vandaag?
Geef eens een cijfer voor hoeveel je geleerd hebt vandaag?
Wat kunnen we doen om het cijfer omhoog te krijgen? Geef tips, tops mogen ook.

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Volgende week
Verder met lezen/luisteren 3F: Evalueren

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies