Dagbesteding - Hoofdstuk 3 (3.3) (les 8)

Dagbesteding les 8
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Dagbesteding les 8

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesinhoud
Terugblik H3.2
Instructie H3.3
Zelfstandig werken

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Weet jij nog 1 (of meer) van de 5 benaderingen?
timer
1:00

Slide 3 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hersengebieden kun je beinvloeden door medicijnen, technieken, operaties, oefeningen.
Veel waarde wordt gehecht aan het aangeboren vermogen van de mens om te willen groeien en ontwikkelen. 
Waarden, informatie en algemene opvattingen spelen een rol in het gedrag. Er kunnen cognitieve conflicten ontstaan. De mens kan denken, een dier niet. 
Deze benadering deelt de menselijke persoonlijkheid in 3 delen.
Kies ik voor wat ik wil (en lekker vind) of kies ik voor wat kan en mag?
Gedrag is aangeleerd. Ons gedrag wordt beinvloedt door de omgeving. 
Biologische benadering
Cognitieve benadering
Psychodynamische benadering
Behavioristische benadering
Humanistische benadering

Slide 4 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen
 • Aan het einde van de les kan de student uitleggen wat vraaggericht werken is.
 • Aan het einde van de les kan de student vertellen wat vraaggericht werken voor de beroepskracht MZ betekent.
 • Aan het einde van de les kan de student uitleggen wat het begrip hulpvraag inhoudt. 

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

timer
1:00
Waar denk je aan bij vraaggericht werken?

Slide 6 - Woordweb

Steek je hand op in Teams wanneer je klaar bent. 
Vraaggericht werken
Cliënt moet in staat zijn eigen mening te geven zodat begeleiding en ondersteuning hierop afgestemd kan worden

Empowerment = stimuleren van cliënten eigen verantwoordelijkheid te tonen

Samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en respect

Cliënt actief betrokken
Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De hulpvraag
De hulpvraag omschrijft de wensen en behoeften van de cliënt.

Hulpvraag vanuit samenleving of instelling wel bekend, maar vanuit cliënt ook?

Impliciete hulpvraag: cliënt kan hulpvraag niet onder woorden brengen, als beroepskracht taak om gedrag te decoderen/vertalen.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar komt de vraag vandaan?
Samenleving
  

Instelling


Individu

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat houdt een hulpvraag van een cliënt in?
timer
1:00

Slide 10 - Open vraag

--> situatie bedenken woolde B of M.?
Wie hebben er invloed op de hulpvraag van de cliënt?
timer
1:00

Slide 11 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een impliciete hulpvraag?
timer
1:00

Slide 12 - Open vraag

Hoe kun je achter de hulpvraag komen als beroepskracht MZ?
Vooroordelen
Vanuit de cliënt:
 1. Begeleiding snapt mij niet
 2. Luistert niet naar mij
 3. Doet alleen wat hij zelf wil

Vanuit de beroepskracht
 1. De cliënt wil toch niets
 2. Kun je nooit helpen
 3. Is ongemotiveerd

Slide 13 - Tekstslide

Wat geven deze vragen aan? Kun je met deze gedachten/vragen wel vraaggericht werken?
Inleven 
Begeleider MZ zal:
 • Luisteren
 • Motiveren
 • Volgen
 • Sturen
 • Confronteren
 • Stimuleren 
Écht vraaggericht is overeenstemming tussen cliënt en begeleider.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het is belangrijk om je te kunnen inleven in de cliënt.

Noem twee oorzaken waardoor dit lastig kan zijn.
timer
1:30

Slide 15 - Open vraag

Andere achtergrond, andere soort opvoeding, andere normen en waarden, andere kansen, andere mogelijkheden. 
Verantwoordelijk voor het proces & aansluiting 
Verantwoordelijk voor het proces:
- Ingaan op een thema
- Eindresultaat is verantwoording cliënt 

Aansluiting: 
- Doorvragen
- Vertrouwen op oplossenvermogen 

Client en begeleider samen – participatie/ inclusie

Slide 16 - Tekstslide

Wat is ook alweer participatie?
Wat is ook alweer sociale inclusie?
Huiswerk
 • Verwerkingsopdracht Teams
 • Digitale leeromgeving H1.3: opdracht 1 & 2 (niveau 3-4)

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies