2.1 Cellen leven samen

H2: Cel en leven
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 26 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H2: Cel en leven

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

H2: Cel en leven
Pak je schrift en beantwoord de volgende vragen:
1. Teken een cel, welke onderdelen weet je nog?
2. Wat is nog kleiner dan een cel?
3. Wat doen cellen? Noem drie voorbeelden.
4.Uit hoeveel cellen bestaat het menselijk lichaam?
5. Hoeveel bacterien zitten er op het menselijk lichaam?
6. Waarom zijn cellen eigenlijk zo klein?
timer
4:00

Slide 4 - Tekstslide

Onderwerpen H2
  • Je leert welke organisatieniveaus er zijn en dat emergente eigenschappen kunnen ontstaan.
  • Je leert wat het betekent dat cellen leven en hoe ze samenwerken

 

Slide 5 - Tekstslide

Wat is een cel?

Slide 6 - Tekstslide

Wat is een cel?
Cel= kleinste eenheid die we levend noemen.

Slide 7 - Tekstslide

Levenskenmerken
Onderbouw BvJ
Groeien
Voortplanten
Ademhalen
Uitscheiden
Voeden
Waarnemen
Bewegen

Bovenbouw Nectar
Groeien (celdeling)
Voortplanten
Stofwisseling
Waarnemen/reageren
Opgebouwd uit cellen
Organisatie van erfelijk materiaal (DNA/RNA)

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Zijn virussen levende organismen?

ja/nee

Slide 12 - Tekstslide

Levenskenmerken
Bovenbouw Nectar
Groeien (celdeling)
Voortplanten
Stofwisseling
Waarnemen/reageren
Opgebouwd uit cellen
Organisatie van erfelijk materiaal (DNA/RNA)

Nee
Nee, niet zelfstandig
Nee
Nee, maar wel adaptatie
Nee
Ja, DNA of RNA

Slide 13 - Tekstslide

Organisatieniveaus
Bij biologie kun je dingen op verschillende organisatieniveaus bestuderen. 

Van molecuul tot systeem Aarde.

Slide 14 - Tekstslide

Molecuul
Een structuur die bestaat uit meerdere atomen en met alle eigenschappen van die bepaalde stof

±1 nm = 1x10-9

Slide 15 - Tekstslide

Organel
Een onderdeel van een cel met een bepaalde taak

±1 μm = 1x10-6

Slide 16 - Tekstslide

Cel
Functionele basiseenheid van elk organisme
± 50 μm

Slide 17 - Tekstslide

Weefsel
Een groep cellen met dezelfde bouw en dezelfde functie

Slide 18 - Tekstslide

Orgaan
Verschillende weefsels die samenwerken aan een bepaalde taak

Slide 19 - Tekstslide

Orgaanstelsel
Diverse organen die samen een bepaalde taak hebben

Slide 20 - Tekstslide

Organisme
Een levend wezen

Slide 21 - Tekstslide

Populatie
Groep organismen van een bepaalde soort in een bepaald gebied

Slide 22 - Tekstslide

Levensgemeenschap
Alle organismen (en hun onderlinge relaties) in een bepaald gebied

Slide 23 - Tekstslide

Ecosysteem
Een begrensd gebied waarbij de levende en levenloze natuur relaties hebben

Slide 24 - Tekstslide

Systeem Aarde
Een dynamisch systeem gevormd door alle fysische, chemische en biologische processen op aarde en hun onderlinge interacties

Slide 25 - Tekstslide

Emergente eigenschap
De eigenschap ontstaat door interactie.
Pas zichtbaar op een hoger organisatie-niveau.

Slide 26 - Tekstslide