Afronding hoofdstuk 1 module 7

Wat betekent BBP?
1 / 11
volgende
Slide 1: Open vraag
EconomieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Wat betekent BBP?

Slide 1 - Open vraag

Op welke drie manieren kun je het bbp uitrekenen?

Slide 2 - Open vraag

Met welk kenmerk meet je welvaart het allerbest?
A
BBP
B
BBP per hoofd
C
BRP
D
Aantal gebruiksgoederen per 1000 inwoners

Slide 3 - Quizvraag

Welk land heeft hoogste BBP per hoofd van de bevolking?
A
Nederland
B
Roemenië
C
Spanje
D
Luxemburg

Slide 4 - Quizvraag

Objectieve methode 

Bruto toegevoegde waarde = totale opbrengst - kosten ingekochte goederen en diensten. 

Netto toegevoegde waarde = bruto toegevoegde waarde - afschrijvingen
Totaal

BBP = alle bruto toegevoegde waarden + ambtenarensalarissen


NBP = alle netto toegevoegde waarden (of BBP - afschrijvingen)

Slide 5 - Tekstslide

Subjectieve methode 
  • BBP berekenen door middel van de primaire inkomens. 
  • Primaire inkomens zijn vergoedingen voor productiefactoren

Slide 6 - Tekstslide

Subjectieve manier
Het totaal van de primaire inkomens is het netto binnenlands inkomen (NBI). 
Er is ook het Bruto binnenlands inkomen (BBI) Verschil? De afschrijvingen. 

Slide 7 - Tekstslide

Objectieve methode

Netto binnenlands product 

Bruto binnenlands product 
Subjectieve methode 

= Netto binnenlands inkomen 

= Bruto binnenlands inkomen 

Verschil tussen bruto en netto = afschrijvingen!! 

Slide 8 - Tekstslide

Nationaal inkomen 
  • Optelsom van alle primaire inkomens die door ingezetenen van ee land gedurende een jaar worden verdiend. 
  • Bruto nationaal inkomen = BBP + saldo primaire inkomens 

  • Denk aan Poolse bouwvakkers die hier in de zomer komen werken en vervolgens weer teruggaan naar Polen. 

Slide 9 - Tekstslide

Van BBP naar Nationaal inkomen

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video