Thema 7 BS 6 Voedselproductie

Thema 7 Mens en milieu
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Thema 7 Mens en milieu

Slide 1 - Tekstslide

Waardoor wordt biologisch afbreekbaar afval afgebroken?

Slide 2 - Open vraag

Vragen over huiswerk BS 5??

Slide 3 - Tekstslide

Basisstof 5 Voedselproductie

Slide 4 - Tekstslide

Begrippen BS6
Landbouw
Akkerbouw
Veeteelt
Tuinbouw
Landbouwhuisdieren
Gemengde/ combinatie bedrijven
Monocultuur
Chemische gewasbeschermings-middelen
Organische mest
KunstmestIntensieve veehouderij
Bio-industrie/ vee-industrie
Mestoverschot
Tuinbouw in de open grond
Glastuinbouw
Visserij
Overbevissing
Bijvangst
Visteelt
Biologische landbouw
VruchtwisselingSlide 5 - Tekstslide

Voedselproductie
 1. Hoe wordt ons voedsel geproduceerd?
 2. Wat is de milieu-impact van de voedselproductie?
 3. Welke keuzes kun je zelf maken?

Slide 6 - Tekstslide

Landbouw
 1. Akkerbouw
 2. Veeteelt
 3. Tuinbouw
Tot 1950 waren de meeste boeren bedrijven gemengde/ combinatiebedrijven. Dus zowel voedingsgewassen (planten) als landbouwhuisdoeren (dieren). Nu zijn de meeste bedrijven gespecialiseerd in 1 ding.

Slide 7 - Tekstslide

Voedingsgewassen
Akkerbouw: grootschalig, machinaal, altijd buiten

Tuinbouw: kleinschaliger, meer handmatig. Soms buiten, meestal in kassen.

Slide 8 - Tekstslide

Akkerbouw
Door ruilverkaveling zijn de akkers van boeren steeds groter geworden.
Meestal wordt maar één gewas geteeld: monocultuur
Voordelen: grote gespecialiseerde machines, grote opbrengst
Nadelen: gevoelig voor ziektes/ insecten

Vroeger kleine akkers, veel afwisseling.

Slide 9 - Tekstslide

Akkerbouw
Graan
Aardappelen
Suikerbieten
Maïs

Slide 10 - Tekstslide

Akkerbouw - bestrijding
Monoculturen zijn gevoelig voor insecten: boeren gebruiken chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Deze middelen zijn giftig en ook schadelijk voor nuttige organismen.
Deze middelen kunnen ook
in het grondwater (sloten)
terecht komen.


Slide 11 - Tekstslide

Akkerbouw - bemesting
Er wordt mest gebruikt om de grond van voedingsstoffen te voorzien.

Organische mest: mest van organismen (compost/ koeien)
Kunstmest: mest uit een fabriek
Met kunstmest heeft een boer meer controle.

Mest kan in het grondwater (sloot) terecht komen en verstoort het natuurlijke evenwicht.Slide 12 - Tekstslide

Tuinbouw - in de volle grond
Fruit
Bloembollen
Bloemen
Zaden Slide 13 - Tekstslide

Tuinbouw - glastuinbouw
Voordelen van verbouwen in kassen:
Gecontroleerde omstandigheden
Niet afhankelijk van seizoenen

Slide 14 - Tekstslide

Tuinbouw - glastuinbouw
Nadelen:
Hoog energie verbruik (verwarming/ lampen)
10x zoveel energie per kg groente
Gevoelig voor ziekteverwekkers


Slide 15 - Tekstslide

Tuinbouw - nieuwe ontwikkelingen
Verticale teelt
:
 • Led verlichting
 • Weinig ruimte


Slide 16 - Tekstslide

Tuinbouw - nieuwe ontwikkelingen
Aquaponics
 • vissenkweek
 • plantenkweek
 • afval van de een is voedsel voor de anderSlide 17 - Tekstslide

Veeteelt
Intensieve veehouderij (bio-industrie/ vee-industrie). Weinig eigen grond, voer moet worden ingekocht (vaak geïmporteerd).

Voordelen: gecontroleerd voer/ krachtvoer. Veel opbrengst van de dieren.
Slide 18 - Tekstslide

Veeteelt
Nadeel: mestoverschot: de dieren produceren veel meststoffen. Deze komen in het milieu terecht.

Oplossing: aangepast voer/ mestverwerking/ export 

Slide 19 - Tekstslide

Visserij
Nadelen van visserij:
Overbevissing: Hierdoor sterft de soort zelf uit, het heeft ook een impact op andere soorten in hetzelfde gebied.
Bijvangst: naast de soorten die geschikt zijn voor consumptie worden ook andere soorten gevangen.


Slide 20 - Tekstslide

Visserij
Oplossing:
Visteelt: gecontroleerde kweek van vis
in tanks of afgesloten stukken zee.Slide 21 - Tekstslide

Alternatief: insecten eten
Nieuwe ontwikkeling voor westerse landen: eten van insecten.
Goede eiwitbron.
Het is nog niet echt ingeburgerd maar er zijn geen biologische nadelen.
Slide 22 - Tekstslide

Biologische landbouw
Vormen van landbouw die minder/ geen impact op het milieu hebben maar toch voldoende voedsel opleveren.

Slide 23 - Tekstslide

Biologische landbouw
Gebruik van biologische gewasbeschermingsmiddelen (niet giftig of zelfs dieren zoals sluipwespen)
Vruchtwisseling om te voorkomen dat ziekteverwekkers de kans krijgen.

Slide 24 - Tekstslide

Begrippen BS6
Landbouw
Akkerbouw
Veeteelt
Tuinbouw
Landbouwhuisdieren
Gemengde/ combinatie bedrijven
Monocultuur
Chemische gewasbeschermings-middelen
Organische mest
KunstmestIntensieve veehouderij
Bio-industrie/ vee-industrie
Mestoverschot
Tuinbouw in de open grond
Glastuinbouw
Visserij
Overbevissing
Bijvangst
Visteelt
Biologische landbouw
VruchtwisselingSlide 25 - Tekstslide

   Wat kun je zelf doen?

Slide 26 - Tekstslide

Op welke milieuvriendelijke keuzes kun jij maken mbt voedsel?

Slide 27 - Open vraag

Huiswerk
Maak de opdrachten van Thema 7 Basisstof 6 in de online methode.

Slide 28 - Tekstslide