De balans

1 / 10
volgende
Slide 1: Interactive video met 5 slides
BedrijfseconomieSecundair onderwijs

In deze les zitten 10 slides, met interactieve quizzen, tekstslide en 1 video.

Onderdelen in deze les

5

Slide 1 - Video

00:24
Welke bewering is juist?
A
Eigen vermogen = debet
B
Credit = Actief
C
Credit = Passief
D
Bezittingen = Passief

Slide 2 - Quizvraag

01:05
Wat begrijpt men onder 'Mensen die ons nog moeten betalen'?
A
Debiteuren
B
Crediteuren

Slide 3 - Quizvraag

01:40
Welke drie rubrieken geeft men weer op de creditzijde?

Slide 4 - Open vraag

02:17
Klopt deze stelling: Actief = Debet en Passief = Credit
A
Ja
B
Nee

Slide 5 - Quizvraag

01:05
Wat behoort er tot de liquide middelen?
A
Tegoeden van klanten
B
Kas/bank
C
Machines
D
voorraden

Slide 6 - Quizvraag

Slide 7 - Tekstslide

De balans

Slide 8 - Woordweb

Rollend materieel
Transportmiddelen, bijvoorbeeld bestelwagen.

Slide 9 - Sleepvraag


Slide 10 - Open vraag