Quiz Kernbegrippen BFA1

Kernbegrippen BFA1
1 / 43
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieSecondary Education

In deze les zitten 43 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 6 videos.

Onderdelen in deze les

Kernbegrippen BFA1

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud
Eerst over een balans en de begrippen 
daarna de financiele feitenSlide 2 - Tekstslide

Lesdoelen:
 • Je kunt een balans lezen
 • Je kunt een balans maken
 • Je kunt de veranderingen in een balans verwerken

Slide 3 - Tekstslide

Wat denk je als je dit ziet?

Slide 4 - Woordweb

Slide 5 - Video

Balans
Creditkant (vermogen):
 • EIGEN VERMOGEN
 • SCHULDEN
Debetkant: BEZITTINGEN
BEIDE KANTEN MOETEN IN EVENWICHT STAAN

Slide 6 - Tekstslide

Balans

 • wat doe ik met mijn geld?

Slide 7 - Tekstslide

Balans
waar haal ik mijn geld vandaan?

Hiervoor zijn 2 mogelijkheden:
 • je eigen spaargeld
 • EIGEN VERMOGEN
 • geld van iemand anders
 • VREEMD VERMOGEN

Slide 8 - Tekstslide

Een balans is een overzicht van
A
bezit, schuld en vreemd vermogen.
B
bezit, winst en vreemd vermogen.
C
bezit, schuld en eigen vermogen.
D
bezit, winst en eigen vermogen.

Slide 9 - Quizvraag

Hoe wordt de linkerkant van de balans genoemd.
A
creditzijde
B
debetzijde

Slide 10 - Quizvraag

Is de balans een momentopname?
A
juist
B
onjuist

Slide 11 - Quizvraag

Aan de rechterkant van de balans staan de ...
A
Schulden
B
Bezittingen

Slide 12 - Quizvraag

Een balans is..
A
Een overzicht van de geplande inkomsten en uitgaven van een bedrijf.
B
Een overzicht van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van een bedrijf.
C
een overzicht van de bezittingen en schulden van een bedrijf op een bepaald moment.

Slide 13 - Quizvraag

6.
Een voorbeeld van inventaris is:
A
Bedrijfsauto
B
Bedrijfspand
C
Geld
D
De kassa die je in de winkel gebruikt

Slide 14 - Quizvraag

Is inventaris een bezit of schuld?
A
Bezit
B
Schuld

Slide 15 - Quizvraag

Wat is een inventaris?
A
Alle bezittingen van je bedrijf
B
Dat is iemand die je boekhouding
C
Daar moet je naartoe als je een huis koopt
D
Dat is je geld op je rekening

Slide 16 - Quizvraag

Wat is het eigen vermogen
A
Geld dat een ondernemer zelf in het bedrijf stopt
B
Geld dat een ondernemer leent
C
Inkomen
D
Een hypotheek

Slide 17 - Quizvraag

Het eigen vermogen staat
A
aan de debetzijde van de balans
B
op de winst - verlies rekening
C
bij vlottende activa
D
aan de creditzijde van de balans

Slide 18 - Quizvraag

Hoe hoger het eigen vermogen hoe gezonder het bedrijf is...?
A
waar
B
niet waar

Slide 19 - Quizvraag

Wat is het verschil tussen vlottende activa en vaste activa?
A
Vlottende activa staan langer dan 1 jaar op de balans
B
Vaste activa staan langer dan 1 jaar op de balans
C
Vlottende activa zijn alleen de voorraad goederen
D
Vaste Activa willen we gaan verkopen

Slide 20 - Quizvraag

Geleend geld valt onder eigen vermogen...?
A
waar
B
niet waar

Slide 21 - Quizvraag

Vaste activa
A
gaan langer dan 1 jaar mee
B
gaan korter dan 1 jaar mee
C
staan aan de debetzijde van de balans
D
staan aan de creditzijde van de balans

Slide 22 - Quizvraag

Inventaris
A
vaste activa
B
vlottende activa
C
liquide middelen

Slide 23 - Quizvraag

Wat zijn vaste activa?
A
Bezittingen die korter dan één jaar meegaan, bijv. voorraden en debiteuren
B
Schulden die korter dan één jaar meegaan, bijv. voorraden en debiteuren
C
Schulden die langer dan één jaar meegaan, bijv. een bedrijfspand en inventaris
D
Bezittingen die langer dan één jaar meegaan, bijv. een bedrijfspand en inventaris

Slide 24 - Quizvraag

Wat is een voorbeeld van vaste activa?
A
Debiteuren
B
Kas
C
Inventaris
D
Bank

Slide 25 - Quizvraag

Einde van de les.

Slide 26 - Tekstslide

Financiële feiten en boekingsdocumenten

Slide 27 - Tekstslide

Vorige les
Herhaling vorige les 

Wat weten we nog van de vorige les?

Slide 28 - Tekstslide

Balans

Slide 29 - Woordweb

Deze les: Financiële feiten 
financiële feiten leiden tot veranderingen 
op de balans en op de winst- en verliesrekening.
Deze veranderingen worden ookwel 
mutaties of transacties genoemd. 

Kijk zometeen naar het volgde filmpje

Slide 30 - Tekstslide

Leerdoelen:
 • Je kunt financiële feiten verwerken in een balans.
 • Je kunt financiële feiten verwerken op de winst- en verliesrekening
 • Je kunt uitleggen wanneer een verandering ook invloed heeft op de winst- en verliesrekening
 • Je kunt uitleggen welk invloed opbrengsten  en kosten op het eigen vermogen heeft

Slide 31 - Tekstslide

Lesdoelen:
 • Je kunt bij elk financiële feit uitleggen welke posten op een balans veranderen. 
 • Aangeven welke post(en) meer of minder worden met welk bedrag? 
 • Wat als verandering van bezit niet gelijk is aan verandering van schuld?
 • Is het een winst of verlies. Welke balanspost verandert dan?
 • Eigen vermogen

Slide 32 - Tekstslide

Uitleg
Financiële feiten leiden tot veranderingen op de balans en op de winst- en verliesrekening.
 • Mutaties / veranderingen op de balans. Let op: bij iedere verandering blijft de balans in balans > dus debet en credit hetzelfde totaal!
 • Wanneer ook verandering op de winst- en verliesrekening?
 • Door opbrengsten / kosten is het eigen vermogen veranderd

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Tekstslide

Balans
Passiva kant (vermogen):
 • EIGEN VERMOGEN
 • SCHULDEN
Activa kant:  
BEZITTINGEN
Debet
Credit

Slide 35 - Tekstslide

3 Stappen bij elke mutatie: 
 1. Welke rekeningen (posten) veranderen?
 2. Wordt het meer of minder?
 3. Voor welk bedrag?

Als het meer wordt ----> blijft het post aan dezelfde kant
Als het minder wordt   --> gaat het naar de andere kant

Eigen vermogen
 • Kosten (-)
 • Opbrengsten (omzet) (+)
 • Prive (- of +)

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Video

Slide 38 - Video

Slide 39 - Video

Slide 40 - Video

Slide 41 - Video

Winst-en-verliesrekening 
2 soorten financiële feiten:  
 • Sommige financiële feiten hebben  wél invloed op het EV
  zoals winst, verlies, kosten  (privé opnames, privé stortingen

 • Sommige financiële feiten hebben géén invloed op het EV
  zoals kopen van bezittingen, lening afsluiten, lening aflossen
  

Slide 42 - Tekstslide

Mutaties op de winst-en-verliesrekening 
een + of - teken gebruik je niet bij winst-en-verliesrekening 
uit de omschrijving moet duidelijk blijken van wat voor kosten/ opbrengsten sprake is 
Debet en credit hoeven op een mutatiebalans w-e-v niet in balans te zijn. Het verschil is de toe- of afname van het eigen vermogen als gevolg van het financiële feit

Slide 43 - Tekstslide