8.3 Kwantitatief onderzoek

8.3 Kwantitatief onderzoek
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

8.3 Kwantitatief onderzoek

Slide 1 - Tekstslide

Deze les 

 • Weten wat kwantitatieve bepalingen zijn. 
 • Weten hoe een titratie wordt uitgevoerd. 
 • Aan een titratie kunnen rekenen. 

Slide 2 - Tekstslide

Kwantitatief of kwalitatief?
In onderzoek kan gebruik gemaakt worden van analysetechnieken. Het doel kan verschillend zijn:

1. Kwantitatieve analyse > nauwkeurig bepalen van een hoeveelheid stof (hoeveel stof is aanwezig? titraties)
2. Kwalitatieve analyse > identificeren van een stof (welke stof is dit? 8.2)

Slide 3 - Tekstslide

Wat is een titratie?
 • Kwantitatieve analysemethode.
 • Veel toegepast bij zuur-base reacties 
    en redoxreacties.
A
B
C

Slide 4 - Tekstslide

Hoe werkt een titratie?
Doel: bepalen van de onbekende concentratie
             van een oplossing 

 • Erlenmeyer (A) met oplossing met onbekende 
   
  concentratie.
 • Buret (B) bevat de oplossing met bekende 
   
  concentratie.
 • Met kraantje (C) kun je heel nauwkeurig vloeistof    
    toevoegen.
A
B
C

Slide 5 - Tekstslide

Ontzuren
Als je een basische stof aan een zure stof toevoegd, noem je dat ontzuren. Je brengt de pH van een lage waarde hogerop door er een stof met een hogere pH aan toe te voegen. 


Slide 6 - Tekstslide

Neutraliseren
Een zure oplossing kun je neutraal maken door er een basische stof aan toe te voegen tot de pH 7 wordt. 

Dat punt noem je het omslagpunt.

In het volgende filmpje zie je hoe een titratie werkt. 

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Titratie berekeningen (7-stappenplan)
 1. Noteer de reactievergelijking (vaak gegeven)
 2. Noteer de molverhouding
 3. Wat is gegeven, wat wordt gevraagd?
 4. Bereken gegeven: mol toegevoegde stof(buret) = … liter * .... M
 5. Bereken mol gereageerde stof(pipet) (met de molverhouding)
 6. Bereken gevraagde molariteit:
  mol gereageerde stof / volume pipet (omgerekend naar L)
 7. Controleer: A  L  L  E  S

Slide 9 - Tekstslide

stap 1 reactievergelijking
 • Deze is vaak gegeven of kun je afleiden uit de tekst.
 • Zoutzuur is een sterk zuur en splitst in H+ en Cl- 
 • Natronloog is een oplossing van natriumhydroxide: Na+ en OH- 
 • Het zuur en de base reageren met elkaar H+ + OH -> H2O
   (de andere ionen zijn tribune-ionen)

Slide 10 - Tekstslide

stap 2 molverhouding
              H+            +                    OH-                      -> H2O
       1 mol           :                1 mol

Slide 11 - Tekstslide

stap 3 gegeven/ gevraagd
              H+            +                    OH-                      -> H2O
       1 mol              :                 1 mol
gegeven:                      gegeven:
volume pipet               concentratie
=  25,00 mL  
                0,10 M = 0,10 mol/L
gevraagd:                     gevraagd:
M ( in mol/L)                 afgelezen volume (in mL)

voor de titratie
buret
pipet

Slide 12 - Tekstslide

stap 4 bereken mol bekende stof
              H+            +                    OH-                      -> H2O
       1 mol              :                 1 mol
gegeven:                      gegeven:
volume pipet               concentratie
=  25,00 mL  
                0,10 M = 0,10 mol/L
gevraagd:                     gevraagd:
M ( in mol/L)                 afgelezen volume (25,40 - 0,00 = 25,40 mL)

na de titratie
buret
pipet
uit de buret:
 
25,40 mL = 25,40.10-3 L
dus 25,40.10-3 L x 0,10 M = 25,40.10-4 mol OH- toegevoegd

Slide 13 - Tekstslide

stap 5 bereken mol gevraagde stof
              H+            +                    OH-                      -> H2O
       1 mol              :                 1 mol
gegeven:                      gegeven:
volume pipet               concentratie
=  25,00 mL  
                0,10 M = 0,10 mol/L
gevraagd:                     gevraagd:
M ( in mol/L)                 afgelezen volume (25,40 - 0,00 = 25,40 mL)

na de titratie
buret
pipet
uit de buret:
 25,40.10-4 mol OH- toegevoegd
met de pipet toegevoegd:
25,40.10-4 mol H+
want H+ : OH- = 1:1

Slide 14 - Tekstslide

stap 6 bereken gevraagde molariteit 
              H+            +                    OH-                      -> H2O
       1 mol              :                 1 mol
gegeven:                      gegeven:
volume pipet               concentratie
=  25,00 mL  
                0,10 M = 0,10 mol/L
gevraagd:                     gevraagd:
M ( in mol/L)                 afgelezen volume (25,40 - 0,00 = 25,40 mL)

na de titratie
buret
pipet
met de pipet toegevoegd:
25,40.10-4 mol H+ in 25,00 mL

dit is 25,40.10-4 mol/25,00.10-3 L
       = 1,016.10-1 mol/L
       = 1,016.10-1 M

Slide 15 - Tekstslide

stap 7 Controleer
A ntwoord gegeven op de vraag?
L ogisch? (kan het kloppen)
L eesbaar?
E enheid?
S ignificantie?

Slide 16 - Tekstslide

Aan de slag (man)
Maak 21 t/m 27. 
27 is de check naar de warenwet uit het filmpje!

Stof voor de toetsweek: Heel H7 + 8.2 en 8.3

Slide 17 - Tekstslide