VakV 4 Hype Cycle T-Pack model

Vakverdieping Digitale geletterdheid

Les 4: Hype Cycle en T-PACK
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidHBOStudiejaar 3

In deze les zitten 35 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Vakverdieping Digitale geletterdheid

Les 4: Hype Cycle en T-PACK

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Tekstslide

Micheal Knight Knightrider: 1986
Korte pauze

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

1969 Logo Robot van Seymour Papert

Slide 5 - Tekstslide

1969 Logo Robot van Seymour Papert

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Tekstslide

1969 Logo Robot van Seymour Papert

Slide 10 - Tekstslide

1969 Logo Robot van Seymour Papert

Slide 11 - Tekstslide

1969 Logo Robot van Seymour Papert

Slide 12 - Tekstslide

Hype cycle van onderzoeksbureau Gartner
6 fases van de Hype Cycle
 Innovatieprikkel 
 Piek van overspannen verwachting 
 Dal van teleurstelling

Slide 13 - Tekstslide

+ Innovatieprikkel - Demonstraties en experimenten wekken belangstelling van de media voor een potentieel baanbrekende technologische innovatie. De technologie is nog niet productief inzetbaar of commercieel levensvatbaar.
+ Piek van overspannen verwachting - Publiciteit over eerste succesverhalen maakt een golf van enthousiasme los. Deze verwachtingen overstijgen de daadwerkelijke mogelijkheden. Beter bekend als een hype.
+ Dal van teleurstelling - Enthousiasme maakt plaats voor teleurstelling door problemen, hoge kosten en lage rendementen. De verwachting zakt naar een dieptepunt. Juist deze periode biedt kansen voor nieuwe toepassingen die voortbouwen op ervaringen en kennis van voorlopers.
6 fases van de Hype Cycle
 Helling van verlichting 
 Plateau van productiviteit 
 Moeras van dalende opbrengst


Slide 14 - Tekstslide

+ Helling van verlichting - De eerste obstakels worden overwonnen, opbrengsten worden duidelijk, evenals randvoorwaarden voor succesvolle toepassing. Met de inzichten van voorlopers groeit het begrip over waar en hoe de technologie effectief kan worden ingezet.
+ Plateau van productiviteit - Nu de daadwerkelijke opbrengsten in de praktijk worden bewezen, durven steeds meer organisaties de technologie in te zetten. Er volgt een periode van snelle groei, die weer afneemt naarmate meer mensen zijn ingestapt.
+ Moeras van dalende opbrengst - Verouderde technologie kan nieuwe initiatieven frustreren, vertragen of zelfs tegenhouden. Naast tijdige adoptie van nieuwe technologie moet daarom ook verouderde technologie op tijd worden vervangen.
Wat is de Hype Cycle?

Slide 15 - Tekstslide

Hype cycle van Gartner

Slide 16 - Tekstslide

Onderwijs voorbeelden uit 2016-2017

Slide 18 - Tekstslide

Waar staat het digibord in de Hype Cycle?

Slide 19 - Tekstslide

Waar staat de Active Floor in de Hype Cycle?

Slide 20 - Tekstslide

Waar staat de NAO robot in de Hype Cycle?
Korte pauze

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gebruik van ICT bij leerlingen
Het toenemen van de motivatie
Het verbeteren van de leerprestaties
Het efficiënter worden van het leerproces

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 Mogelijk­heden van ICT bij het organiseren, verantwoorden en sturen. 
+ Beter en meer inzicht in de leerprestaties van de leerlingen en de voortgang daarvan.
+ Tijdsbesparing door het automatiseren van taken en gegevens.
+ Met meer inzicht in de leerprestaties van de leerlingen kun je betere sturing geven, zodat je de mogelijkheden van ICT effectief kunt inzetten in leersituaties.
+ De mogelijkheden van ICT kunnen bijdragen aan de professionalisering van jou als leerkracht.Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

TPACK model
Mishra en Koehler 2006

Technological, Pedagogical and content knowledge

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

TPACK model
Mishra en Koehler 2006
Technological, Pedagogical and content knowledge

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vakinhoud
Alle inhouden van alle vakken
Taal
Rekenen
Geschiedenis
Bewegingsonderwijs
Schrijven
enz.

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Didactiek
Hoe kinderen leren

Instructievormen
Samenwerkingsvormen
Interactievormen
Opdrachtsvormen
Spelvormen


Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Didactiek

Beide stem je zo goed mogelijk op elkaar af
Vakinhoud

Zodat kinderen zo goed mogelijk leren

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ICT
Effectieve toepassingen bij verschillende werkvormen en inhouden bij je les

presenteren, samenwerken, zelfstandig werken, oefenen, creëren enz.

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Context
Infrastructuur
Leeftijdsgroep
Jouw visie
Visie van de school
Voorkennis
Deskundigheid


Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stel jezelf de vraag:
Leidt de inzet van deze toepassing op deze manier en op dit moment tot het leren van mijn leerlingen?

Levert dit een bijdrage aan het leren van mijn leerlingen?


Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Context
Leidt de inzet van deze toepassing op deze manier en op dit moment tot het leren van mijn leerlingen? Levert dit een bijdrage aan het leren van mijn leerlingen?

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht:
Bekijk (met een kritische blik) verschillende nieuwe digitale middelen die speciaal voor het
onderwijs gemaakt zijn. Waar staan zij in de Hype Cycle? Wat vraagt dit van jou? Aan welke
vaardigheden moet jij nog werken?

Sway:
Kies 3 middelen en omschrijf hoe deze middelen een bestaande methode les kunnen verrijken.
Gebruik hierbij de taxonomie van Bloom. Omschrijf ook aan welke vaardigheden jij wil werken op
het gebied van digitale geletterdheid of de onderwijslijn onderwijsontwerpen.


In de beoordeling punt 5

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gebruik van ICT bij leerlingen
Het toenemen van de motivatie
Het verbeteren van de leerprestaties
Het efficiënter maken van het leerproces

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies