Bs 1.1 Organismen

Thema 1 Planten en Dieren
planten en dieren
Hoofdstuk 1 Organismen
Leerdoelen:
  • Je kunt uitleggen wat een organisme is
  • Je kunt de 7 levenskenmerken noemen
  • Je kunt onderscheiden of iets levend, dood of levenloos is.
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Thema 1 Planten en Dieren
planten en dieren
Hoofdstuk 1 Organismen
Leerdoelen:
  • Je kunt uitleggen wat een organisme is
  • Je kunt de 7 levenskenmerken noemen
  • Je kunt onderscheiden of iets levend, dood of levenloos is.
Slide 1 - Tekstslide

Thema 1 Planten en Dieren
planten en dieren

BIOLOGIE ontstaan uit 2 woorden
BIOS =  LEVEN
LOGOS = LEER/WETENSCHAP
Biologie = de leer van het leven

Slide 2 - Tekstslide

Organismen

Slide 3 - Woordweb

Organismen

Slide 4 - Tekstslide

Organismen
Alle organismen hebben levenskenmerken
als iets leeft, is het een organisme
Wanneer een organisme geen 
levenskenmerken meer heeft 
is het dood
Dingen die nooit 
hebben geleefd zijn: levenloos

Slide 5 - Tekstslide

De zeven levenskenmerken

Slide 6 - Tekstslide

Er zijn zeven levenskenmerken. Ademhalen, voeden, uitscheiden, waarnemen, bewegen, voortplanten en....

Slide 7 - Open vraag

Slide 8 - Video

Levend - dood - levenloos

Slide 9 - Tekstslide


A
levend
B
dood
C
levenloos
D
gewoon, water

Slide 10 - Quizvraag


A
Levend
B
Dood
C
Levenloos
D
geen idee

Slide 11 - Quizvraag

Thema 1 Planten en Dieren
planten en dieren
Hoofdstuk 1 Organismen
Leerdoelen:
  • Je kunt uitleggen wat een organisme is
  • Je kunt de 7 levenskenmerken noemen
  • Je kunt onderscheiden of iets levend, dood of levenloos is.
Slide 12 - Tekstslide

Huiswerk voor de volgende les
Lees bs 1.1 en onderstreep de belangrijke woorden
Maken digitaal opdracht: 1,2,3,4 en 6
Leren de flitskaarten

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Maak opdracht over de vos.
Zie blz. .........

Slide 16 - Tekstslide