MS

Multiple Sclerose (MS)
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
zorggerelateerde vakken Beroepsopleiding

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Multiple Sclerose (MS)

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

MS

Slide 2 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Behoort MS tot de spierziekten?
A
Ja
B
Nee

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het is een aandoening van het centrale zenuwustelsel, het ruggenmerg en de hersenen. 
Het is een aandoening waarbij de myelineschede rond de zenuw beschadigd is. 
Er ontstaan  ontstekingen op verschillende plekken in het centrale zenuwstelsel. Hierdoor ontstaat een verharding, waadoor er een stoornis in de zenuwgeleiding ontstaat. 

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bij MS is de myeline aangetast, welk
gedeelte van een axon is dit?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Myeline zorgt ervoor dat zenuwen ..........snel en efficiënt doorgeven.
A
Prikkels
B
zuurstof
C
energie
D
co2

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Myeline is een vetachtige substantie. Het is de beschermende laag rond de zenuwvezels

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn de verschijnselen bij MS

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Klachten bij bewegen: 
krachtverlies, spasticiteit, krampen, stijfheid
Sensibiliteitsstoornissen: 
tintelingen, prikkelingen, doofheid, pijn, koude  handen, spierpijn
koude voeten
Blaasklachten: toegenomen aandrang, achterblijven van urine, incontinentie
Seksuele problemen: libidoverlies, impotentie, genitale pijn
Darmproblemen: 
obstipatie, incontinentie
Gevoelsstoornis in het gezicht
spraakstoornis
Problemen met het gezichtsvermogen: 
zenuwontsteking in één of beide ogen
dubbelzien
Cognitieve problemen:
minder goed concentreren en herinneren
Psychologische klachten: 
stress, depressies, angsten

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oorzaken 

Slide 12 - Tekstslide

De precieze oorzaak van MS is nog niet precies bekend. Verschillende factoren spelen een rol bij het ontstaan van MS, zoals het afweersysteem van het lichaam, omgevingsfactoren als roken, vitamine D en (waarschijnlijk) virussen.

Afweersysteem
Het afweersysteem maakt ziekteverwekkers, zoals virussen en bacteriën, onschadelijk. Bij MS keert het afweersysteem zich juist tegen weefsels in het eigen lichaam.

Virussen
Het is nog niet duidelijk welk virus een rol speelt bij MS. Het gaat misschien om een virus dat alleen in gematigde klimaten voorkomt en pas vele jaren na een infectie bijdraagt aan het ontstaan van MS. Zo wordt bij (bijna) alle mensen met MS aanwijzingen gevonden dat zij ooit het epstein-barrvirus hebben opgelopen, het virus dat de ziekte van Pfeiffer veroorzaakt.
Bij welk geslacht komt MS vaker voor?
A
Mannen
B
Vrouwen

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

RRMS is de meest voorkomende vorm van MS: zo’n 85 procent van mensen met MS heeft deze vorm. Je klachten verlopen in een golfbeweging: periodes van aanvallen (relapsing) wisselen af met die van herstel (remitting). Verdwijnt de ontsteking? Dan nemen je klachten af en ga je herstellen. Deze ups en downs komen gemiddeld zo’n drie keer per jaar voor.
Secundair Progressieve MS
Deze vorm laat geen herstelmomenten meer zien en volgt meestal op de Relapsing-Remitting fase. Deze kenmerkt zich door een geleidelijke achteruitgang in functioneren. Circa dertig procent van mensen met RRMS krijgt na tien jaar te maken met een nieuwe MS-fase: SPMS. Je hebt dan bijna geen aanvallen meer, maar je lichaamsfuncties raken wél beschadigd. Dit merk je doordat je bijvoorbeeld moeilijker kunt lopen. Of dat je je evenwicht verliest. Helaas ga je langzaamaan achteruit — tussentijds is er jammer genoeg geen herstel.
Primair Progressieve MS (PPMS)
De minst voorkomende vorm van MS is PPMS. Deze vorm komt voor bij maar vijf procent van de mensen met MS. Bij PPMS is je ruggenmerg aangetast en merk je direct vanaf het begin achteruitgang: beide benen verstijven en verzwakken. Ook merk je dat de kracht in je benen steeds minder wordt. Opvallend is dat PPMS geen aanvallen kent. De eerste symptomen ervaar je vaak pas na je veertigste.
Primair Progressieve MS (PPMS)
De minst voorkomende vorm van MS is PPMS. Deze vorm komt voor bij maar vijf procent van de mensen met MS. Bij PPMS is je ruggenmerg aangetast en merk je direct vanaf het begin achteruitgang: beide benen verstijven en verzwakken. Ook merk je dat de kracht in je benen steeds minder wordt. Opvallend is dat PPMS geen aanvallen kent. De eerste symptomen ervaar je vaak pas na je veertigste.
Op MSweb verscheen in april 2018 een artikel over Feiten en mythen rondom PP MS

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bij welke vorm van MS past dit plaatje?
A
Relapse remitting MS
B
Milde MS
C
Progressieve relapse MS
D
Primair progressieve MS

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Relaps remitting (90%)
Primair progressief (10%)
Secundair progressief 
Bij deze vorm van ms wisselen verslechtering en verbetering van de MS klachten elkaar af. 
De klachten herstellen bijna niet, maar worden geleidelijk heviger.

Hierbij treedt geleidelijk een verlies van functies op: mensen kunnen steeds minder. Soms zijn de klachten stabiel. Maar er treedt geen verbetering op.

Slide 16 - Sleepvraag

Welke vormen van MS zijn er? 

Slide 17 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Tekstslide

Om een diagnose te stellen, combineert de neuroloog gegevens over de klachten, het algemeen neurologisch onderzoek en van het MRI-onderzoek.
Soms is aanvullend een onderzoek nodig van het hersenvocht (liquor), een vloeistof die rond de hersenen en in het ruggenmerg stroomt. De samenstelling van dit vocht - dat wordt afgenomen via een ruggenprik - is bij MS meestal afwijkend.

Het EP-onderzoek
EP staat voor 'Evoked Potentials', wat letterlijk 'opgewekte potentialen' betekent. Wanneer een zintuig geprikkeld wordt, reageert het zenuwstelsel hierop. 
Bij een EP-onderzoek wordt deze reactie als een elektrisch signaal gemeten met behulp van elektroden.

Bij een lumbale punctie (ook wel ruggenprik) wordt voor onderzoek wat van het hersenvocht, het vocht dat om de hersenen en het ruggenmerg zit (de liquor cerebrospinalis), uit het lichaam gehaald. 
Dit wordt gedaan door met een dunne holle naald van ongeveer 10-15 cm lang tussen de lendenwervels door in de liquorruimte te prikken en vervolgens daar wat hersenvocht af te tappen. Meestal worden er meerdere buisjes vocht afgenomen, ieder met enkele druppels voor de verschillende bepalingen.

Een MRI-scanner is de benaming van een medisch apparaat voor beeldvorming van het binnenste van het lichaam, zonder dat dit daarvoor hoeft te worden geopend.
De afkorting komt van Magnetic Resonance Imaging, beeldvorming met magnetische resonantie. 
Een oudere naam is NMR-scanner, van Nucleair Magnetic Resonance, oftewel kernspinresonantie

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Wat betekent het hebben van MS voor iemand in zijn dagelijks leven

Slide 21 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Een symptoom van multiple sclerose kan zijn het hebben van spraakstoornissen.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De primair progressieve vorm van MS komt het meest voor.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Multiple sclerose is een ziekte waarbij aanvalsgewijze abnormale elektrische ontladingen in het centrale zenuwstelsel optreden.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Multipele sclerose is een progressieve ziekte, wat betekent dat de ziekte goed te genezen is.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 25 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bij multipele sclerose neemt na verloop van tijd de kracht aan armen en benen af.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 26 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bij multipele sclerose kan er een tijdelijke vermindering van de klachten van de ziekte optreden.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 27 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke van de volgende uitspraken over multiple sclerose is waar?
A
Komt alleen voor bij mannen
B
Komt vooral voor in Oost-Europa
C
Komt vooral voor bij volwassenen
D
Ontstaat door beschadiging van de myeline

Slide 28 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies