H2.1 Hoe word je wie je bent?

Kijk even kort naar de afbeeldingen. 

Waar gaat het volgende hoofdstuk over?
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 3

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Kijk even kort naar de afbeeldingen. 

Waar gaat het volgende hoofdstuk over?

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

H2 Jongeren

Vandaag gaan we het hebben over:
 • Cultuur, socialisatie
 • Nature vs. Nurture
 • Aangeboren of aangeleerd?2.1 Hoe wordt je wie je bent?

Slide 3 - Tekstslide

Is het spreken van een taal aangeboren of aangeleerd?

Slide 4 - Tekstslide

Voetbaltalent aangeboren of aangeleerd?

Slide 5 - Tekstslide

Dyslexie aangeboren of aangeleerd?
Wordt ons gedrag nu meer bepaald door aangeboren of aangeleerde eigenschappen? 

Deze vraag past goed het nature-nurture debat 

Slide 6 - Tekstslide

Cultuur
Wie je bent, wordt bepaald door alles wat je leert van je omgeving. Dat zijn je ouders, maar ook de maatschappij waarin je opgroeit.

Alle normen, waarden en gewoonten die mensen samen in een bepaalde groep of samenleving met elkaar delen.

Cultuur

Slide 7 - Tekstslide

Socialisatie
Socialisatie zorgt ervoor dat je je gedraagt naar de cultuur van de groep waarin je opgroeit.
Socialisatie

Het bewust of onbewust aanleren van normen, waarden en gewoonten die bij jouw groep of samenleving horen.

Slide 8 - Tekstslide

Waar vindt socialisatie plaats?

Slide 9 - Tekstslide

Waar vindt socialisatie plaats?
Bijvoorbeeld:
 • In het gezin.
 • Op school.
 • Door je vrienden.
 • Op sportclubs.
 • Op je werk.
 • Door je geloof.
 • Door media.
 • Door de overheid.

Slide 10 - Tekstslide

https://vimeo.com/112819941/702d08f617

Sujit leerde eerst vooral door imitatie. Op welke manier leert hij nu om zich te gedragen als een mens?

Slide 11 - Tekstslide

Nature-aanhangers en nurture-aanhangers
Er wordt verschillend gedacht over gedrag. Is gedrag vooral aangeboren of aangeleerd? Dit debat noemen we het nature-nurture-debat

Aangeboren - nature
Opvoeding-nurture
Leggen vooral de nadruk op aangeboren kenmerken. Bijvoorbeeld:
 • Voetbaltalent.
 • Seksuele voorkeur.

Vinden dat je de belangrijkste dingen aangeleerd krijgt. Bijvoorbeeld:
 • Een muziekinstrument bespelen.
 • Jezelf beheersen, met rechts schrijven

Slide 12 - Tekstslide

Wie je bent wordt bepaald door:
Aangeboren kenmerken Aangeleerde kenmerken

Bijvoorbeeld:
 • ADHD.
 • Talent.
 • Verlegenheid.

Bijvoorbeeld:
 • Je eet met mes en vork.
 • Je komt op tijd in de les.
 • Je hebt respect voor anderen.

Slide 13 - Tekstslide

Alle normen, waarden en gewoonten die mensen samen in een bepaalde groep of samenleving met elkaar delen.
A
Cultuur
B
Socialisatie
C
Aangeboren kenmerken
D
Aangeleerde kenmerken

Slide 14 - Quizvraag

Aangeboren kenmerken

A
Eten met mes en vork
B
ADHD
C
De kleur van je ogen
D
Talent

Slide 15 - Quizvraag

Het bewust of onbewust aanleren van normen, waarden en gewoonten die bij jouw groep of samenleving horen.

A
Cultuur
B
Socialisatie
C
Aangeboren kenmerken
D
Aangeleerde kenmerken

Slide 16 - Quizvraag

Zelfstandig werken                         Extra uitleg? Vragen?
 • Lezen H2.1 Hoe word je wie je bent?
 • Opdrachten maken.
timer
10:00

Slide 17 - Tekstslide