NOVA H4.2 les 5 indampen, dubbelzouten en hydraten

H4.2 indampen
H4.3 dubbelzouten en hydraten
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H4.2 indampen
H4.3 dubbelzouten en hydraten

Slide 1 - Tekstslide


Weet je het nog ...
Wat is de lading van het loodion in Pb(CO3)2 (s) ?
A
+
B
2+
C
3+
D
4+

Slide 2 - Quizvraag

Een zout oplossen
Zout oplossen in water 
dan valt het uiteen 
in ionen:

herhaling

Slide 3 - Tekstslide

sommige metaaloxiden reageren met water

Slide 4 - Tekstslide

zo reageren metaaloxiden met water:

Slide 5 - Tekstslide

Metaaloxiden en water
4 metaaloxiden reageren met water:
Na2O, K2O, CaO en BaO

Reactievergelijking: 
CaO (s) + H2O (l) --> Ca2+ (aq) + 2 OH- (aq)
                                  

Slide 6 - Tekstslide

Metaaloxiden en water
4 metaaloxiden reageren met water:
Na2O, K2O, CaO en BaO

Reactievergelijking:
CaO (s) + H2O (l) --> Ca2+ (aq) + 2 OH- (aq)
                                  Tabel op blz. 117 moet je kennen! 

Slide 7 - Tekstslide

Er zijn dus twee manieren om natronloog te maken:
1. Geef de oplosvergelijking van natriumhydroxide


2. Geef de reactievergelijking van natriumoxide en water

Slide 8 - Tekstslide

Metaaloxiden in water
 • Een r in binas tabel 40A
 • Dan reageert het zout met water.
 • Bij Na2O, K2O, CaO en BaO
 • Nu wel water in reactievergelijking, want het reageert
 • de naam van de oplossing die ontstaat, leer je uit je hoofd (blz 117)

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Leerdoelen H4.3:
Aan het eind van deze les:
 • kun je de indampvergelijking geven van een zout
 • kun je uitleggen wanneer een oplossing (on)verzadigd is
 • kun je uitleggen wat een dubbelzout is.
 • kun je uit de formule van een (dubbel)zout afleiden wat de lading van de ionen is
 • kun je de naam en formule geven van een hydraat

Slide 11 - Tekstslide

Welke lading heeft het loodion?
Uitwerking:
 • 2 CO32- ionen hebben samen een lading van 4-
 • dus de totale negatieve lading is 4-
 • dan moet er ook een totale positieve lading zijn van 4+
 • deze lading van 4+ is verdeeld over 1 loodion
 • de lading van één loodion is 4+        


Pb(CO₃)₂   
Pb4+

Slide 12 - Tekstslide

H4.3 dubbelzouten
azuriet                        dolomiet                  aluin                          aquamarijn

Slide 13 - Tekstslide

hydraten


weerbeeldje: wat voor weer wordt het?

Slide 14 - Tekstslide

hydraten
Sommige zouten kunnen watermoleculen opnemen in hun ionrooster.
 • het zout noem je dan een hydraat
 • de opgenomen watermoleculen noem je kristalwater

Het aantal watermoleculen dat wordt opgenomen vind je terug in de naam:
 • CuSO4 (s) is (wit) kopersulfaat
 • CuSO4.5H2O (s) is (blauw) kopersulfaatpentahydraat
Binas tabel 66C
telwoorden

Slide 15 - Tekstslide

wit kopersulfaat
Wit kopersulfaat is een reagens voor water. Wanneer je een paar druppels water toevoegt aan wit kopersulfaat, wordt de kleur blauw. Er is dan blauw kopersulfaat ontstaan.

Slide 16 - Tekstslide

macro
micro
CuSO4 (s)
CuSO4.5H2O (s)

Slide 17 - Tekstslide

Ook gips is een hydraat. De systematische naam van gips is calciumsulfaatdihydraat.
Geef de formule van de stof gips.

Slide 18 - Open vraag


Soda is een hydraat met de formule Na2CO3.10H2O
Wat is de systematische naam van deze stof?

Slide 19 - Open vraag

Slide 20 - Video

Geef de reactievergelijking van kaliumoxide in water

Slide 21 - Open vraag

ik weet wanneer water wél in de vergelijking staat en wanneer niet
😒🙁😐🙂😃

Slide 22 - Poll


Na deze les, 
wil ik...
de uitleg nog 1 keer horen
meer voorbeelden krijgen
meer oefeningen maken
de leerstof thuis nog even bekijken
overgaan naar nieuwe leerstof
nog meer te weten komen over de leerstof
niet meer te weten komen over de leerstof
nog iets anders (vul de vraag op de volgende slide in)

Slide 23 - Poll


Nog iets anders, namelijk...

Slide 24 - Open vraag


Hoe vond je 
deze les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 25 - Poll

Heb je nog een vraag over deze les? Stel hem dan hier:

Slide 26 - Open vraag

eigen werk
Leer H4.1 en H4.2 (volgende les SO!)
Leer tabel 1 H4.1 uit je hoofd (geen BINAS!)
maak en kijk na:
H4.2 opgaven 4, 7  en 8
H4.3 opgave 4 en 5

Slide 27 - Tekstslide