Burgerschap Identiteit

Burgerschap 

Thema identiteitToets 
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapPraktijkonderwijsLeerjaar 3

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Burgerschap 

Thema identiteitToets 

Slide 1 - Tekstslide

Wat is je identiteit?
Je identiteit is een verzameling van jouw eigenschappen. Een eigenschap is iets waaraan je iemand herkent. Je hebt bij je geboorte al een aantal eigenschappen. 

Slide 2 - Tekstslide

Vertel zoveel mogelijk over je eigen identiteit

Slide 3 - Open vraag

Belangrijke woorden
Thema Identiteit

Slide 4 - Tekstslide

De identiteit =
A
een verzameling van jouw eigenschappen
B
een ongeschreven regel
C
een idee van iemand

Slide 5 - Quizvraag

De eigenschap =
A
iets wat je vaak op dezelfde manier doet
B
Iets waaraan je iemand herkent
C
Als iets of iemand jou veranderd

Slide 6 - Quizvraag

De invloed =
A
Iets waaraan je iemand herkent
B
De manier waarop jij je gedraagt.
C
Als iets of iemand jou verandert

Slide 7 - Quizvraag

De waarde =
A
wat je belangrijk vindt
B
iets waaraan je iemand herkent
C
een ongeschreven regel

Slide 8 - Quizvraag

De norm =
A
de manier waarop een groep mensen leeft
B
een ongeschreven regel over hoe je dingen doet
C
een verzameling van jouw eigenschappen

Slide 9 - Quizvraag

De gewoonte =
A
als iemand of iets jou verandert
B
de manier waarop een groep mensen leeft
C
iets wat je vaak op dezelfde manier doet, je bent het zo gewend

Slide 10 - Quizvraag

De cultuur =
A
de manier waarop een groep mensen leeft
B
een verzameling van jouweigenschappen
C
de manier waarop jij je gedraagt in een groep

Slide 11 - Quizvraag

De rol =
A
De manier waarop jij je gedraagt in een groep
B
iets dat je vaak op dezelfde manier doet
C
elkaar leren kennen en elkaars gedrag overnemen

Slide 12 - Quizvraag

Integreren =
A
de manier waarop je leeft
B
elkaar leren kennen en elkaars gedrag overnemen
C
iets waaraan je iemand herkent

Slide 13 - Quizvraag

De invloed van je omgeving
Je verandert tijdens je leven. Als een gebeurtenis of iemand jou verandert, noem je dat invloed. Alles wat je meemaakt heeft invloed op jou.
Daarmee dus ook invloed op jouw identiteit. 

Slide 14 - Tekstslide

Noem een persoon die een goede invloed heeft (gehad) op jou, en vertel hoe?

Slide 15 - Open vraag

Is er ook een persoon die een slechte invloed heeft gehad op jou? en waarom? (als je dat wil vertellen)

Slide 16 - Open vraag

Denk jij dat je invloed hebt op andere mensen om je heen? Vertel daarover.

Slide 17 - Open vraag

Slide 18 - Video

Cultuur
De cultuur waarin je opgroeit bepaalt ook een stuk van je identiteit. Je leert er waarden en normen.

Ook heb je in je eigen cultuur/ leefomgeving gewoontes aangeleerd. Dingen die voor jou heel automatisch gaan. Je doet het altijd op die manier, omdat je het zo gewend bent. 

Slide 19 - Tekstslide

Kun je vertellen uit wat voor cultuur jij komt?

Slide 20 - Open vraag

Geef een voorbeeld van een gewoonte van jou.

Slide 21 - Open vraag

Geef een voorbeeld van een norm (een afspraak) bij jullie thuis

Slide 22 - Open vraag

Welke waarden vind jij belangrijk?
(meerdere keuzes mogelijk)
A
gelijkheid
B
behulpzaamheid
C
vrijheid van meningsuiting
D
respect voor ouderen

Slide 23 - Quizvraag

Slide 24 - Tekstslide