11. Forms verwerken met PHP

WEB
Webdevelopment-II
Les 3 / Week 11
Forms verwerken met PHP
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
Software Developer [WEB_A]MBOStudiejaar 1

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 180 min

Onderdelen in deze les

WEB
Webdevelopment-II
Les 3 / Week 11
Forms verwerken met PHP

Slide 1 - Tekstslide

Week 10 // WEB
Forms opvangen in PHP


Slide 2 - Tekstslide

Wanneer kunnen we een formulier gebruiken?

Slide 3 - Open vraag

Welk attribu(u)(t)en moet één input-veld altijd hebben voor je het formulier verzend?
A
type
B
name
C
value
D
submit

Slide 4 - Quizvraag

Bij welk form-attribuut geef ik aan waar ik het formulier naartoe wil verzenden?
A
action
B
method
C
input
D
submit

Slide 5 - Quizvraag

Wat is GÉÉN correct type-attribuut voor ons input-element?
A
text
B
email
C
password
D
choice

Slide 6 - Quizvraag

Waar dient een label voor?

Slide 7 - Open vraag

<?php ?>
 • Een backend taal (wordt gebruikt aan de achterkant van jouw HTML-pagina)
 • Werkt met een server die verzoeken afhandelt zoals je ze in een controller programmeert. 
 • Kan worden ingezet om gegevens uit een database weer te geven, aan te passen of te verwijderen
 • We kunnen hiermee onze website interactief maken

Slide 8 - Tekstslide

Onbereikbaar maken voor de gebruiker

Slide 9 - Tekstslide

echo
Laten zien in HTML (browser) wat je geprogrammeerd hebt. HTML en CSS kunnen hier gecombineerd worden.

Slide 10 - Tekstslide

Wat is een variabele?

Slide 11 - Open vraag

Variabelen
Tijdelijk opslaan van gegevens
 • $variabeleNaam = gegevens in de variabele.

Datatypes:
string: voor teksten of tekenreeksen.
 • Voorbeeld: $game = "assassins creed";
integer: voor gehele getallen.
 • Voorbeeld: $number_of_students = 11;

Er zijn nog veel meer datatypes, zoals Boolean, Double, NULL, Array. Hierover leer je meer later in je opleiding. Bij PHP vermelden we niet expliciet welk datatype het is. Hij snapt dit zelf.

Slide 12 - Tekstslide

$_POST
 • dieper in de code verborgen (versleuteld)
 • geschikt voor formulieren
 • gevoelige informatie verzenden (password/gegevens van klanten)

$voornaam = $_POST['voornaam'];


$_GET
 • verzenden via de URL
 • ophalen vanuit de URL
 • om niet-versleutelde gegevens te verzenden.


$id = $_GET['id'];

Slide 13 - Tekstslide

Gegevens uit formulier ophalen in PHP

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

HTML - PHP - Browser

Slide 16 - Tekstslide

Concatenation (.)
 • Variabelen weergeven en stukjes code aan elkaar plakken met een punt tussen de gegevens.

Slide 17 - Tekstslide

Syntax error

Slide 18 - Tekstslide

Opdracht 11.1: ingevulde gegevens laten zien in de browser
Je hebt bij opdracht 10.1 (vorige week) zelf een formulier gemaakt met meerdere inputs. Zorg dat je deze gegevens ook kunt laten zien in de browser. Kijk of het je lukt om deze ook netjes naast elkaar weer te geven.

Slide 19 - Tekstslide

file_put_contents()
 • ingebouwde functies die we kunnen gebruiken
 • functie die we gebruiken om gegevens in een tekstbestand op te slaan heet: file_put_contents().
 • We geven verschillende gegevens mee die PHP nodig heeft om het bestand op te kunnen slaan. De functie heeft de volgende gegevens nodig:

Slide 20 - Tekstslide

file_put_contents(‘bestandsnaam waar hij opgeslagen moet worden’, variabele(n) die wordt opgeslagen, FILE_APPEND (voeg toe aan wat al bestaat – zodat het niet overschreven wordt))

Slide 21 - Tekstslide

Tijd over: geef een boodschap mee!

Slide 22 - Tekstslide

Opdracht 10.2: ingevulde gegevens naar een tekstbestand schrijven
Probeer nu de gegevens die je eerder hebt toegevoegd aan het registreerformulier (9.1 en 10.1) ook mee te schrijven naar het tekstbestand. Vergeet niet de gegevens netjes te ordenen, zodat niet alles aan elkaar geplakt wordt zonder spaties of tekens.

Slide 23 - Tekstslide

Bonusopdracht
 • Maak een rekentoets met php. Het gaat daarbij niet om de moeilijkheid van de sommen. 
 • Maak een project 'toets', met daarin een net uitgelijnd mooi html-form waarin je verschillende sommen zet en de mogelijkheid voor de gebruiker het antwoord in te vullen. 
 • Verstuur het formulier naar 'toetsController.php', waar je checkt of het antwoord wat ingevuld goed is.

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide