Presentatie CmK Saxion

11 oktober 2021
Cultuureducatie met Kwaliteit
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
KunstBasisschoolGroep 1-8

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

11 oktober 2021
Cultuureducatie met Kwaliteit

Slide 1 - Tekstslide

 • Korte opdracht
 • CmK algemeen                                                         (door Emma)
 • CmK Hengelo - CultuurwijsHengelo                  (door Ben)
 • CmK Enschede - Cultuureducatie Enschede   (door Emma en Evelien)


   
  Inhoud

  Slide 2 - Tekstslide

  CmK

  Slide 3 - Woordweb

  Opdracht: teken een vis

  Slide 4 - Tekstslide

  Opdracht: teken een vis

  Slide 5 - Tekstslide

  Didactieken in de cultuureducatie
  Karin Kotte

  Slide 6 - Tekstslide

  Didactieken in de cultuureducatie

  Slide 7 - Tekstslide

  Slide 8 - Tekstslide

  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP)
  • Penvoerders (lokale aanvrager, aangewezen door gemeente)
  • Scholen


  CmK

  Slide 9 - Tekstslide

  beeldend
  dans
  drama
  erfgoed
  literatuur
  mediakunst
  muziek
  Cultuureducatie - disciplines

  Slide 10 - Tekstslide

  Cultuureducatie - ervaringsvormen
  ACTIEF
  RECEPTIEF
  OP SCHOOL
  BUITEN SCHOOL
  maken/doen
  meemaken/kijken

  Slide 11 - Tekstslide

  Cultuureducatie - voortzetting
  BINNENSCHOOLS
  BUITENSCHOOLS
  PO
  VO

  Slide 12 - Tekstslide

  • CmK  1: 2013 - 2016
  • CmK 2: 2017 - 2020      (€150.000 - €3.700.000)
  • CmK 3: 2021 -  2024       (€49.500 - €1.645.000)

  Matchingsregeling: 50% FCP + 50% provincie/gemeente/scholen
  Kalenderjaren, niet in schooljaren
  CmK

  Slide 13 - Tekstslide

  Doelstelling CmK 3 (2021 - 2024) 
  • Duurzaam versterken van de kwaliteit van cultuureducatie;
  • Tweesporenbeleid: Onderhouden van relatie met scholen die al deelnemen, & nieuwe scholen bereiken;
  • Vergroten kansengelijkheid leerlingen;
  • Culturele ontwikkeling van het kind centraal stellen;
  • Vergroten professionaliteit leerkrachten, docenten, culturele partners en penvoerders;
  • Aansluiting binnen- en buitenschools aanbod.

  CmK

  Slide 14 - Tekstslide

  Creatief proces:
  • Oriënteren
  • Onderzoeken
  • Uitvoeren
  • Evalueren

   CmK

   Slide 15 - Tekstslide

   Gelderland: Arnhem, Apeldoorn, Ede, Nijmegen, Cultuur Oost (47 gemeenten)
   CmK Overijssel
   • Cultuureducatie Enschede (Concordia)
   • CultuurwijsHengelo (Oyfo)
   • Kunstcircuit 
   • Stadkamer
   • Overige 21 gemeenten: Rijnbrink

    

   Slide 16 - Tekstslide

   CultuurwijsHengelo

   Slide 17 - Tekstslide

   Cultuureducatie in Enschede
   Cultuurmenu
   CmK
   CAT

   Slide 18 - Tekstslide

   Cultuureducatie Enschede
   Structurele samenwerking:
   • Gemeente Enschede
   • Culturele veld
   • Onderwijs
   Vastgelegd in convenant

   Slide 19 - Tekstslide

   Cultuureducatie Enschede
   • Scholen (70)
   • Culturele instellingen (11 'EM'ers')
   • Projectbureau
   • Stuurgroep
   • FCP
   Elke ICC'er is aan een EM'er gekoppeld. Daarmee is er structurele verbinding tussen het onderwijs en het culturele veld.
   Stuurgroep: 
   - Scholen (SKOE, Consent, VSO, Attendiz)
   - Culturele instellingen
   - Projectbureau
   - Gemeente Enschede
   - Saxion
   - ArtEZ
   De EM'ers komen maandelijks bij elkaar voor een intervisie.

   Slide 20 - Tekstslide

   Cultuureducatie Enschede
   “Hoe dragen we zoveel mogelijk bij aan de creatieve en culturele vorming van kinderen in Enschede
   op een zodanige wijze dat dit structureel binnen- en buitenschools ingebed wordt?”

    
   Probleemstelling CmK 3 (2021 - 2024):
    

   Slide 21 - Tekstslide

   Ontwikkelingen CmK

   • 12 - 28 scholen
   • Ontwikkeling leerlijnen 
   • Deskundigheidsbevordering

   • 28 - 70 scholen
   • Drie scenario's
   • Deskundigheidsbevordering

   • 70 scholen
   • Basis vs Plus
   • Koppeling met VO en buitenschoolse kunsteducatie (IKC's)
   • Deskundigheidsbevordering
   CmK 1
   (2013-2016)
   CmK 2
   (2017-2020)
   CmK 3
   (2021-2024)

   Slide 22 - Tekstslide

   CmK 3

   • 16 uur begeleiding van ambassadeur
   • Cultuurbeleidsplan ontwikkelen
   • Aanbod afnemen uit het Cultuurmenu
   • EVI


   • Minimaal 16 uur begeleiding van ambassadeur
   • Cultuurbeleidsplan doorontwikkelen
   • Aanbod afnemen uit het Cultuurmenu
   • Geschoolde ICC'er
   • Verdiepend/Verbredend traject --> maatwerk op basis van vraag
   • EVI


   BASIS
   PLUS
   • 'Binnenstebuiten'
   • Nieuwsbrief
   • Socials/website
   • NPO

   Slide 23 - Tekstslide

   Ambassadeurs
   Adri Karsenberg
   Ben Coelman
   vacant
   Carlijn de Lange
   Monique Wijnker
   Dries Banierink
   Nynke Pal
   vacant
   Laura Slakhorst
   Loes Schippers
   Marlies van Grootel
   Susan Waanders

   Slide 24 - Tekstslide

   Cultuurmenu
   • Vraag & aanbod
   • Afnemen vanuit visie --> keuze toelichten
   • Budget
   • Kwaliteitscriteria (bijv. voorbereidende les)
   • Nieuwsbrieven

   Slide 25 - Tekstslide

   Financiering cultuureducatie
   (Klik op de site in de volgende slide)

   Slide 26 - Tekstslide

   Slide 27 - Link

   CultuurAcademie Twente
   Professionalisering/deskundigheidsbevordering:
   • ICC-opstartcursus (jaarlijks)
   • ICC-opfriscursus (om het jaar)

   • 'Red Carpet Event' (01/06/2022)

   • Masterclasses
   • Expertgroep Cultuureducatie (i.s.m. Saxion)
   • Werkgroep kansengelijkheid (diversiteit & inclusie)
   • Magazine 'Binnenstebuiten'


   Slide 28 - Tekstslide

   Vragen?

   Slide 29 - Tekstslide

      www.cultuureducatie-enschede.nl    
      emma@cultuureducatie-enschede.nl / 06-86880192
      evelien@cultuureducatie-enschede.nl / 06-48463895
      communicatie@cultuureducatie-enschede.nl (Koen Waanders)
      www.cultuurwijshengelo.nl
      benk@home.nl

   Slide 30 - Tekstslide