ICC-cursus '22/'23, les 5

23/02/23
ICC-cursus les 5
Trainers: Emma Bouman & Evelien Harberink
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
Kunstzinnige oriëntatieBasisschoolSpeciaal OnderwijsVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 1Leerroute 2Leerroute 3Leerroute 4

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

23/02/23
ICC-cursus les 5
Trainers: Emma Bouman & Evelien Harberink

Slide 1 - Tekstslide


 • Terugkoppeling les 4
 • Oyfo
 • Artikel lezen
 • Visie (schrijven)

 • Financiën


 • Huiswerk
Inhoud

Slide 2 - Tekstslide

Hoe zit je er bij?
😒🙁😐🙂😃

Slide 3 - Poll

Terugkoppeling les 4:
top 3 woorden muurtje

Slide 4 - Open vraag

Oyfo

Slide 5 - Tekstslide

https://pleinc.nl/kenniscentrum/poster-de-inclusieve-klas/ 
Artikel

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Link

Visie
Waarom doe je wat je doet? 
Wat is de noodzaak?
Hoe doe je dat?
Wat doe je?
Golden Circle - Simon Sinek

Slide 8 - Tekstslide

Proces , gereedschap: "Wij geven dat als volgt vorm..." / "Wij doen dat op de volgende manier..."
Visie schrijven
Doel: "Wij doen aan cultuureducatie, omdat..." / "Wij geloven in..."
Concreet resultaat, details, randvoorwaarden; activiteiten, budget, etc.

Slide 9 - Tekstslide

Visie schrijven
Beter goed gejat dan slecht bedacht...

Put uit:
 • Woorden uit je 'muurtje', de visie van je school op onderwijs , etc.
 • Procesgerichte didactiek en creatief proces
 • Filmpjes (Animatie cultuureducatie van het LKCA / 'Ja, dat is kunst!' van Art & Sofie, 'Kunsteducatie: broodnodig voor het kinderbrein' van Mark Mieras, etc.)
 • Theorieën (Gert Biesta, Cultuur in de spiegel, authentieke kunsteducatie, 'Wicked arts assignments')
 • Artikelen (van bijv. het LKCA of het SLO)

Slide 10 - Tekstslide

Financiën
(landelijk)
Ministerie van OCW
Fonds voor Cultuurparticipatie 
(CmK)
Gemeente
(+ evt. schoolbesturen)

Provincie Overijssel

(Cultuur aan de Basis)
Intermediair 
(Cultuureducatie Enschede)
(CultuurwijsHengelo)
Cultuurmakelaar 
en W&T-menu

Slide 11 - Tekstslide

Financiën
(landelijk)
FCP:
Enschede: € 125.600 
Hengelo:   €   63.740
Gemeente:
Enschede: € 127.150
Hengelo:   €  42.130
Provincie Overijssel:
Enschede: €  82.458 
Hengelo:    €  44.196
CEE/CwH:
Activiteitenkosten 
- Personeelskosten
- Kennisdeling, communicatie
- Moneva
- Accountant
Cultuurmakelaar 
en W&T-menu
Onderwijs:
Enschede: €7,07 of €13,25 per leerling
Hengelo:    €8 per leerling 
Bedragen per jaar 
2021 t/m 2024

Slide 12 - Tekstslide

Financiën
(landelijk)
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is initiatiefnemer en opdrachtgever van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Het doel van het programma: goed cultuuronderwijs op elke (basis)school en voor ieder kind. 
Het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) is verantwoordelijk voor de toekenning van de rijkssubsidie aan alle CmK-projecten in Nederland. Het FCP vergoedt per project maximaal 50% van de totale CmK-begroting. 
De gemeente Enschede matcht de subsidie van het FCP, en financiert daarmee 50% van de totale CmK-begroting.  
De Provincie Overijssel draagt met de subsidieregeling Cultuur aan de Basis financieel bij aan cultuureducatieve activiteiten in het basisonderwijs. 
Cultuureducatie Enschede
- CmK
- Cultuurmenu
- CAT (CultuurAcademie Twente)
Cultuurmakelaar en W&T-menu

Slide 13 - Tekstslide

Financiën
(school)

Slide 14 - Tekstslide

Financiën 
(school)

Slide 15 - Tekstslide

Financiën (begroting)
BATEN '23/'24 (inkomsten)
LASTEN '23/'24 (uitgaven)
Velo-gelden school                  €  108,27
Knutselmaterialen               € 508,27
Velo-gelden leerlingen           € 902,00
Muziekinstrumenten          € 502,00
Museumbezoek                        € 600,00
Museumbezoek                    €600,00
Convenant Enschede*             €2650,00
Activiteiten via CM              €1450,00
Schoolbreed project           €1200,00
Plus-traject (CmK)                    € 1500,00
Gitaarlessen leraren            €1500,00
NPO-geld                                    €5000,00
Vakdocent muziek             €5000,00
Ouderbijdrage/sponsorloop  €  500,00
Verkleedkleren                      €500,00
TOTAAL:                                  €11.260,27
TOTAAL:                             €11.260,27
Voorbeeld op basis van 200 leerlingen
* €13,25 per leerling

Slide 16 - Tekstslide

Financiën (begroting)
BATEN '23/'24 (inkomsten)
LASTEN '23/'24 (uitgaven)
Velo-gelden school                     €   108,27
Knutselmaterialen             €  508,27
Velo-gelden leerlingen              €  902,00
Muziekinstrumenten        €  502,00
Museumbezoek                           €  600,00
Museumbezoek                 €  600,00
Convenant Hengelo, school*    € 1600,00
KoS-activiteiten                  €2000,00
Convenant Hengelo, overig**    €3200,00
ICC-Wijkprojecten             € 1040,00
Team Talento                      €  1760,00
NPO-geld                                      €5000,00
Vakdocent muziek           €5000,00
Ouderbijdrage/sponsorloop     €  500,00
Verkleedkleren                  €  500,00
TOTAAL:                                     €11.910,27
TOTAAL:                           €11.910,27
Voorbeeld op basis van 200 leerlingen
* €8 per leerling       * €16 per leerling

Slide 17 - Tekstslide

Huiswerk
 • Lezen ICC-dossier (https://www.lkca.nl/publicatie/dossier-icc/): 
       - Deel 2, hoofdstuk 7
       - Deel 2, hoofdstuk 8 
       - Deel 3, hoofdstuk 4
       - Deel 3, hoofdstuk 5
       - Deel 3, hoofdstuk 10



 • Concept-begroting voor 2023/2024 maken
 • Visie verder uitwerken en delen met directeur (en evt. team)
 • Ambities voor de toekomst formuleren 
 • Uitwerkingen opdrachten tot zo ver bundelen in één document/film/...

Slide 18 - Tekstslide

Cultuurbeleidsplan
1. Wat is de schoolvisie op het onderwijs?
2. Wat is de schoolvisie op cultuur en cultuuronderwijs?
3. Wat is de huidige situatie?
4. Wat zijn de ambities voor de toekomst?
5a. Welke doelen staan centraal? Welke inhoudelijke keuzes worden gemaakt?
5b. Wat is het plan van aanpak en het meerjarenplan?
6. Hoe wordt er geëvalueerd, vastgelegd, geborgd en draagvlak gecreëerd?
7. Wie heeft welke rol/verantwoordelijkheid?
8. Hoe ziet de meerjaren cultuurbegroting eruit?
3 + 4: invulling cultuureducatie, talenten/deskundigheidsbevordering, 
          materialen, contacten, etc.

Slide 19 - Tekstslide


Vragen?

Opmerkingen?

Verwachtingen?

www.cultuureducatie-enschede.nl
      

Ambassadeur van je school  

Evelien Harberink - coördinator Cultuurmenu en CultuurAcademie Twente   
evelien@cultuureducatie-enschede.nl / 06-48463895

Emma Bouman - projectleider CmK Enschede
   emma@cultuureducatie-enschede.nl / 06-86880192


Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Meer lessen zoals deze