Socialisatie Havo

Pluriforme samenleving
Par. 1
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Pluriforme samenleving
Par. 1

Slide 1 - Tekstslide

Hoe ben je geworden wie je nu bent?

Je kunt beschrijven wat een pluriforme samenleving inhoudt.
Je kunt toelichten hoe socialisatie plaatsvindt.


Slide 2 - Tekstslide

Pluriforme samenleving
  • havo: blz. 183 markeer!
  • vwo: blz. 181 markeer!

We zijn dus allemaal verschillend. Hoe gaat dat in zijn werking?

Slide 3 - Tekstslide

Hoe ben je geworden wie je bent?

  • nature/ nurture debat
  • product van je omgeving of van biologische factoren?


Slide 4 - Tekstslide

Socialisatie
Het proces waarin een mens de waarden en normen en andere kenmerken van de groep krijgt aangeleerd en zich eigen maakt (internaliseren)

Slide 5 - Tekstslide

Internalisatie
Mensen hebben zich de waarden en normen en ander gedrag van de groep zo eigen gemaakt dat het vanzelfsprekend is.

Slide 6 - Tekstslide

Cultuur
Geheel van waarden, normen, gewoonten en uitingsvormen die mensen met elkaar delen en vaak als vanzalfsprekend beschouwen.
=aangeleerd gedrag

Slide 7 - Tekstslide

3

Slide 8 - Video

02:08
Welke normen heeft Oxana niet geleerd?
Noem er 3.

Slide 9 - Open vraag

03:37
Om erbij te horen heeft Oxana van de honden geleerd hoe ze zich moet gedragen. Hoe noemen we deze vorm van socialisatie ook wel? Zie boek.

Slide 10 - Open vraag

13:48
Waarom zal Oxana de wereld volgens deze professor nooit volledig kunnen begrijpen?

Slide 11 - Open vraag

Wie draagt (naast je ouders en school) bij aan jou socialisatie?

Slide 12 - Open vraag

Ook jij hebt gedrag geïnternaliseerd, of het is wenselijk dat je gedrag gaat internaliseren.
a. Geef een voorbeeld van gedrag dat jij hebt geïnternaliseerd.
b. Geef een voorbeeld van gedrag dat jij nog niet hebt geïnternaliseerd, maar dat jouw ouders of school wel heel belangrijk vinden.

Slide 13 - Open vraag

Wat weet je nu wat je vòòr deze video niet wist?

Slide 14 - Open vraag

Nature            vs.


Menselijk gedrag bepaald door aangeboren (biologische) factoren.

Nurture


Aangeleerde (sociale) factoren.

Slide 15 - Tekstslide