MU Les 5.7

1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Mentoruur les 5.7

Slide 2 - Tekstslide

Aan welke opdrachten ben
je al begonnen?

Slide 3 - Open vraag

Lesplanning
- Mededelingen 
- Toetsen
- Opdracht: Beroepshoudingsaspectenlijst 
- Energizer
- Opdracht: Interactievaardighedenlijst 
- Pitches
- Aan het werk: BPV-opdrachten, intervisie, LOB etc.
- Afsluiting 


Slide 4 - Tekstslide

Mededelingen
- NOT in januari 2023
- Maken opdrachten > benoem alle punten, kopjes, inhoudsopgave etc.
- BPV inleveren bij LOB P5 (denk aan foto handtekeningen)
- ELO is ingericht
- Planning > docenten & behoefte?
- Weetjes >  nu sturen!

Slide 5 - Tekstslide

Toetsen
- Toetsen zijn in de laatste lesweek van de periode (lesweek 9)

- Herkansingen zijn in de toetsweek (lesweek 10)

- Eventueel kunnen voor de herkansing sommige vakken samengevoegd worden op een tijdstip

Slide 6 - Tekstslide

Wat wordt er volgens jou verstaan
onder beroepshouding?

Slide 7 - Woordweb

Beroepshouding

Onder beroepshouding wordt verstaan, de houding waarover je dient te beschikken om het beroep goed uit te kunnen oefenen, bijvoorbeeld hoe om te gaan met kinderen, jongeren en ouders, maar ook het contact hebben met collega’s en de manier waarop taken uitgevoerd moeten worden.

Slide 8 - Tekstslide

Beroepshoudingsaspectenlijst
- blz. 17/18 BPV-werkboek
- wordt 1x per periode ingevuld
- P5 & P7 oefenen
- P6 & P8 officiële stagebeoordeling 
- in P5 voor 4 november inleveren via foto in Teams > niet in ELO!Slide 9 - Tekstslide

vervolg
- Er wordt gewerkt aan de tien aspecten van de beroepshouding.
- Je werkt gedurende de stageperiode aan dagelijkse werkzaamheden in en rond de klas > zelf initiatief nemen tot werkzaamheden.
- Je kiest steeds één of twee beroepshoudingsaspecten uit om mee te oefenen tijdens de  werkzaamheden.
- Je houdt de praktijkfunctionaris op de hoogte van de te beoefenen aspecten.
- Je reflecteert en evalueert hier op tijdens de begeleidingsgesprekken 
- Elk criterium is voldoende als het gedrag dat hierbij hoort meerdere keren en/of in meerdere situaties is gezien. 

Slide 10 - Tekstslide

Opdracht
- In tweetallen de beroepshoudingsaspectenlijst bekijken

- Per aspect bespreek je samen wat jullie hieronder verstaan

- Hierna worden de aspecten klassikaal besproken 

Slide 11 - Tekstslide

Energizer
Welke kleur hoort er niet bij en waarom?

Slide 12 - Tekstslide

Eventuele antwoorden
- groen > de andere kleuren zijn primair
- rood > signaalkleur
- blauw > geen paprika's in die kleur
- geel > in het Engels enige kleur met meer lettergrepen
- blauw > kleur niet in stoplicht
- rood > geel en blauw worden samen groen
- blauw > geen blaadjes in die kleur
- rood > geel van zon, blauw van lucht, groen van gras
- blauw > kleur zit niet in Boliviaanse vlag 

Slide 13 - Tekstslide

Wat wordt er volgens jou verstaan
onder interactievaardigheden?

Slide 14 - Woordweb

Interactievaardigheden
 
Onder interactievaardigheden worden vaardigheden verstaan die een onderwijsassistent minimaal moet beheersen om optimaal met kinderen te kunnen communiceren.  

Slide 15 - Tekstslide

Interactievaardighedenlijst
- blz. 19/20 BPV-werkboek
- wordt 1x per periode ingevuld
- P5 & P7 oefenen
- P6 & P8 officiële stagebeoordeling 
- in P5 voor 4 november inleveren via foto in Teams > niet in ELO!Slide 16 - Tekstslide

vervolg
- Er wordt gewerkt aan de zes aspecten van de interactievaardigheden.
- Je werkt gedurende de stageperiode aan dagelijkse werkzaamheden in en rond de klas > zelf initiatief nemen tot werkzaamheden.
- Je kiest steeds één of twee interactievaardigheden uit om mee te oefenen tijdens de  werkzaamheden.
- Je houdt de praktijkfunctionaris op de hoogte van de te beoefenen aspecten.
- Je reflecteert en evalueert hier op tijdens de begeleidingsgesprekken 
- Elk criterium is voldoende als het gedrag dat hierbij hoort meerdere keren en/of in meerdere situaties is gezien. 

Slide 17 - Tekstslide

Opdracht
- In tweetallen de interactievaardighedenlijst bekijken

- Per aspect bespreek je samen wat jullie hieronder verstaan

- Hierna worden de aspecten klassikaal besproken 

Slide 18 - Tekstslide

Presentaties studenten

Slide 19 - Tekstslide

Pitch - Wie ben jij?
- Wat zijn je toekomstdromen?
- Wat zijn je sterke kanten?
- Wat vind je lastig?
- Wat zijn je hobby’s?
- Wat wil je leren dit jaar?
 - Wat is jouw ˈguilty pleasureˈ☺?
 - De klas stelt een kritische vraag!


Slide 20 - Tekstslide

Aan het werk .....
- BPV: Beroepshoudingsaspectenlijst > deadline 4 november

- BPV: Interactievaardighedenlijst > deadline 4 november

- LOB: Keuze-opdracht > deadline 4 november

- Intervisie: Verslag bijwerken > deadline 4 november

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide