Les 1 Thermodynamica vakdidactiek

Vakdidactiek thermodynamica
Artikel 'Werken aan vaktaal bij de exacte vakken'
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
natuurkundeHBOStudiejaar 2

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Vakdidactiek thermodynamica
Artikel 'Werken aan vaktaal bij de exacte vakken'

Slide 1 - Tekstslide

Vakdoelen:
Aan het eind van de les:
● Weet je wat het kader van de cursus is en aan welke voorwaarden de eindopdracht moet voldoen;
● Ben je je bewust dat taal een belangrijk aandeel heeft in de vaklessen;
● En je je bewust van vaktaal en schooltaal in de vaklessen.Slide 2 - Tekstslide

Taaldoelen:
Aan het eind van de les:
●Kun je beschrijven welke talige struikelblokken de
leerlingen tegenkomen in het vak;
● Kun je de termen DAT en CAT uitleggen aan de hand
van je eigen vak.

Slide 3 - Tekstslide

Waarom
Taalgericht vakonderwijs?
(zie volgende dia's)

Slide 4 - Tekstslide

2

Slide 5 - Video

2

Slide 6 - Video

00:27
Wat heb je gezien?

Slide 7 - Woordweb

00:57
Welke natuurkundige concepten komen hierbij voor?

Slide 8 - Woordweb

Slide 9 - Tekstslide

00:24
Wat zie je en wat hoor je op het moment dat het kookt?

Slide 10 - Woordweb

00:49
Geef een interpretatie

Slide 11 - Woordweb

Geef een voorbeeld waarbij een leerling het verkeerde antwoord gaf (bij toets), vanwege de formulering.

Slide 12 - Open vraag

Slide 13 - Link

Artikel
In groep (max 15 min)
  • Lees artikel
  • Wat is volgens Erik van Caem het nut van Taalgericht lesgeven?
  • Kort terugkoppelen aan klas; wijs presentator aan

Slide 14 - Tekstslide

Hoofdonderwerpen
- Bewustwording van het belang van taal in de lessen en bij het leren;
- Theorie DAT-CAT;
- Vakdoelen en taaldoelen;
- De 3 pijlers van Taalgericht Vakonderwijs (Context, Taalsteun, Interactie);
- Didactiek van woordenschatontwikkeling (De Viertakt)

Slide 15 - Tekstslide

Leerdoelen
● Je weet op welke wijze het alledaags taalgebruik verschilt van schools taalgebruik.
● Je past de specifieke vakdidactische kennis van Taalgericht Vakonderwijs toe in je lessen.
● Je kunt daarbij je lessen zodanig aanpassen dat deze voor alle leerlingen toegankelijk zijn, zonder het niveau te verlagen.
● Je bent daarbij in staat om in je lessen de drie pijlers Context, Taalsteun en Interactie vorm te geven.
● Je kent didactische mogelijkheden om de (vakspecifieke) woordenschat van leerlingen te vergroten.
● Je past de woordenschatdidactiek toe in je lessen.
● Je kunt (de beschrijving van) je lessen onderbouwen vanuit het theoretisch kader van Taalgericht Vakonderwijs.

Slide 16 - Tekstslide

Eindopdracht

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

behandelen t/m dia over CAT-taal
+ laatste dia

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Geef 2 DAT voorbeelden
(+didactisch coachen)

Slide 21 - Open vraag

Geef 2 CAT voorbeelden
(+didactisch coachen)

Slide 22 - Open vraag

Huiswerk bijeenkomst 2
Iedereen:
Lees hoofdstuk 1 uit Dijk, G., Hajer, M., Scharten, R., Vos, B. de
(2013).
Beschrijf in vijf zinnen hoe jij DAT-CAT in zou zetten in jouw les op de stage.

Groepje 1: Lesje warmte: DAT-CAT

Slide 23 - Tekstslide

Groepjes maken
1
DAT - CAT
2
Taalsteun
3
Interactie
4
Drieluik
5
Woordenschat
6
Modelling

Slide 24 - Tekstslide

Vakdoelen:
Aan het eind van de les:
● Weet je wat het kader van de cursus is en aan welke voorwaarden de eindopdracht moet voldoen;
● Ben je je bewust dat taal een belangrijk aandeel heeft in de vaklessen;
● En je je bewust van vaktaal en schooltaal in de vaklessen.Slide 25 - Tekstslide

Taaldoelen:
Aan het eind van de les:
●Kun je beschrijven welke talige struikelblokken de
leerlingen tegenkomen in het vak;
● Kun je de termen DAT en CAT uitleggen aan de hand
van je eigen vak.

Slide 26 - Tekstslide

Wat neem je uit deze eerste bijeenkomst mee naar je eigen lespraktijk?

Slide 27 - Open vraag

Slide 28 - Video

Slide 29 - Video