Bijeenkomst 1 periode 2 Kunstklas 3 2223

Bijeenkomst 1 PERIODE 2 
23 november

SAMEN ZIJN
REFLECTEREN
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidHBOStudiejaar 3

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Bijeenkomst 1 PERIODE 2 
23 november

SAMEN ZIJN
REFLECTEREN

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Programma

  1. Check in: We nemen tijd om bij te praten
  2. Theateravond ?

  3. Studiejaar 3 Terugblik  periode 1 Vooruitblik  periode 2
  4. Oefenen met reflecteren: Incident methode
  5. POP; Springplank naar Semester-reflectie; ui model van Kortenhagen
  6. Check out

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

CHECK IN:)
Meer aandacht voor elkaar:
Waar denk jij aan?

Slide 3 - Woordweb

Nu je een beetje de hoofdlijnen weet (zo niet dan had je dit net gevraagd...), wat is nu je verwachting van pabo 3?
Samen! 
Terugblik op brainstorm : Waar heb jij behoefte aan? 
Conclusie: meer aandacht voor samen zijn..... 
Welzijn

Studie ondersteuning

Vakinhoudelijke ondersteuning

Uitjes

Out of the box
Taalcoaches?
Ook op It's!

Decanaat

Trainingen decanaat

Planningscoach?

Elkaar helpen: check It's en deel!

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Samen! 
Theateravond! Hoe gaat het ermee?
Straks expertmeeting!
Theateroptreden
 in maart: gaat het goed met de datum?

Theedrinken met een maker?
Voorbereiden opdracht?
0de aan het object?
Toetscriteria
Proces

Out of the box:)
Vormgeving is vrij!

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat moet er deze periode worden gedaan en ingeleverd. ​
Wat moet er deze periode worden gedaan en ingeleverd. ​

Werkvorm:​
In tweetallen​
Delen in viertallen​
Klassikaal​

Vul dit aan met jouw individuele planning (bijv. herkansingen) en deel dit met mij. Ik maak hier een enquete voor aan of invulschema. Hoe sta je ervoor?
Hoeveel EC's heb je gehaald?

Stap 1:​

Dinsdag, na je stagedagen denk je na over een bijzondere situatie in je stage (pedagogisch of didactisch interessant). ​

Deze ervaring noteer je en je beschrijft er ook bij wat die ervaring met jou deed!​

Neem mee naar SB-bijeenkomst 2!​

Stap 2:​

Lees door: de documenten over reflecteren op Its

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe kijk je terug op periode 1 
STUDIE; Hoe is het gegaan met de voortgang van de toetsen en projecten in semester 1? Hoe gaat het met het Keuzevak? Plan van aanpak?  
STAGE: Wat waren je doelen in de stage?​ Hoe is je ontwikkeling hierin?​
Wat betekent dit voor je doelen in je POP?​

Werkvorm:​
In tweetallen​
Delen in viertallen​
Klassikaal​

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel: je schrijft eind periode 2 een Semesterreflectie.​
Je bespreekt deze reflectie met een maatje.
Je geeft elkaar feedback.​
Je levert je eindversie uiterlijk in op 31  januari 2022 23.59 uur via It’s. ​
Stap 1:​
Dinsdag, na je stagedagen denk je na over een bijzondere situatie in je stage (pedagogisch of didactisch interessant). ​
Deze ervaring noteer je en je beschrijft er ook bij wat die ervaring met jou deed!​
Neem mee naar SB-bijeenkomst 3!​ Woensdag 14 december
Stap 2:​
Lees door: de documenten over reflecteren op It's

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel: je schrijft eind periode 2 een Semesterreflectie.​
Is het doel (uit POP) duidelijk?​
Is er sprake van een situatie waarin het schuurt of waar student (extreem) trots op is?​
Kloppen de beschrijvingen bij de schillen van ui?​
Is aan het einde duidelijk wat er geleerd is? Is dit gekoppeld aan doel?​
Is er ergens sprake van een koppeling aan theorie (met bronvermelding)?​
Is er een situatiebeschrijving?​Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel: je schrijft eind periode 2 een Semesterreflectie.​
> Aandachtspunt: ​
is situatiebeschrijving passend bij het doel?​
> Aandachtspunt: ​
komt de student op een steeds diepere laag? Beschrijving per schil/vraag ​
Denk aan APA-regels (nieuwe sinds 2020).​
Ook spelling en formulering moeten uiteraard perfect zijn.​
Is er een duidelijke alinea-indeling, eventueel met kopjes?​
Feedback kan gebruikt worden voor bijstelling richting periode 3 en 4.


Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Daarna 1 casus: Ui model van Korthagen 
stage intervisie in drietallen
Een betekenisvolle ervaring uit jouw stage! We oefenen met de incidentmethode
(mag ook van vorig jaar)

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Tekstslide

Helpen herinneren huiswerk staat op its. Dus goed doornemen.
CHECK OUT : SB Periode 2
SB bijeenkomst 1: E en J woensdag 23-11
SB bijeenkomst 2: E en J woensdag 7-12
SB bijeenkomst 3:  E en J  woensdag 14-12
SB bijeenkomst 4: E  en J nu woensdag 11-1 verzetten naar na de stageweek!!!!???!!!

Individuele gesprekken inplannen dagdelen?

Winterklaas afspraak op woensdag 7 december: Wat hebben we nodig?          

LET OP ; Is er een klassenvergadering zichtbaar in jullie rooster? 

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kunstklas jaar 3
OER Traject = 3 EC = SLB (1 EC) en kunstklas (2 EC)
OER Onderzoek = 8 EC 

SLB :(1 EC)
- POP (halverwege periode 1 en 3)
- Reflectieverslag (eind periode 2 en 4)

Kunstklas  & Onderzoek 
- Toont onderzoeksniveau aan (2EC + 8 EC = 10 EC)
- Keuze-activiteit / onderwijsontwikkelopdracht (1 EC) 

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies