Par. 3.5 kringlopen

Startopdracht:
1. Maak een voedselketen
van 4 schakels.
2. Maak een voedselketen
van 5 schakels. 

Noteer bij elk organisme
of het een producent,
consument of reducent is.1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Startopdracht:
1. Maak een voedselketen
van 4 schakels.
2. Maak een voedselketen
van 5 schakels. 

Noteer bij elk organisme
of het een producent,
consument of reducent is.Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen 3.4 les 2
- Je kunt een voedselpiramide tekenen en de vorm verklaren.
- Je kunt uitleggen waardoor er energie uit een voedselketen verdwijnt. 

Slide 2 - Tekstslide

Piramides
Voedselketen in de vorm van een piramide
Piramide van biomassa is altijd piramide vorm

Slide 3 - Tekstslide

Energieverlies in een voedselketen
Er gaat energie verloren door:

- verbranding
- ontlasting
- onverteerbaar voedsel
- sterfte

Slide 4 - Tekstslide

Leerdoelen 3.5 deel 1
- Je kunt uitleggen wat de functies van organismen zijn in een voedselkringloop zijn.
- Je kunt de kringloop van fotosynthese en verbranding uitleggen.

Slide 5 - Tekstslide

Startopdracht:
Beantwoord de volgende 3 vragen in je schrift.

1. Uit welk rijk bestaan de producenten?
2. Welke producten ontstaan er bij fotosynthese?
3. Welke stoffen zijn nodig voor de verbranding?

timer
4:00

Slide 6 - Tekstslide

Voedselkringloop

Slide 7 - Tekstslide

Fotosynthese en verbranding
Fotosynthese :
Koolstofdioxide + water --> 
Glucose + zuurstof

Verbranding = 
Glucose + zuurstof --> Koolstofdioxide + water

Slide 8 - Tekstslide

Moleculen en atomen

Moleculen bestaan uit atomen.
Hiernaast zie je een molecuul Glucose, bestaat uit:
 6 Koolstofatomen,
12 Waterstofatomen
 6 Zuurstofatomen

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Molecuulformule van fotosynthese

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Maken
Eerste 8 minuten in stilte
Zelf bestuderen/doorlezen: 3.4 en 3.5
Maken: 3.4: 1 t/m 19 en 3.5: 2 t/m 15

Klaar? Nakijken -> antwoorden staan op itslearning, daarna maken samenvatting of testjezelf 

timer
8:00

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Wie is de producent
A
Pissebed
B
Kat
C
Kastanjeboom
D
Egel

Slide 15 - Quizvraag

Wie zijn reducenten
A
Planten en dieren
B
Dieren en schimmels
C
Schimmels en Planten
D
Bacteriën en Schimmels

Slide 16 - Quizvraag

Een boom laat zijn bladeren vallen, de
mestkevers eten het afval op. Wat zijn de mestkevers?
A
Producenten
B
Consumenten
C
Reducenten
D
Afvaleters

Slide 17 - Quizvraag

Startopdracht:
Slide 18 - Tekstslide

Bij welke organismen kan verbranding plaatsvinden?
A
Planten
B
Planten, dieren, schimmels en bacteriën
C
Schimmels, bacteriën, dieren
D
Planten, dieren

Slide 19 - Quizvraag

Bij welk rijk kan fotosynthese plaatsvinden
A
plantenrijk
B
dierenrijk
C
schimmelrijk
D
bacterierijk

Slide 20 - Quizvraag

Leerdoelen 3.5 deel 2
- Je kunt beschrijven hoe stoffen doorgegeven worden in de koolstofkringloop.
- Je kunt beschrijven hoe stoffen doorgegeven worden in de stikstofkringloop. 

Slide 21 - Tekstslide

Koolstofkringloop
Bij de koolstofkringloop kijk je alleen naar het atoom koolstof --> dus de C

Tijdens fotosynthese en verbranding gaan de koolstofatomen van de ene stof over in de andere.

Dus van CO2, naar glucose, naar CO2

Slide 22 - Tekstslide

Koolstofkringloop

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Link

3.5 les 2 
Maken opdr 8 t/m 21 + Nakijken 

Slide 25 - Tekstslide

3.5 Kringlopen

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Video

Leerdoelen 
-Je kunt uitleggen wat de functies van organismen zijn in een voedselkringloop zijn.
-Je kunt de kringloop van fotosynthese en verbranding uitleggen.
-Je kunt beschrijven hoe stoffen doorgegeven worden in de koolstofkringloop.
-Je kunt beschrijven hoe stoffen doorgegeven worden in de stikstofkringloop. 

Slide 28 - Tekstslide

Bacteriën en schimmels
Sommige bacteriën/schimmels kunnen stikstof uit de lucht halen, MAAR planten, dieren en mensen kunnen dat NIET
Bacteriën/schimmels zetten natuurlijk afval met om in nitraat.
Planten, dieren en mensen krijgen stikstof op een andere manier binnen.

Slide 29 - Tekstslide

Stikstofkringloop
Bij de stikstofkringloop volg je het atoom stikstof --> aangegeven met een N

Het atoom N gaat van stikstof naar eiwit naar nitraat naar stikstof

Slide 30 - Tekstslide

Stikstofkringloop
1. Planten nemen nitraat op uit de bodem --> bouwen stikstof uit het nitraat in eiwitten in. 
2. Mensen en dieren eten planten of dieren en krijgen zo eiwitten binnen. 
3. Produceren van natuurlijk afval, daar zitten ook eiwitten in. 
4. Bacteriën zetten natuurlijk afval met stikstof om in nitraat.

Slide 31 - Tekstslide

Stikstofkringloop

Slide 32 - Tekstslide

Stikstofcrisis
Stikstof is niet schadelijk, te veel ammoniak en NOx wel.
Stikstof zelf is niet schadelijk. Het is bijvoorbeeld het element waaruit stikstofgas is opgebouwd, dat voor bijna 80 procent de lucht vormt die wij inademen. Bij verbrandingen op hoge temperatuur, zoals in fabrieken of automotoren, komen stikstofoxiden (NOx) vrij. Die zijn wel schadelijk voor mens en natuur. Een andere stikstofverbinding die de natuur kan beschadigen is ammoniak, dat vrijkomt uit mest.
Een overmatige neerslag van beide stoffen in de natuur leidt tot verzuring, waardoor belangrijke voedingsstoffen uit de bodem verdwijnen. Het zorgt er ook voor dat plantensoorten die slecht tegen stikstof kunnen, worden verdrongen - net als de diersoorten die afhankelijk zijn van deze plantensoorten. Het leidt onder andere tot een afname van planten, insecten en vogels.

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Tekstslide

Maken
Eerste 8 minuten in stilte
Zelf bestuderen/doorlezen: 3.5
Maken: opdracht 2 t/m 25

Klaar? Nakijken -> antwoorden staan op itslearning, daarna maken samenvatting of testjezelf 

timer
8:00

Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Video