Besturingstechniek BBL - Les 1 - Inleiding

Besturingstechniek - Les 1
1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
VoedingMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Besturingstechniek - Les 1

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Noem twee voordelen van machines ten opzichte van de mens.

Slide 3 - Open vraag

Besturingstechniek
Besturingstechniek is het in gang zetten van acties onder bepaalde voorwaarden.
Die acties kunnen zijn: 
- de motor van de pomp gaat draaien;
- de motor van een lopende band die in werking wordt gezet;
- een deur die automatisch open of dicht gaat.

Slide 4 - Tekstslide

Voorbeelden van besturingstechniek
op je eigen werkplek?

Slide 5 - Woordweb

Besturingstechniek
  • Wat is het verschil tussen besturingstechniek en meet- en regeltechniek?
  • Bij meet- en regeltechniek worden processen geregeld door of met een procesgrootheid.
    Bijvoorbeeld door de temperatuur, druk, snelheid of het niveau.
  • Bij meet- en regeltechniek gaat het om het bereiken en handhaven van een grootheid.

Slide 6 - Tekstslide

Besturingskring
Om een proces in werking te zetten is een stuurkring nodig.

Een besturingskring is een proces waarbij als de ene stap is uitgevoerd 
de besturing 

als aan alle voorwaarden in het "programma"  is voldaan 

de volgende stap "laat" uitvoeren.

Slide 7 - Tekstslide

meet- en regeltechniek
besturingstechniek
lichtschakelaar
laagwaterbeveiliging
thermostaat
deurbel

Slide 8 - Sleepvraag

Benoem onderdelen van een besturingskring (in volgorde, begin bij proces)

Slide 9 - Open vraag

Slide 10 - Tekstslidehandknop


pneumatische cilinder (zuigerstangloos type)schuifdeur


Figuur 1.3: Automatische schuifdeur met pneumatische cilinder, handknop en besturingskastje.

Besturingskast
Drukknop
Pneumatische cilinder
Schuifdeur
Automatische schuifdeur

Slide 11 - Tekstslide

Besturingskring
Besturing schuifdeur

Door een druk op de drukknop gaat er een 
signaalnaar de besturingskast.
Vanuit de besturingskast wordt een 
commando naar de pneumatische cilinder
gestuurd.
De cilinder krijgt de opdracht uit te gaan, waardoor de schuifdeur open gaat.

Slide 12 - Tekstslide

Besturingskring

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Signaalgevers
Signaalgevers zijn de "oren en ogen" van de installatie.
De signaalgevers zijn bedoeld om iets te kunnen waarnemen.
Een signaalgever is een meetinstrument en wordt ook wel eens een detector of sensor genoemd.
In het voorbeeld van de automatische schuifdeur is de drukknop de signaalgever. Het signaal komt als de knop wordt ingedrukt.

Slide 16 - Tekstslide

Signaalgevers
Signaalgevers geven een signaal af, dat signaal gaat naar de besturing.

Signaalgevers zijn informatie-omzetters, ze zetten een meetwaarde (beweging, licht, temperatuur) om in een pneumatisch of electronisch signaal.

Slide 17 - Tekstslide

Welke soorten signaalgevers ken je?

Slide 18 - Open vraag

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Hoe controleer je of een signaalgever goed afgesteld staat?

Slide 22 - Open vraag

Slide 23 - Tekstslide

Wat zijn de meest voorkomende afwijkingen bij de optische signaalgevers
(1 per klik)

Slide 24 - Woordweb

Slide 25 - Tekstslide

Signaalgevers
Benaderingsschakelaar

Slide 26 - Tekstslide

Wanneer pas je een pneumatische signaalgever toe?
A
Als er geen metaal aanwezig is
B
In een stoffige omgeving
C
Als er een cilinder of pneumatische klep bediend moet worden.
D
Als mijn reflector niet goed werkt

Slide 27 - Quizvraag

Besturingskring
De componenten van een automatische installatie wisselen informatie uit. 

Er zijn twee verschillende informatiestromen:
- Signalen: gaan van de signaalgevers naar de besturing.
- Commando's: gaan van de besturing naar de uitvoerorganen.

Slide 28 - Tekstslide

Besturingskring
Signalen en commando's kunnen op verschillende manieren worden overgedragen, zoals:
- pneumatisch (met luchtdruk);
- hydraulisch (met oliedruk);
- elektrisch;
- met licht (glasvezelkabel; vuurtoren).

Slide 29 - Tekstslide

Binaire signalen en commando's
Binair betekent 'twee-waardig'.

Een binair signaal of commando heeft twee mogelijkheden.
Bijvoorbeeld wel of geen licht, wel of geen contact, wel of geen warmte.
Denk aan een deurbel, lichtschakelaar, bewegingssensor.

Slide 30 - Tekstslide

Binaire signalen en commando's

Deurbel-installatie
1 belschakelaar (handbediend, terugverend)

bel

batterij
+
bel
belschakelaar (handbediend, terugverend)
I-<-
stroomkring

Slide 31 - Tekstslide

12. Welke 4 basisfuncties zijn er?

Slide 32 - Open vraag

Uitvoerorganen
Uitvoerorganen zijn de "handen en voeten" van het proces.
Uitvoerorganen kunnen iets uitvoeren, bijvoorbeeld:
- bewegingen maken (pneumatische cilinder, elektromotor);
- licht geven (lamp);
- geluid maken (sirene, claxon, bel);
- verwarmen (verwarmingselement).
Uitvoeringsorganen worden vaak niet direct aan- en uitgezet.

Slide 33 - Tekstslide

Uitvoerorganen - Hoofdschakelelementen
Uitvoerorganen, zoals de cilinder bij de automatische schuifdeur, worden vaak niet direct door de besturing aan- en uitgeschakeld. Dat gaat via een hoofdschakelelement.

Een voorbeeld van een hoofdschakelelement in het voorbeeld van de automatische schuifdeur is een (5/2) ventiel.

Slide 34 - Tekstslide

Uitvoerorganen

Slide 35 - Tekstslide

Wat is de functie van een uitvoerorgaan?

Slide 36 - Open vraag

Wat is de functie van een signaalgever?

Slide 37 - Open vraag

De juiste volgorde van de informatie-overdracht in een stuurkring is:
A
installatie, besturing, signaalgever, uitvoerorgaan
B
besturing, installatie, signaalgevers, uitvoerorgaan
C
installatie, signaalgevers, besturing, uitvoerorgaan
D
signaalgevers, installatie, besturing, uitvoerorgaan

Slide 38 - Quizvraag

Een verwarmingsspiraal is een:
A
uitvoerorgaan
B
hoofdschakelelement
C
signaalgever
D
besturingscomponent

Slide 39 - Quizvraag

Welke bewering is waar?
A
Een fotocel is een uitvoerorgaan.
B
Handknoppen zijn signaalgevers.
C
Uitvoerorganen zijn informatie-omzetters
D
Er bestaan alleen maar pneumatische schakelaars.

Slide 40 - Quizvraag

Een binaire signaalgever is op te vatten als een:
A
transmittersignaal 4-20mAmp
B
besturingscomponent
C
twee-standenschakelaar
D
uitvoerorgaan

Slide 41 - Quizvraag