H3.1 Stroom en schakelen

Stroom en schakelen
                               blz. 62
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo g, tLeerjaar 3

In deze les zitten 21 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Stroom en schakelen
                               blz. 62

Slide 1 - Tekstslide

Planning
Planning en leerdoelen bespreken.
Wat weet je al? 
Lopende stroom.
Verschillende soorten stroomkringen.
Zelfstandig werken. 

Slide 2 - Tekstslide

Doelen voor vandaag
Je kunt met een model uitleggen hoe een elektrische stroom rond stroomt in een stroomkring.

Je kunt uitleggen dat de stroomsterkte in een serieschakeling op alle plaatsen even groot is.

Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met de totale stroomsterkte in een parallelschakeling.

Je kunt berekeningen uitvoeren met de verschillende stroomsterktes in een parallelschakeling.

Je kunt berekeningen uitvoeren met de capaciteit van een batterij. 

Slide 3 - Tekstslide

Zelfstandig werken
Wat?  Sla je boek open op blz. 8 van je werkboek. Ga aan de slag met opgave 1 tot en met 8 van ''wat weet je al?'' 
Hoe?  Je mag fluisterend overleggen met je buur
Hulp? Boek, buur bureau
Tijd? 10 minuten. 
Uitkomst? Je hebt een idee wat je kan verwachten de komende periode. 
Klaar?  Lees blz. 10 tot en met 12. 
timer
5:00

Slide 4 - Tekstslide

Stroomkring
Vorige keer hebben we het gehad over een stroomkring.

In een stroomkring loopt de stroom van plus naar min.

Slide 5 - Tekstslide

Stroomkringen
Verbroken stroomkring
Gesloten stroomkring

Slide 6 - Tekstslide

Ampère-meter
Een ampèremeter meet de stroom die door een lampje gaat.
Slide 7 - Tekstslide

Serieschakeling
Parallelschakeling

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Link

Maak in de simulator een serie schakeling met 2 lampen.
Maak een parallelle schakeling met 2 lampen. 

Slide 10 - Tekstslide

Capaciteit
De capaciteit van een batterij geeft aan hoeveel energie er in opgeslagen kan worden. 

Een iPhone 13 batterij heeft een capaciteit van 3.722 mAh 

Slide 11 - Tekstslide

Capaciteit
capaciteit = stroomsterkte x tijd

tijd = capaciteit : stroomsterkte

stroomsterkte = capaciteit : tijd

Slide 12 - Tekstslide

CAPACITEIT

Slide 13 - Tekstslide

Zelfstandig werken
Wat?  Lees 3.1 en maak opgave 1 tot en met 27
Hoe?  Je mag fluisterend overleggen met je buur
Hulp? Boek, buur bureau
Tijd? Tot 5 minuten voor het einde van de les.  
Uitkomst? 
Je kunt met een model uitleggen hoe een elektrische stroom rond stroomt in een stroomkring.
Je kunt uitleggen dat de stroomsterkte in een serieschakeling op alle plaatsen even groot is.
Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met de totale stroomsterkte in een parallelschakeling.
Je kunt berekeningen uitvoeren met de verschillende stroomsterktes in een parallelschakeling.
Je kunt berekeningen uitvoeren met de capaciteit van een batterij.
Klaar? Vraag om een nakijkblad. 
timer
5:00

Slide 14 - Tekstslide

Stroom en schakelen
                               blz. 64

Slide 15 - Tekstslide

Stroomkringen
Verbroken stroomkring
Gesloten stroomkring

Slide 16 - Tekstslide

Ampère-meter
Een ampèremeter meet de stroom die door een lampje gaat.
Slide 17 - Tekstslide

Spanning meten
       Spanning meet je met een Voltmeter (spanningsmeter)
       Deze wordt altijd parallel aangesloten.

           Symbool:
  
serie

Slide 18 - Tekstslide

Serieschakeling
Parallelschakeling
U=U1+U2+...
U=U1=U2=...

Slide 19 - Tekstslide

Serieschakeling
Parallelschakeling
I=I1=I2=...
I=I1+I2+...

Slide 20 - Tekstslide

Zelfstandig werken
Wat?  Lees 3.1 en maak opgave 28 tot en met 41
Hoe?  Je mag fluisterend overleggen met je buur
Hulp? Boek, buur bureau
Tijd? Tot 5 minuten voor het einde van de les.  
Uitkomst? 
Je kunt met een model uitleggen hoe een elektrische stroom rond stroomt in een stroomkring.
Je kunt uitleggen dat de stroomsterkte in een serieschakeling op alle plaatsen even groot is.
Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met de totale stroomsterkte in een parallelschakeling.
Je kunt berekeningen uitvoeren met de verschillende stroomsterktes in een parallelschakeling.
Je kunt berekeningen uitvoeren met de capaciteit van een batterij.
Klaar? Vraag om een nakijkblad. 
timer
5:00

Slide 21 - Tekstslide