Het rechtssysteem in België

1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
CultuurSecundair onderwijs

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Terugkoppeling Post-its
Waar willen jullie graag leren?

 • Soorten rechtbanken (Hof van assisen)
 • Hoe gaat echtscheiding in zijn werk? 
 • Hoe verloopt een rechtszaak? 
 • Waarom geen doodstraf meer? 
 • Fraude, moord, verkrachting
 • Denkproces van advocaten?


Slide 2 - Tekstslide

Inhoudstafel
1. Inleiding
2. Vergelijking rechtsstelsels of tradities
3. Rechtssysteem in België
3.1 Scheiding van machten
3.2 Structuur rechtbanken in België
4. Uitgediept familie-en jeugdrechtbank
5. (v)echtscheiding

Slide 3 - Tekstslide

Onder welk rechtsstelsel valt België
A
Civil law
B
Common law
C
Fiqh
D
Gewoonterecht

Slide 4 - Quizvraag

3. Het rechtssysteem in België
 • Wetgeving: wetten (geschreven rechtsregels)
 • Rechtsleer: Het begrijpen en gebruiken van wetten
 • Rechtspraak: Uitspraak door rechter over misdrijf


Slide 5 - Tekstslide

Scheiding der machten 
Verschillende machten controleren elkaar om machtsmisbruik te vermijden.  

 • Wetgevende macht: parlement
 • Uitvoerende macht: regering
 • Rechterlijke macht: rechtbanken

Slide 6 - Tekstslide

Van klacht tot rechtbank

Slide 7 - Tekstslide

Inhoudstafel
1. Inleiding
2. Vergelijking rechtsstelsels of tradities
3. Rechtssysteem in België
3.1 Scheiding van machten
3.2 Structuur rechtbanken in België
4. Uitgediept familie-en jeugdrechtbank
5. (v)echtscheiding

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Link

Leerpad Symbaloo


Surf naar: 
https://learningpaths.symbaloo.com


Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Link


Vragen/ onduidelijkheden? 
Wat vonden jullie van het leerpad? 

Slide 12 - Tekstslide

Quiz

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Over welke rechtbank of hof gaat het bij dit artikel?
A
De arbeidsrechtbank
B
Hof van cassatie
C
De burgerlijke rechtbank
D
Het vredegerecht

Slide 15 - Quizvraag

Slide 16 - Tekstslide

Over welke rechtbank of hof gaat het bij dit artikel?
A
Jeugdrechtbank
B
Hof van beroep
C
Strafuitvoeringsrechtbank
D
Politierechtbank

Slide 17 - Quizvraag

Hoeveel juryleden telt een assisenjury?

Slide 18 - Open vraag

Welke zaken behandelt een vrederechter? Geef 1 voorbeeld.

Slide 19 - Open vraag

Slide 20 - Tekstslide

"De correctionele rechtbank geeft e5 mode bescherming tegen schuldeisers"
Juist
Niet juist

Slide 21 - Poll

Samengevat 

Slide 22 - Tekstslide

Inhoudstafel
1. Inleiding
2. Vergelijking rechtsstelsels of tradities
3. Rechtssysteem in België
3.1 Scheiding van machten
3.2 Structuur rechtbanken in België
4. Uitgediept familie-en jeugdrechtbank
5. (v)echtscheiding

Slide 23 - Tekstslide

4. Familie- en jeugdrechtbank

Slide 24 - Tekstslide

Familierechter
 • Familiekamer
Burgerlijke geschillen in familiale sfeer 
(echtscheiding, verblijfs- en onderhoudsregeling kinderen, vereffening en verdeling, adoptie)

 • Kamer minnelijke schikking 
verzoeningsprocedure

Slide 25 - Tekstslide

Jeudrechter
 • Jeugdkamer
Verontsrustende Opvoedingssituatie (VOS)
Misdrijf Omschreven Feit (MOF)
Collocaties van minderjarigen

 • Kamer uithandengeving
Zeer ernstige feiten (moord, verkrachting)
-> jongere vervolgd en berecht worden als een volwassene 

Slide 26 - Tekstslide

Kanttekening
Dossiers  jeugdrechter en familierechter strikt gescheiden.
MAAR
 
Er is wel informatie-uitwisseling door het openbaar ministerie.

Uitspraken in de familierechtbank inzake ouderlijk gezag kunnen worden geschorst indien deze onverenigbaar zijn met de uitspraken van de jeugdrechter

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

3

Slide 29 - Video

01:52
"Er zijn meer MOF jongeren dan VOS jongeren" (in de jeugdrechtbank Gent)
Juist
Niet juist

Slide 30 - Poll

02:25
Geef nog een voorbeeld van een MOF waardoor de jeugdrechter wordt gevorderd

Slide 31 - Open vraag

03:42
 2
1
Signalen
Wijkagent
Vrijwillige hulpverlening
Politie
Parket (OM)
3
4

5

Slide 32 - Sleepvraag

Minderjarigheid

Surf naar de volgende website (tzitemzo)
Ontdek wat je rechten en plichten als minderjarige zijn

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Link

Vragen minderjarigheid
1. Wat is minderjarigheid?
2. Wat is het verschil tussen handelingsonbekwaam en proces onbekwaam?
3. Geef een uitzondering op handelingsonbekwaamheid bij minderjarigen
4. Indien jij iets steelt, wie wordt aansprakelijk gesteld?
5. Geef aan de hand van de leeftijdsladder een recht (leeftijdsgebonden) dat je nog niet wist.
6. Vanaf welke leeftijd is de rechter verplicht om naar jouw mening te luisteren bij beslissingen?
7. Wat betekent meerderjarigheid dan?

Slide 35 - Tekstslide

Hoorrecht minderjarigen

Surf naar de volgende website (tzitemzo)
Kom te weten hoe hoorrecht bij minderjarigen in elkaar zit

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Link

Vragen hoorrecht familierechtbank
1. Waarover gaat het gesprek met de rechter?
2. Heb je hoorrecht onder de 12 jaar?
3. Ben je verplicht om met de familierechter te praten?
4. Wat gebeurt er met jouw gesprek met de rechter?
5. Hoe zit dat met verslaggeving?

Slide 38 - Tekstslide

Slide 39 - Tekstslide

Hoorrecht jeugdrechtbank 
 • VOS en MOF
 • Jongeren moeten gehoord worden vanaf 12j 
 • Jeugdconsulent, de ouders, de minderjarige en de jeugdadvocaat
 • Onmiddellijk beslissing door jeugdrechter 
 • Openbaar maar vaak achter gesloten deuren

Slide 40 - Tekstslide

Indien je een familie-of jeugdrechter mag interviewen, wat zou je vragen?
Schrijf (min) 2 vragen op

Slide 41 - Tekstslide