Recht

1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
Zorg en WelzijnSecundair onderwijs

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Wie heeft de macht in België?

Slide 2 - Woordweb

Slide 3 - Link

3 machten

Wetgevende macht
Wie? Parlement + koning 
Wat? wetten maken (stemmen) + controle op uitvoerende macht 
Uitvoerende macht
Wie? ministers, staatssecretarissen + koning
Wat? ervoor zorgen dat wetten worden toegepast en nageleefd

Slide 4 - Tekstslide

3 machten
Rechterlijke macht
Wie? Hoven en rechtbanken (rechters)
Wat? uitspraken over geschillen + wettelijkheid controleren van daden uitvoerende macht

Slide 5 - Tekstslide

Tekst
rechterlijke macht
wetgevende macht
uitvoerende macht

Slide 6 - Sleepvraag

Wat is recht?
een geheel van regels
opgesteld en opgelegd door de samenleving
die afdwingbaar zijn

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Oplichting is een voorbeeld van...
A
een overtreding
B
een misdaad
C
een wanbedrijf

Slide 11 - Quizvraag

Wat is een overtreding?

Slide 12 - Woordweb

Wat is het verschil tussen een misdaad en een misdrijf?
A
er is geen verschil
B
een misdaad is een misdrijf
C
een misdrijf is een misdaad

Slide 13 - Quizvraag

Rechtbanken en gerechtshoven in ons land

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Link

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

tot welk soort recht behoort de politierechtbank?
A
strafrecht
B
beiden
C
burgerlijk recht
D
geen van beiden

Slide 18 - Quizvraag

Noem een belangrijk verschil tussen de burgerlijke rechtbank en het vredegerecht

Slide 19 - Open vraag

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Waarover spreekt de strafuitvoeringsrechtbank zich NIET uit?

Slide 22 - Open vraag

Van welke rechtbanken behandelt de burgerlijke rechtbank de beroepen?
A
arbeidsrechtbank
B
vredegerecht
C
politierechtbank
D
correctionele rechtbank

Slide 23 - Quizvraag

Werkt de familie- en jeugdrechtbank bestraffend? Motiveer je antwoord

Slide 24 - Open vraag

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

opdracht
Maak zelf een overzicht van de beroepsmogelijkheden :
Welke rechtbank behandelt het beroep van beslissingen genomen in een andere rechtbank?

Slide 27 - Tekstslide