Rechtbanken en hoven in België.

Wie heeft de macht in België?
1 / 24
volgende
Slide 1: Woordweb
Zorg en WelzijnSecundair onderwijs

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Wie heeft de macht in België?

Slide 1 - Woordweb

Slide 2 - Link

3 machten

Wetgevende macht
Wie? Parlement + koning 
Wat? wetten maken (stemmen) + controle op uitvoerende macht 
Uitvoerende macht
Wie? ministers, staatssecretarissen + koning
Wat? ervoor zorgen dat wetten worden toegepast en nageleefd

Slide 3 - Tekstslide

3 machten
Rechterlijke macht
Wie? Hoven en rechtbanken (rechters)
Wat? uitspraken over geschillen + wettelijkheid controleren van daden uitvoerende macht

Slide 4 - Tekstslide

Wat is recht?
een geheel van regels
opgesteld en opgelegd door de samenleving
die afdwingbaar zijn

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Wat is een overtreding?

Slide 9 - Woordweb

Oplichting is een voorbeeld van...
A
een overtreding
B
een misdaad
C
een wanbedrijf

Slide 10 - Quizvraag

Wat is het verschil tussen een misdaad en een misdrijf?
A
er is geen verschil
B
een misdaad is een misdrijf
C
een misdrijf is een misdaad

Slide 11 - Quizvraag

Slide 12 - Tekstslide

Rechtbanken en gerechtshoven in ons land

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

tot welk soort recht behoort de politierechtbank?
A
strafrecht
B
beiden
C
burgerlijk recht
D
geen van beiden

Slide 17 - Quizvraag

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Van welke rechtbanken behandelt de burgerlijke rechtbank de beroepen?
A
arbeidsrechtbank
B
vredegerecht
C
politierechtbank
D
correctionele rechtbank

Slide 20 - Quizvraag

Werkt de familie- en jeugdrechtbank bestraffend? Motiveer je antwoord

Slide 21 - Open vraag

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Quiz
Welke rechtbank is bevoegd?

Slide 24 - Tekstslide