4Kader Past Simple and Past Continuous

Past Simple and Past Continuous
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 35 min

Onderdelen in deze les

Past Simple and Past Continuous

Slide 1 - Tekstslide

Wanneer gebruik je de
Past Continuous?Als je over iets vertelt/schrijft

dat in het verleden bezig/aan de gang was.

Slide 2 - Tekstslide

Wat is de regel?

Tip: kijk in elke zin naar de werkwoorden.


 • I was swimming at 8 o'clock last night.
 • We were studying in the library all day yesterday.
 • Peter was cleaning his room.

Slide 3 - Tekstslide

De regel van de
Past Continuous


 1. was / were
 2. ww+ing

Slide 4 - Tekstslide

I .......... late last night. (work)
A
were working
B
was working
C
work
D
worked

Slide 5 - Quizvraag

We .......... in the ocean last week. (swim)
A
swimming
B
were swimming
C
was swimming
D
swam

Slide 6 - Quizvraag

You ........... TV al night. (watch)
A
were watching
B
was watching
C
watch
D
watched

Slide 7 - Quizvraag

Past Simple (PaS) (verleden tijd)
 • Wanneer moet je de past simple gebruiken?
 • Wat is de regel?
 • Uitzonderingen

Slide 8 - Tekstslide

Wanneer gebruik je de Past Simple?

Als je over iets vertelt/schrijft 
dat in het verleden gebeurd is.

Slide 9 - Tekstslide

Wat is de regel?
TIP: kijk in elke zin naar het werkwoord.

 • Yesterday, I played the guitar.
 • Mary sailed to England last year.
 • We danced all night long.
 • My boyfriend picked me up yesterday.

Slide 10 - Tekstslide

Wat is de regel?

ww + (e)d

bv:
work --> worked
dance --> danced

Slide 11 - Tekstslide

My friends .......... me on my birthday last year. (surprise)
A
was surprising
B
were surprising
C
surprised
D
surprising

Slide 12 - Quizvraag

We .......... to school yesterday. (walk)
A
walked
B
walking
C
was walking
D
were walking

Slide 13 - Quizvraag

I always .......... her. (love)
A
loving
B
loved
C
was loving
D
were loving

Slide 14 - Quizvraag

UITZONDERINGEN
:(

Slide 15 - Tekstslide

PAST SIMPLE - uitzonderingen

ONREGELMATIGE WERKWOORDEN


 1. Krijgen géén +(e)d;
 2. Moet je uit je hoofd leren;
 3. Je hebt de 2e kolom nodig

Slide 16 - Tekstslide

came
buy
sit
say
eat
come
bought
sat
said
ate

Slide 17 - Sleepvraag

PAST CONTINUOUS (PaC) &
PAST SIMPLE (PaS)

Als ze samen in een zin staan dan:


 • geeft de Past Continuous de langer durende actie aan
 • geeft de Past Simple de korter durende actie aanSlide 18 - Tekstslide

Wat duurt langer?
    geeft de PaC de langer durende actie aan
    geeft de PaS de korter durende actie aan

I was walking when I dropped my marker.
Het lopen duurt langer dan het vallen van mijn markeerstift.

Slide 19 - Tekstslide

Wat duurt langer?
    geeft de PaC de langer durende actie aan
    geeft de PaS de korter durende actie aan

When Mary called him Peter was sleeping.
Het slapen duurt langer dan het roepen.

Slide 20 - Tekstslide

Twee acties  in Past Continuous
Mary was watching Netflix while her brother was gaming.  

De twee acties zijn even lang dus je gebruik Past Continuous voor beide

Slide 21 - Tekstslide

Tip 
Na het woord WHILE gebruik je altijd Past Continuous:

She came in while I was working out. 
Jack called while I was playing the piano. 

Slide 22 - Tekstslide

Past Simple voor twee acties achter elkaar


She sat down and turned on her laptop. 

Voor twee (of meer) acties die achter elkaar gebeuren gebruik je Past Simple !!!

Slide 23 - Tekstslide

EVEN OEFENEN!
In deze zinnen moet je de Past Simple OF Past Continuous invullen.

Type je antwoorden met één spatie ertussen.

Slide 24 - Tekstslide

EVEN OEFENEN!
Bijvoorbeeld:
We ___________ (watch) tv when my uncle ______ (call).

Je typt dan:

Slide 25 - Tekstslide

EVEN OEFENEN!
Bijvoorbeeld:
We ___________ (watch) tv when my uncle ______ (call).

Je typt dan:
were watching called

Slide 26 - Tekstslide

Ready?!

Slide 27 - Tekstslide

Stan ________ (train) in the gym, when his grandmother ______ (call) him.

Slide 28 - Open vraag

We _______ (walk) on the street when someone ________ (rob) us.

Slide 29 - Open vraag

When he _______ (arrive), Jane ________ (cook) dinner.

Slide 30 - Open vraag

I _______ (kiss) a boy when my mom _______ (enter) my room.

Slide 31 - Open vraag

You _______ (watch) Netflix when Kelly _______ (text) us.

Slide 32 - Open vraag

John and Tracy ________ (walk) in the park when he _______ (say) that he loved her.

Slide 33 - Open vraag

I _______ (have) a football match when the sun _______ (shine).

Slide 34 - Open vraag

Slide 35 - Tekstslide