Leçon 5 Chapitre 7 D Grammaire et écrire

Leçon 5 Chapitre 7 D
Grammaire et écrire
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Leçon 5 Chapitre 7 D
Grammaire et écrire

Slide 1 - Tekstslide

Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui
- Je test je woordkennis van partie C 
- Je leert het werkwoord faire (doen/maken) gebruiken

Slide 2 - Tekstslide

Le verbe faire
Prends ton livre à la page quatre-vingt-dix-huit et on fait exercice 16A ensemble 


Après tu prends ton cahier ou un document word


Slide 3 - Tekstslide

Le verbe faire
Ik  doe/maak                           Je fais                   "sjuh feh"
Jij doet/maakt                       Tu fais                    "tuu feh"
Hij/Zij/Men doet/maakt.   Il/Elle/On fait       "iel/el/on feh"
Wij doen/maken                   Nous faisons       "noe fuhzon"
Jullie doen/maken U doet/maakt   Vous faites "voe fet"
Zij doen/maken                     Ils/Elles font         "iel/el fon"

Slide 4 - Tekstslide

Le verbe faire
Je gebruikt het werkwoord faire in heel veel andere werkwoorden.
Voor bijvoorbeeld sporten, muziek maken, en andere activiteiten.
Voorbeelden:
sleeën = faire de la luge
voetballen = faire du foot
hockeyen = faire du hockey
skiën = faire du ski
huiswerk maken = faire des devoirs

Slide 5 - Tekstslide

Le verbe faire
Tu fais exercice 16C, D et E à la page 98 et 99


Slide 6 - Tekstslide

Réponses
16C: 1 fais, 2 fais, 3 fait, 4 font, 5 faisons
16D: 1 fais, 2 faisons, 3 fait, 4 fais, 5 fait, 6 font, 7 fait
16E: 1 Il fait ses devoirs, 2 Ils font du rugby


Slide 7 - Tekstslide

Passé composé du verbe faire
Je vervoegt het werkwoord faire in de verleden tijd met het hulpwerkwoord avoir (hebben). Het voltooid deelwoord van faire  is fait  (gemaakt/gedaan)
J'ai fait                        Ik heb gedaan/gemaakt 
Tu as fait                    Jij hebt gedaan/gemaakt
Il/Elle/On a fait        Hij/Zij/Men heeft gedaan/gemaakt
Nous avons fait      Wij hebben gedaan/gemaakt
Vous avez fait          Jullie hebben gedaan/gemaakt
Ils/Elles ont fait       Zij hebben gedaan/gemaakt


Slide 8 - Tekstslide

Passé composé du verbe faire
En duo tu fais exercices 17BC et 18AB

Slide 9 - Tekstslide

Questionaire sur le sport à l'école
Tu remplis le questionnaire en français à la page cent-un

Slide 10 - Tekstslide

Pour la prochaine leçon
Apprends le grammaire de partie D (page 121)

Slide 11 - Tekstslide