Romantiek en Realisme: Les 4

De Romantiek
Hoofdstuk 3
1 / 46
volgende
Slide 1: Tekstslide
KunstMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 46 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

De Romantiek
Hoofdstuk 3

Slide 1 - Tekstslide

leerdoel
> Wat gebeurde er in de wereld ten tijde van de Romantiek?

> Wat zijn de thema's uit de Romantiek?

> Hoe herken je de Romantiek in de verschillende kunstvormen?

Slide 2 - Tekstslide

Deze les
disciplines: beeldende kunst-architectuur
belangrijke begrippen:
 • escapisme
 • nationalisme
 • exotisme
 • eclectisch

Slide 3 - Tekstslide

Industriële Revolutie en 
De Verlichting (18e eeuw)

 • Ratio
 • Snelheid en vooruitgang

 • Verbeelding wetenschap en Klassieke Oudheid
De Romantiek
(19e eeuw)

 • Gevoel
 • Ontsnappen aan de snelle   samenleving
 • Verbeelding raadselachtige   en overweldigende

Slide 4 - Tekstslide

Neoclassicisme


  neoclassicisme
  romantiek

  Slide 5 - Tekstslide

  De romantiek is een stroming geen stijl

  Slide 6 - Tekstslide

  De romantiek is een stroming geen stijl

  Slide 7 - Tekstslide

  18e eeuw
  Eeuw van de Verlichting
  Groot vertrouwen in de ratio, het logisch verstand
  geloof in een betere samenleving in de toekomst, 
  gelijke rechten en vrijheid voor alle mensen (abolitionisme!)
  macht komt van het volk
  Ideeën van de Verlichting werden in de praktijk gebracht in de Franse Revolutie

  Slide 8 - Tekstslide  18e eeuw  Maar de Franse Revolutie eindigde in geruzie tussen de revolutionairen en uiteindelijk in de dictatuur van Napoleon. Nadat Napoleon werd verslagen, werd in Europa de oude orde weer hersteld. De meeste Verlichtingsidealen verdwenen weer...

  Slide 9 - Tekstslide

  19e eeuw
  Tijdperk van burgers en stoommachines
  Veel technologische veranderingen
  door de ontwikkeling van de stoommachine ontstond de Industriële Revolutie
  Er ontstond een industriële samenleving; de meeste mensen wonen in de stad en werken in fabrieken
  Geld en macht is in handen van de bourgeoisie

  Slide 10 - Tekstslide

  Teleurstelling
  Na het veelbelovende vooruitgangsdenken van de 18e eeuw, viel de vooruitgang van de 19e eeuw een beetje tegen.
  Verschrikkelijke woon- en werkomstandigheden voor de arbeiders, grote inkomensverschillen tussen de gegoede burgerij en de arbeiders, vervuiling

  Slide 11 - Tekstslide

  Slide 12 - Tekstslide

  Slide 13 - Tekstslide

  Slide 14 - Link

  Welke kritiek is er op arbeidsomstandigheden?

  Slide 15 - Woordweb

  Slide 16 - Tekstslide

  Escapisme

  Slide 17 - Woordweb

  Vlucht uit het alledaagse
  Kunstenaars vertrouwen niet langer op de ratio, maar juist op gevoel en intuïtie. Alles om te ontsnappen aan de alledaagse leven en werkelijkheid!
  • in het verleden 
  • de ongerepte natuur
  • fantasie, sprookjes en griezelverhalen 
  • exotische wereld


  Slide 18 - Tekstslide

  Slide 19 - Video

  De romantische kunstenaar
  Tijdens de Romantiek lag de nadruk op originaliteit, de geniale persoonlijkheid van de kunstenaar. 
  Goethe: "Het genie moet zich niet storen aan voorbeelden of regels, niet de vleugels van anderen gebruiken, maar zelf vliegen."
  De kunstenaar wordt een bohemien, die zich niet hoeft te houden aan allerlei burgerlijke regels

  Slide 20 - Tekstslide

  0

  Slide 21 - Video

  Bekijk de bron. In dit schilderij staat de verhouding tussen de wandelaar en de natuur centraal. Van een eenheid tussen wandelaar en natuur is geen sprake. Noem 2 aspecten waaruit dit blijkt.
  Casper David Friedrich - Wandelaar boven de zee 

  Slide 22 - Open vraag


  Natuur als bron van inspiratie
  De natuur is onbedorven en puur, dat vinden veel kunstenaars een fijne tegenhanger voor het rationalisme uit de 18e eeuw. In de natuur speelt het gevoel vaak een belangrijke rol, een rol die niet logisch te beredeneren valt. In de natuur wordt de mens vaak een nietig, onbeduidend wezen

  Slide 23 - Tekstslide

  Natuur als bron van inspiratie
  De natuur als inspiratiebron was niet nieuw. Ook in de 18e eeuw werden schilderijen gemaakt van de natuur, maar het landschap was niet vaak een zelfstandig schilderij waard. Het landschap werd gebruikt als achtergrond of als behang.
  In de romantiek draait het om het uitdrukken van een gevoel, een persoonlijke visie. Zelfs in een landschap. Er volgen een paar voorbeelden

  Slide 24 - Tekstslide

  Gericault - Het vlot van de Medusa (1819)

  Slide 25 - Tekstslide

  bekijk het volgende fragment waarin dit doek uitgebreid wordt besproken

  Slide 26 - Tekstslide

  Slide 27 - Video

  Het vlot van de Medusa oogt als een realistisch tafereel.
  Leg aan de hand van 3 aspecten uit waarom dit toch een romantisch schilderij genoemd kan worden

  Slide 28 - Open vraag

  Natuur als bron van inspiratie
  Bij Géricault was de natuur nog een onderdeel van het gehele schilderij. Bij de schilder Turner werd de natuur hét onderwerp van het schilderij. Daarmee ging hij in tegen alle schilderkunstige tradities. Hoewel er op het volgende schilderij wel een schip staat afgebeeld, maar dit is zo klein dat het volledig wordt overweldigd door de natuur

  Slide 29 - Tekstslide

  Turner - Sneeuwstorm, stoomboot voor de havenmond (1842)

  Slide 30 - Tekstslide

  Vergelijk het schilderij van Turner met het schilderij van Géricault.
  Je zou kunnen zeggen dat het schilderij van Turner nog romantischer is dan het schilderij van Géricault. Leg dit uit aan de hand van verschillen tussen beide schilderijen

  Slide 31 - Open vraag

  Natuurgeweld!
  De natuur is het onderwerp geworden, ipv een historisch onderwerp zoals voorgeschreven door de academische tradities.
  Met een grove schildertoets ipv gedetailleerd.  

  Slide 32 - Tekstslide

  Exotisme
  Door de komst van de trein, de stoomschepen en het kolonialisme, kwamen verre exotische werelden ineens dichtbij. 

  Slide 33 - Tekstslide

      Exotisme / oriëntalisme 

  Slide 34 - Tekstslide

  Nationalisme:
  De 19e eeuw en de romantiek maakten nationalistische gevoelens los, 
  waarin het eigen land, de eigen taal
  en geschiedenis en de
  traditionele normen en waarden werden verheerlijkt

  Slide 35 - Tekstslide

  Architectuur
  Inspiratie uit vroeger tijden,  Opkomst Neo-stijlen
  • Neo-Gotiek 
  • Neo-classicisme
  • Neo-renaissance
  • Neo-romantiek

  Slide 36 - Tekstslide

  Gothic revival: verlangen naar het collectieve vakmanschap uit de Gotiek (middeleeuwen). Kritiek op de industrialisatie, waar een arbeider anoniem en vervangbaar is. 
  Escapisme: terug in de tijd, toen het leven nog goed was. Romantiseren! 
  Nationalisme: Engeland voelt zich verbonden met middeleeuwen (ipv klassieke oudheid) interesse in eigen historie.

  Slide 37 - Tekstslide

  Slide 38 - Tekstslide

  Opera van Garnier in Parijs, 1861-75

  Slide 39 - Tekstslide

  eclectisch

  Slide 40 - Woordweb

  Rijksmuseum Amsterdam - Pierre Cuypers - eclectische stijl - opening 1885
  Eclectisch=mix van stijlen

  Slide 41 - Tekstslide

  Rijksmuseum, Amsterdam
  Centraal Station Amsterdam
  Gevel uit de Hollandse renaissance -Groningen (Gouden Eeuw: historie NL)
  Notre Dame Parijs

  Slide 42 - Tekstslide

      Exotisme / oriëntalisme 

  Slide 43 - Tekstslide

  Wat is typerend oosters (niet-Engels)?

  Slide 44 - Open vraag

  Eclectisch
  Exotisch

  Slide 45 - Tekstslide

  Huiswerk
  Lees blz. 32 t/m 45 en maak een overzicht in je schrift van de belangrijkste kenmerken/ontwikkelingen van 
  muziek, opera, dans en theater

  Maak samen het account bij Lambo in orde en bekijk de digitale methode

  Slide 46 - Tekstslide