Leestekens: van punt tot uitroepteken!

Leestekens: van punt tot uitroepteken!
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsLager onderwijs

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 25 min

Onderdelen in deze les

Leestekens: van punt tot uitroepteken!

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het einde van de les begrijp je
wat leestekens zijn,
waarvoor ze worden gebruikt
en kan je enkele oefeningen maken.

Slide 2 - Tekstslide

Wat zijn leestekens?
Leestekens zijn tekens die worden gebruikt
om de leesbaarheid van een tekst te verbeteren.

Slide 3 - Tekstslide

Waarom worden leestekens gebruikt?
Leestekens worden gebruikt om de betekenis
en de uitspraak van een zin duidelijker te maken.

Slide 4 - Tekstslide

Welke leestekens zijn er?
Er zijn verschillende leestekens, zoals
de punt, komma, puntkomma,
dubbele punt, vraagteken,
uitroepteken en aanhalingstekens.

Slide 5 - Tekstslide

De punt
De punt wordt gebruikt
aan het einde van een zin.

Slide 6 - Tekstslide

De komma
De komma wordt gebruikt
om zinnen helder te maken
en om adempauzes aan te geven.

Slide 7 - Tekstslide

De puntkomma
De puntkomma wordt gebruikt
om twee zinnen met elkaar te verbinden.

Slide 8 - Tekstslide

De dubbele punt
De dubbele punt wordt gebruikt
om een opsomming, uitleg of citaat te introduceren.

Slide 9 - Tekstslide

Het vraagteken
Het vraagteken wordt gebruikt
aan het einde van een vraag.

Slide 10 - Tekstslide

Het uitroepteken
Het uitroepteken wordt gebruikt
om een uitroep te benadrukken.

Slide 11 - Tekstslide

De aanhalingstekens
De aanhalingstekens worden gebruikt
om aan te duiden wat iemand zegt.

Slide 12 - Tekstslide

Oefening 1
Plaats de juiste leestekens in de volgende zin:
'ik hou van taal jij ook'.

Slide 13 - Open vraag

Oefening 2
Maak een opsomming van drie dingen
die je nodig hebt om te kunnen schrijven.

Slide 14 - Open vraag

Oefening 3
Schrijf een korte zin met een vraagteken.

Slide 15 - Open vraag

Oefening 4
Schrijf een korte zin met een uitroepteken.

Slide 16 - Open vraag

Oefening 5
Maak een zin waarin iemand iets zegt.
Plaats de aanhalingstekens op de juiste plaats.

Slide 17 - Open vraag

Samenvatting
Leestekens zijn tekens die worden gebruikt
om de leesbaarheid van een tekst te verbeteren en om
de betekenis en de uitspraak van een zin duidelijker te maken.

Slide 18 - Tekstslide