Klas 4 artikel schrijven

Welkom                        
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo b, k, tLeerjaar 3,4

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Welkom                        

Slide 1 - Tekstslide

10 minuten lezen!
timer
10:00

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoel
Je ontwerpt een artikel volgens de conventies van het centraal examen. 


Wat zijn de subdoelen? 

Slide 3 - Tekstslide

Bekijk het 
filmpje over 
een artikel schrijven
(0:00-3:50)

Slide 4 - Tekstslide

Voorkennis: placemat
 1. Individueel:
  Noteer in 2 minuten tijd zoveel mogelijk dingen die je weet over een artikel (TIMER).

 2. Groepje:
  - Bespreek met je groepje wat er opgeschreven is.
  - De dubbele antwoorden streep je door.

 3. Klassikaal:

       Groepje voor groepje 1 ding opnoemen wat jullie hebben opgeschreven.

timer
2:00

Slide 5 - Tekstslide

is dit een artikel of een brief?
A
artikel
B
brief

Slide 6 - Quizvraag

Een artikel heeft altijd een titel.
A
waar
B
niet waar

Slide 7 - Quizvraag

Een artikel bestaat uit
A
inleiding, middenstuk
B
Slot, titel, middenstuk
C
handtekening, inleiding, middenstuk, slot
D
inleiding, middenstuk ,slot

Slide 8 - Quizvraag

Als je een artikel schrijft...
A
Heeft iedere alinea een kernzin.
B
Heeft iedere alinea een tussenkopje.
C
Start het artikel altijd met een vraag.
D
Is de titel gelijk aan het onderwerp.

Slide 9 - Quizvraag

Hoe kun je het artikel beginnen?
A
Lieve kindertjes,
B
Mijn naam is...
C
Geachte leerlingen...
D
Hallo

Slide 10 - Quizvraag

Onder een artikel zet je altijd:
A
slotformule
B
je eigen naam (en klas)
C
groetjes,
D
bedankt

Slide 11 - Quizvraag

Waarom moet je een naam onder het artikel schrijven?
A
Het is een persoonlijke tekst
B
Het is een e-mail
C
Het is een nieuwbericht
D
Het is een brief namens je familie

Slide 12 - Quizvraag

Opbouw van een artikel
 • Plaats boven je artikel een passende titel
 • In de inleiding staat de aanleiding van je artikel: waarom je het artikel schrijft
 • In het middenstuk (kern) staat de meeste informatie (wat, waarom, waarover..)
 • In het slot staat wat je hoopt te bereiken met het artikel
 • Zet je voor- en achternaam onder het artikel
 • Al deze onderdelen zijn losse alinea's!

Slide 13 - Tekstslide

Oefenen
 • Zoek in het artikel dat jij hebt gekozen de onderdelen die we net hebben besproken: kop, bron, tussenkopje, alinea's en afsluiting.


 • Schrijf op/markeer deze onderdelen.


 • Je hebt hier 2 minuten de tijd voor.


 • Daarna bespreken we het klassikaal.timer
2:00

Slide 14 - Tekstslide

Artikel
 • Uit hoeveel alinea's bestaat jouw artikel?
 • Wat is de titel van het artikel
 • Wie is de auteur van jouw artikel 
 • Bevat het artikel tussenkopjes, zo ja welke? 
 • Hoe wordt het artikel afgesloten? 

Schrijf op/markeer deze onderdelen.
Je hebt hier 2 minuten de tijd voor.
Daarna bespreken we het klassikaal.

Slide 15 - Tekstslide

De opdracht 
Een voorbeeld uit een oud-examen.

 • Hoe pak je deze opdracht aan?
 • Hoe gaan we de punten verdelen?

Slide 16 - Tekstslide

Zelfstandig aan de slag
Opdracht: Je gaat zelfstandig een artikel schrijven.
   

Stap 1: Je kiest zelf een opdracht uit
Stap 2: Je leest de opdracht goed door.
Stap 3: Maak een verdeling: wat zet je in de inleiding, middenstuk en slot?
Stap 4: Begin met schrijven

Let op: Vraag feedback!
Ik wil dat je elk onderdeel (inleiding, kern en slot) met je buurman of buurvrouw bespreekt. Indien nodig pas je je e-mail aan.

Ben je klaar? Laat de e-mail aan mij zien. 


Slide 17 - Tekstslide

Afsluiting
We werken aan het volgende leerdoel:

Je ontwerpt een artikel  volgens de conventies van het centraal examen.


Slide 18 - Tekstslide

Stap 7 controleren
Staan alle punten in het artikel?
Is het foutloos?
Is de volgorde logisch?

Slide 19 - Tekstslide

Gluren bij de buren
 1. Klaar met je artikel?  Wissel je artikel uit met een ander.
 2. Kijk het artikel van de  ander na met behulp van het nakijkblad.
 3. Geef het artikel en het ingevulde nakijkblad terug aan de ander.
 4. Bekijk de feedback op je artikel en herschrijf je artikel zonodig.
 5. Bewaar het ingevulde nakijkblad en beide versies van je artikel goed.
timer
5:00

Slide 20 - Tekstslide

Heb je je artikel verbeterd?
 1. laat je verbeterde artikel lezen door een klasgenoot
 2. pas je artikel aan, indien nodig
 3. lever je artikel in (magister.me; tweede opdracht-vakje)

Slide 21 - Tekstslide