MCAWIS lj 3h dt 1 week 3 - 4.1+4.2 Lineair en Recht/omgekeerd evenredig

Wiskunde
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 70 min

Onderdelen in deze les

Wiskunde

Slide 1 - Tekstslide

Programma - week
4.1 Lineair verband
4.2 Recht evenredig en omgekeerd evenredig

Slide 2 - Tekstslide

Programma - vandaag
1. Herhalen
2. Lineair verband
4. Oefenen
5. Samen afsluiten
Doel: 
- Ik kan een lineaire formule opstellen adhv grafiek/verhaal/tabel
- Ik ken de eigenschappen van evenwijdige grafieken

Begrippen:
Lineair verband, richtingscoëfficient

Slide 3 - Tekstslide

1. Herhalen
Start van de deeltaak: welke verbanden kennen we?

Slide 4 - Tekstslide

1. Herhalen
Start van de deeltaak: welke verbanden kennen we?

Slide 5 - Tekstslide

1. Herhalen
Start van de deeltaak: welke verbanden kennen we?

Van deze verbanden
ben je een expert!

Slide 6 - Tekstslide

Wat weet je van een
lineair verband?

Slide 7 - Woordweb

2. Lineair verband
Grafiek is altijd een rechte lijn.

Slide 8 - Tekstslide

2. Lineair verband
Grafiek is altijd een rechte lijn.
In de tabel is steeds sprake van een gelijke toename/afname 
Wat is de toename in deze tabellen?
Wat zijn andere woorden hiervoor?

Slide 9 - Tekstslide

2. Lineair verband
Grafiek is altijd een rechte lijn.
In de tabel is steeds sprake van een gelijke toename/afname 
y=ax+b
De formule heeft steeds bovenstaande vorm.
a = 
b = 

Slide 10 - Tekstslide

2. Lineair verband
Grafiek is altijd een rechte lijn.
In de tabel is steeds sprake van een gelijke toename/afname 
y=ax+b
De formule heeft steeds bovenstaande vorm.
a = richtingscoëfficient
b = startgetal

Slide 11 - Tekstslide

3. Oefenen
timer
10:00
Vraag?
1. Lees de theorie
2. Overleg met je buur
2. Vraag je docent 
Kan je dit nog? Ga door met basisniveau

Slide 12 - Tekstslide

4. Afsluiten
Wanneer zijn twee lineaire grafieken evenwijdig? 

Slide 13 - Tekstslide

Wanneer zijn de grafieken bij twee (of meer) lineaire verbanden evenwijdig?

Slide 14 - Open vraag

4. Afsluiten
Agenda:
Volgende les af t/m 4.1
Volgende week af t/m 4.2
Doel: 
- Ik kan een lineaire formule opstellen adhv grafiek/verhaal/tabel
- Ik ken de eigenschappen van evenwijdige grafieken

Begrippen:
Lineair verband, richtingscoëfficient

Slide 15 - Tekstslide

Wiskunde

Slide 16 - Tekstslide

Programma
1. Herhalen
2. Recht evenredig
3. Oefenen
4. Omgekeerd evenredig verband
5. Samen afsluiten
Doel: 
- Je kan de evenredigheidsconstante bepalen
- Je kan bij een tabel bepalen of het verband lineair/recht evenredig/omgekeerd evenredig is

Begrippen:
- Recht evenredig
- Omgekeerd evenredig
- Evenredigheidsconstante


Slide 17 - Tekstslide

1. Herhalen
1. Standaardformule
2. Schrijf/schets wat je weet
3. Bereken en vul in

Slide 18 - Tekstslide

2. Recht evenredig
Wel recht evenredig
Niet recht evenredig

Slide 19 - Tekstslide

2. Recht evenredig
Wel recht evenredig
Niet recht evenredig

Slide 20 - Tekstslide

2. Recht evenredig
Wel recht evenredig
Niet recht evenredig

Slide 21 - Tekstslide

2. Recht evenredig
Wel recht evenredig
Niet recht evenredig

Slide 22 - Tekstslide

2. Recht evenredig
Wel recht evenredig
Niet recht evenredig

Slide 23 - Tekstslide

2. Recht evenredig
Wat is een recht evenredig verband?

Slide 24 - Tekstslide

2. Recht evenredig
Wat is een recht evenredig verband?
Een lineair verband waarvan de grafiek door de oorsprong gaat.

Slide 25 - Tekstslide

2. Recht evenredig
Wat is een recht evenredig verband?
Een lineair verband waarvan de grafiek door de oorsprong gaat.
Oftewel: een lineair verband waarbij het startgetal 0 is
Oftewel: in de formule is er geen +b

Slide 26 - Tekstslide

2. Recht evenredig
Zit er een recht evenredig verband tussen?

Slide 27 - Tekstslide

2. Recht evenredig
Zit er een recht evenredig verband tussen?


De richtingscoëfficient heet bij een recht evenredig verband: 
evenredigheidsconstante

Slide 28 - Tekstslide

3. Oefenen
timer
10:00
Vraag?
1. Lees de theorie
2. Overleg met je buur
2. Vraag je docent 

Slide 29 - Tekstslide

4. Omgekeerd evenredig verband
Recht evenredig verband:


Omgekeerd evenredig verband:y=getalx
y=xgetal

Slide 30 - Tekstslide

4. Omgekeerd evenredig verband
Recht evenredig verband:
gelijke toename, startgetal 0

Omgekeerd evenredig verband:x*y is steeds gelijk

y=getalx
y=xgetal

Slide 31 - Tekstslide

5. Afsluiten
Agenda:
Volgende les af t/m 4.2

Doel: 
- Je kan de evenredigheidsconstante bepalen
- Je kan bij een tabel bepalen of het verband lineair/recht evenredig/omgekeerd evenredig is

Begrippen:
- Recht evenredig
- Omgekeerd evenredig
- Evenredigheidsconstante


Slide 32 - Tekstslide