Begeleiden zorgvrager lesonderwerp 5 les 2

1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Programma 
 • Begrippen diversiteit en interculturele communicatie
 • Beeldvorming
 • Cultuurverschillen
 • Aandachtspunten communicatie
 • Oefenopdrachten

Slide 2 - Tekstslide

Diversiteit en interculturele communicatie
Diversiteit: grote verscheidenheid, verschillen in afkomst, leeftijd, sekse, nationaliteit, seksuele geaardheid, religie, taalgebruik, gewoonten, normen en waarden, enzovoort.
Cultuur:Bij dit begrip gaat het om alles wat door mensen is bedacht en gemaakt; De manier waarop mensen met elkaar omgaan;
De manier waarop allerlei mensen over allerlei onderwerpen denken.
Culturele diversiteit. Hoe meer mensen van elkaar verschillen hoe groter de kans op miscommunicatie. Miscommunicatie ligt op de loer bij culturele diversiteit

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Bij het begrip cultuur gaat het om de drie punten die hieronder beschreven staan.
Welke daarvan is niet van belang bij culturele diversiteit?
A
De manier waarop mensen met elkaar omgaan
B
Alles wat door mensen is bedacht en gemaakt
C
De manier waarop mensen over allerlei onderwerpen denken en oordelen

Slide 5 - Quizvraag

Interculturele communicatie kan grofweg worden gedefinieerd als het contact tussen personen van verschillende culturele achtergronden

Slide 6 - Tekstslide

Beeldvorming
 • Mensen delen hun sociale omgeving op in groepen. Ze doen dat om hun eigen ‘wereld’ overzichtelijk te maken
 • Aan wat je bent ontleen je je sociale status
 • Je bent positief over je sociale status
 • Je beoordeelt de groepen waartoe je behoort als positiever of in ieder geval minder negatief dan groepen waar andere mensen toe behoren
 • Vooroordelen kunnen die negatieve kijk op anderen nog versterken, waardoor interculturele communicatie moeilijk wordt
 • Als mensen zich bedreigd voelen zullen ze hun eigen identiteit en status proberen te beschermen. Men staat niet open voor de ander.

Slide 7 - Tekstslide

Cultuurverschillen tussen mensen

Er zijn verschillen tussen culturen.
 In het kader van communicatie is het van belang hoe je je opstelt en omgaat met overeenkomsten en verschillen.
Slide 8 - Tekstslide

Verschillen in levensbeschouwing:
 

De manier waarop je tegen het leven aankijkt, wat je ervaart als de zin van het leven

Slide 9 - Tekstslide

Verschillen in gebruiken:
Bijvoorbeeld: 
 • regels over op tijd komen
 •  het geven en ontvangen van cadeautjes
 • ontvangen van bezoek
 • openheid en geslotenheid

Slide 10 - Tekstslide

Verschillen in normen en waarden:
 
Zoals macht of gelijkheid, individu of groep, mannelijke of vrouwelijke cultuur, onzekerheid vermijdend of niet, eer en schande

Slide 11 - Tekstslide

Het is belangrijk om de waarden en normen van vroeger te kennen, zodat je de beleving en reacties van oudere zorgvragers kunt begrijpen.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 12 - Quizvraag

Tegenwoordig gaan de veranderingen van normen en waarden een stuk sneller dan vroeger.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 13 - Quizvraag

De vernieuwingen op technologisch gebied hebben weinig invloed op de waarden en normen in de samenleving.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 14 - Quizvraag

Vasthouden aan ‘oude’ normen en waarden geeft, vooral bij de oudere zorgvrager, een veilig gevoel.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 15 - Quizvraag

Welke stelling is niet waar
A
Als verpleegkundige kom je in aanraking met mensen die heel anders zijn opgevoed en waarde hechten aan heel andere zaken dan jij.
B
Als je normen en waarden botsen met een ander, kun je meebewegen met de ander door begrip te tonen. Dit betekent dat je een compromis zoekt.
C
Botsen je normen en waarden met een ander, dan kun je bij je standpunt blijven. Hierdoor wordt het conflict vaak weggenomen
D
Het is mogelijk je aan te passen aan de ander als jullie normen en waarden botsen. Je kunt je dan ongemakkelijk gaan voelen, omdat je normen en waarden niet meer kloppen met je gedrag

Slide 16 - Quizvraag

Verschil en betekenis en manier van communiceren: 
in de westerse cultuur staat de inhoud van hetgeen gecommuniceerd wordt centraal, wordt direct gecommuniceerd, in de niet westerse cultuur staat het relatie aspect centraal en kan sprake zijn van indirecte communicatie

Slide 17 - Tekstslide

Aandachtspunten voor communicatie met mensen uit een andere cultuur
Miscommunicatie kan het gevolg zijn van cultuurverschillen.
In het boek staan diverse tips uitgewerkt zoals:
 • Korte zinnen, eenvoudige woorden
 • Geen betuttelende of kleinerende houding aannemen
 • Realiseer je dat je eigen culturele achtergrond je waardeoordelen kleuren
 • Vriendelijkheid en een glimlach doen wonderen
 • Je gebaren kunnen een andere betekenis hebben
 • Ben voorzichtig met humor, dit kan verkeerd opgevat worden
 • Heb een open houding
 • Wees bedacht op analfabetisme.

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video

Palliatieve cultuur in Nederland
Gericht op goed dood gaan
Sterven bespreken
Geen ‘zinloze’ behandeling
Euthanasie/sedatie bespreken
Pijnbestrijding maximaal

Slide 20 - Tekstslide

Palliatieve cultuur in niet-westerse gemeenschappen
Gericht op zo lang mogelijk leven
Religie
Maximaal behandelen tot de dood
Voeding niet staken
Second opinion voor beste behandeling
Alternatieve behandelingen / kruiden / smeersels
Geen euthanasie/palliatieve sedatie
Angst voor bijwerkingen (morfine, sedativa, antidepressiva)
Paracetamol = niet serieus genomen!!

Slide 21 - Tekstslide

Zorggebruik door niet-westerse migranten
Turkse en Marokkaanse Nederlanders bijvoorbeeld maken relatief weinig gebruik van professionele zorg in de laatste levensfase
Zij hechten veel belang aan zorg door de naaste familie
Communicatieproblemen
Onbekendheid met het ziektebeloop en zorgmogelijkheden

Slide 22 - Tekstslide

Opdracht
Ga naar onderstaande site:
https://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/chronische-aandoeningen/palliatieve-zorg-bij-migranten
Zie onderdeel: Passende zorg migranten etc.

Beschrijf de visie van niet-westerse gemeenschappen over thema palliatieve zorg
Benoem 6 aandachtspunten voor communicatie met mensen uit een andere cultuur
Cultuurverschillen bij mensen kan in levensbeschouwing , gebruiken, normen en waarden en manieren van communiceren

Slide 23 - Tekstslide

Oefenopdrachten
B1-K1-W3: Voert interventies uit

(Zorgverlener) T1: Verplegen van een zorgvrager T2: Rapportage en overdracht

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Volgende Lessen

Palliatieve en terminale zorg

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide