H3 onderzoek doen

Hoofdstuk 3
Wetenschappelijk onderzoek
1 / 45
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 45 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 3
Wetenschappelijk onderzoek

Slide 1 - Tekstslide

Vandaag
Introductie hoofdstuk 3
Uitleg 3.1    
Maken opdrachten 3.1: 2, 5, 6, 7


Slide 2 - Tekstslide

START
 • P84: 20 woorden leren
 • 4 pogingen 
 • Vergelijken
 • Wat heb je hiervan geleerd?

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Na hoeveel pogingen kende je minimaal 50%?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 5 - Quizvraag

Na hoeveel pogingen kende je meer dan 80%?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 6 - Quizvraag

Zet de gegevens in een grafiek
Maak nu een staafdiagram waarin je je eigen gegevens verwerkt.
Wat zet je op de X-as en wat op de Y-as en waarom?

Slide 7 - Tekstslide

3.1 Experimenteel onderzoek
DOEL: 
-Je leert hoe je op een juiste manier een experimenteel onderzoek opzet.
-Je leert welke onderdelen er in een onderzoeksverslag moeten staan.Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Link

Slide 10 - Link

Slide 11 - Link

Slide 12 - Link

3.1 Experimenteel onderzoek
Regels:
1. Controle - experiment
2. Een factor varieert 
3. De afhankelijke en de onafhankelijke variabelen zijn bekend. 

(wat stel je je trouwens voor bij onderzoek dat niet experimenteel is?) 

Slide 13 - Tekstslide

Controle experiment
Is een experiment om mee aan te tonen dat er geen andere factoren zijn die invloed hebben op de resultaten van het experiment. 

= blanco


Slide 14 - Tekstslide

Experiment
Doel:
causaal verband vaststellen door te laten zien dat verandering in de onafhankelijke variabele direct verantwoordelijk is voor veranderingen in afhankelijke variabele
.
--> Groeien planten sneller met muziek? 
Slide 15 - Tekstslide

groeisnelheid

muziek

onafhankelijke variabele
afhankelijke variabele

Slide 16 - Sleepvraag

Bedenk een variabele die constant gehouden is in beide groepen planten.

Slide 17 - Open vraag

Wat zet je op de X-as als je de gegevens zou uitzetten in een grafiek?
A
De groeisnelheid
B
Wel/geen muziek
C
De tijd
D
Maakt niet uit

Slide 18 - Quizvraag

Onthoud:Wat je weet: x-as
Wat je meet: y-as

Wat je weet = onafhankelijke variabele

Wat je meet = afhankelijke variabele

Slide 19 - Tekstslide

Onderzoeksverslag
 • Inleiding
 • Onderzoeksvraag
 • Materiaal en methode
 • Resultaten
 • Conclusie
 • Discussie

Slide 20 - Tekstslide

3.1 Experimenteel onderzoek
DOEL:
-Je leert hoe je op een juiste manier een experimenteel onderzoek opzet.
-Je leert welke onderdelen er in een onderzoeksverslag moeten staan.

Slide 21 - Tekstslide

Nu en huiswerk 
 • Lees de paragraaf
 • Maak opdracht 2, 5 , 6 en 7 

Slide 22 - Tekstslide

Placebo en nocebo
Lezen tekst
Maken 1, 2, 3, 5
Bespreken 6
4 mag wel, hoeft niet (evt thuis)

Slide 23 - Tekstslide

Vandaag
 • Vragen bespreken 3.1 
 • Uitleg 3.2
 • Vragen over 3.2
 • Voorbereiding practicum van maandag. 

Slide 24 - Tekstslide

3.2 Gegevens verzamelen en vastleggen
Leerdoel:
Je leert op welke verschillende manieren je gegevens kunt verzamelen en hoe je ze vastlegt. 

Slide 25 - Tekstslide

3.2 Gegevens verzamelen en vastleggen
Beschrijvend onderzoek   <---> Experimenteel onderzoek
Kwantitatief onderzoek <--->  Kwalitatief onderzoek

Slide 26 - Tekstslide

Experimenteel onderzoek
 • Er wordt een hypothese getest door een experiment.
 • Één variabele wordt veranderd en het effect daarvan wordt gemeten.
 • Conclusie wordt getrokken uit waarnemingen (resultaten)
 Beschrijvend onderzoek
 • Registreren van waarnemingen, zonder te variëren met een onafhankelijke variabele.
 • Hieruit probeer je een algemene regel te vinden

Slide 27 - Tekstslide

Kwalitatief onderzoek:

 • Het resultaat hiervan is alleen een uitspraak.
 • Bijv. vloeibaar water kan verdampen of bevriezen.
Kwantitatief onderzoek:

 • Resultaten worden in getallen uitgedrukt.
 • Bijv. Kokend water verdampt 108x zo snel als water van 20 graden.

Slide 28 - Tekstslide

Gemiddeld scoren leerlingen uit 2e klas tijdens een proefwerk 0,3 punten hoger dan 1e klas leerlingen.
A
Kwalitatief
B
Kwantitatief

Slide 29 - Quizvraag

Bevat een aardappel de voedingsstof zetmeel?

A
kwantitatief en experimenteel
B
kwantitatief en beschrijvend
C
kwalitatief en experimenteel
D
kwalitatief en beschrijvend

Slide 30 - Quizvraag

Welke planten komen voor in het natuurgebied 'de Veldkamp' langs de Regge?

A
kwantitatief en experimenteel
B
kwantitatief en beschrijvend
C
kwalitatief en experimenteel
D
kwalitatief en beschrijvend

Slide 31 - Quizvraag

Wat is het effect van temperatuur op het % ontkieming van tuinkerszaden?


A
kwantitatief en experimenteel
B
kwantitatief en beschrijvend
C
kwalitatief en experimenteel
D
kwalitatief en beschrijvend

Slide 32 - Quizvraag

Verwerken 3.2
Maak 3.2: 
opgave 1-2 evt.
opgave 3-5 + 7 

Lees vóór maandag practicum A experiment 1, blz 107 en 108 

Slide 33 - Tekstslide

3.3 gegevens presenteren
Diagrammen

Slide 34 - Tekstslide

Soorten grafieken
 • lijndiagram
 • staafdiagram
 • histogram
 • cirkeldiagram
 • strooidiagram 
 • stapeldiagram

Slide 35 - Tekstslide

Wat hoort bij elkaar?
verband tussen een afhankelijke en onafhankelijke variabele als beide variabelen een coninue reeks getallen zijn.
Bij geen continue reeks van de onafhankelijke variabele gebruik je deze grafiek. 
Deze gebruik je om de aantallen of percentages van de onafhankelijke variabele per groep weer te geven.
Als je twee metingen aan 1 object doet, waarbij geen sprake is van een afhankelijke en onafhankelijke variabele.
Staafdiagram
histogram
Strooidiagram
Lijndiagram

Slide 36 - Sleepvraag

Veel metingen zijn ongeveer gelijk aan het gemiddelde en steeds minder metingen zitten verder van het midden af.


Dit histogram heeft de normale verdeling en de "breedte" daarvan blijkt makkelijk te beschrijven met de standaarddeviatie.
De standaardafwijking wordt veel gebruikt bij normale verdelingen:

Slide 37 - Tekstslide

Gemiddelde/ Mediaan /Modus
‘Een centrummaat zegt iets over het centrum/midden van een aantal gegevens’


Spreidingsbreedte / Standaarddeviatie 
‘Een spreidingsmaat zegt iets over de opbouw van gegevens rond het centrum’  
Slide 38 - Tekstslide

Spreidingsstreepjes
Kunnen verschillende dingen aangeven:
- standaarddeviatie
- minimale en maximale waarde
- meetonnauwkeurigheid 

Slide 39 - Tekstslide

Maken: 3.3
 • opgave 1 optioneel
 • opgave 2-4 + 6

Slide 40 - Tekstslide

3.4 wetenschappelijk onderzoek
Betrouwbaar: 
- herhaalbaarheid (dus een goede methodebeschrijving)
- volgt de stappen van natuurwetenschappelijk onderzoek
- collegiale toetsing (controle door vakgenoten)

Slide 41 - Tekstslide

Fraude

Slide 42 - Woordweb

Wat is de juiste volgorde van wetenschappelijk onderzoek doen?
A
onderzoeksvraag - hypothese - materialen en methode - resultaten - conclusie - discussie
B
hypothese - onderzoeksvraag - materialen en methode - resultaten - conclusie - discussie
C
onderzoeksvraag - hypothese - materialen en methode - resultaten discussie - conclusie

Slide 43 - Quizvraag

Wanneer is een onderzoek valide?
A
Als het onderzoek betrouwbaar is.
B
Als het onderzoek bij herhaling hetzelfde resultaat oplevert.
C
Als de onderzoeksmethode geschikt is geweest om antwoord te krijgen op je vraag.
D
Als de resultaten overeenkomen met de hypothese

Slide 44 - Quizvraag

Verwerken 3.4
- Lees en maak 3.4
- Opgave 1-3 optioneel
- Opgave 4, 6, 7, 8, 
- Keuze uit 10, 11 of 12 (goede oefeningen als voorbereiding op de toets)

Slide 45 - Tekstslide