BW Racisme en Discriminatie 2

Deze les gaat over  racisme
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2,3

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Deze les gaat over  racisme

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen
1.Je weet wat discriminatie, vooroordelen en stereotypen zijn 
2.Je weet dat discriminatie verboden is 
3.Je weet wat racisme is   Slide 2 - Tekstslide

0

Slide 3 - Video

Wat komt er in je op bij het zien van dit filmpje?

Slide 4 - Open vraag

Hoe reageer jij als je iemand zoiets ziet doen? Maakt huidskleur dan verschil. Durf eerlijk te antwoorden

Slide 5 - Open vraag

Discriminatie
Discriminatie: persoon anders 
behandelen op basis van kenmerken 
die niet belangrijk zijn voor die situatie
Nationaliteit, sekse, geloof, uiterlijk, 
seksuele voorkeur, huidskleur(racisme) 

Slide 6 - Tekstslide

Discriminatie strafbaar 
Artikel 1 
Grondwet 

Slide 7 - Tekstslide

Sinds wanneer is discriminatie officieel strafbaar in Nederland?
A
1683
B
1783
C
1883
D
1983

Slide 8 - Quizvraag

Sinds wanneer hebben alle Amerikanen dezelfde rechten?
A
1919
B
1945
C
1964
D
1983

Slide 9 - Quizvraag

Slide 10 - Video

Vooroordeel en Stereotypen
Vooroordeel: oordeel over iets/iemand, maar niet op basis van feiten.
Stereotypen: vooroordeel over een hele groep mensen. 

Slide 11 - Tekstslide

Racisme = 
Racisme is het idee dat menselijke rassen gerangschikt kunnen worden als beter en slechter ten opzichte van elkaar. Hieruit kan discriminatie voortkomen doordat voor het ene ras andere maatstaven worden aangelegd dan voor het andere.

Slide 12 - Tekstslide

Racisme
Racisme: discriminatie 
op basis van huidskleur
(zwart,bruin,rood,geel,
wit) 

Slide 13 - Tekstslide

Racisme is strafbaar
A
Ja
B
Nee

Slide 14 - Quizvraag

Vooroordeel is een oordeel over iets/iemand niet gebaseerd op feiten
A
Juist
B
Onjuist

Slide 15 - Quizvraag

Stereotype is een vooroordeel over een hele groep mensen
A
Juist
B
Onjuist

Slide 16 - Quizvraag

stereotype is altijd negatief
A
Juist
B
Onjuist

Slide 17 - Quizvraag

Discriminatie is mensen anders behandelen op basis van kenmerken die niet belangrijk zijn
A
Onjuist
B
Juist

Slide 18 - Quizvraag

Op basis van welke kenmerken (Waarom?) kunnen mensen worden gediscrimineerd?

Slide 19 - Open vraag

Racisme is discriminatie op basis van huidskleur
A
Juist
B
Onjuist

Slide 20 - Quizvraag

Slide 21 - Video

Wat kan je bereiken als je wel reageert

Slide 22 - Woordweb

Wat gebeurt er als je niet reageert?

Slide 23 - Woordweb

Slide 24 - Video

Nederland is een racistisch land
A
Ja
B
Nee

Slide 25 - Quizvraag

Voel jij je wel eens gediscrimineerd?
A
Ja vaak
B
Ja soms
C
Nee nooit

Slide 26 - Quizvraag

Discrimineer jij wel eens?
A
Ja
B
Nee

Slide 27 - Quizvraag

Vind jij zwarte piet een discriminerende uiting?
A
Ja
B
Nee

Slide 28 - Quizvraag

Mag de politie iemand aanhouden omdat hij/zij tot een bepaalde etnische groep hoort?
A
Ja
B
Nee
C
Ja, maar...

Slide 29 - Quizvraag

Zijn er op school ook problemen met discriminatie?
A
Ja
B
Nee

Slide 30 - Quizvraag

Voorbeelden van mogelijk racisme in NL? 
  • Etnisch profileren bij de politie 
  • Discriminatie op de arbeidsmarkt 
  • Schooladvies voor leerlingen met een migratieachtergrond
  • Institutioneel racisme bij de belastingdienst  

Slide 31 - Tekstslide

Welke maatregelen zouden kunnen bijdragen aan de oplossing van deze problemen?

Slide 32 - Open vraag

Slide 33 - Video

Wat kan jij persoonlijk doen?

Slide 34 - Open vraag

Slide 35 - Video