hoofdstuk 1 stoffen en mengsels herhaling

Dichtheid
Omdat die stofeigenschap belangrijk is heeft het een eigen naam gekregen: de dichtheid.

De dichtheid van een stof is de massa van 1 cm3 stof.

1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 23 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Dichtheid
Omdat die stofeigenschap belangrijk is heeft het een eigen naam gekregen: de dichtheid.

De dichtheid van een stof is de massa van 1 cm3 stof.

Slide 1 - Tekstslide

hoofdstuk 1 stoffen en mengsels
1. stofeigenschappen
2. fasen en faseovergangen
3. zuivere stoffen en mengsels
4. mengsels (met proefjes)
5. chemische reacties 

huiswerk wordt: leren 1.1 en 1.2 en maken 1-12 (par 1) en 1-11 (par 2)

Slide 2 - Tekstslide

Stoffen ordenen
 • Stoffen kun je herkennen aan stofeigenschappen.
 • De stofeigenschappen bepalen waarvoor je de stof gebruikt. 
 • Dit zijn geen stofeigenschappen:
  - temperatuur
  - volume
  - massa
 • Waarom niet?

Slide 3 - Tekstslide

Dichtheid is massa in gram van 1 cm3
Grootheid is dichtheid
Eenheid is g/cm3

Slide 4 - Tekstslide

dichtheid
Dichtheid:
geeft aan wat de stof per volume aan massa heeft. (g/cm3)
                 

Slide 5 - Tekstslide

Stoffen en veiligheid
Op etiketten staat een gevarensymbool (boek blz 11)

Slide 6 - Tekstslide

Stoffen en veiligheid 
 • inademen
 • inslikken
 • op de huid/ ogen 
 • vuur
 • mengen 

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Deeltjesmodel
Alle stoffen zijn gemaakt van moleculen.

Een model betekent een versimpeling van de werkelijkheid. Het klopt niet precies maar je hebt er wel veel aan om dingen te begrijpen.
In het deeltjesmodel doen we alsof moleculen kleine bolletjes zijn.

Dit is een handig model om faseovergangen te begrijpen.
(PS Het is geen handig model om de bouw van moleculen te begrijpen)

Slide 9 - Tekstslide

Faseovergangen

Slide 10 - Tekstslide

fase overgangen
Als stoffen naar verschillende fases gaan noem je dit faseovergangen.

Elke faseovergang kost energie of er komt energie bij vrij.

Slide 11 - Tekstslide

Celcius VS Kelvin

Slide 12 - Tekstslide

Tot zover theorie van les 2
volgende les: zuivere stoffen en mengsels
daarna: verschillende soorten mengsels (met proefjes)

Slide 13 - Tekstslide

Aan de slag!
1. stofeigenschappen 
2. fasen en faseovergangen
3. zuivere stoffen en mengsels
4. mengsels (met proefjes)
5. chemische reacties 

maken: leren 1.1 en 1.2 en maken 1-12 (par 1) en 1-11 (par 2)
(wordt als het niet af is je huiswerk voor maandag)

Slide 14 - Tekstslide


 • bestaat uit 1 soort deeltjes (moleculen)
 • dus smeltpunt (=stolpunt) + kookpunt 
 • temperatuur constant bij faseovergang


 • bestaan uit meerdere stoffen/moleculen door elkaar 
 • dus een smelt- en kooktraject
 • temperatuur niet constant bij faseovergang
            Zuivere stoffen       en        Mengsels               

Slide 15 - Tekstslide

Je kunt aan de hand van een smeltdiagram uitleggen wat het kooktraject van een mengsel is.
Mengsel


bij een mengsel heb je een: smelttraject, stoltraject of kooktraject

Slide 16 - Tekstslide

Oja, mengsels..

Wat is een mengsel?

Wat voor mengsels ken je?

Slide 17 - Tekstslide

Verschillende soorten mengsels
 • Oplossing: Is altijd helder. 
 • Suspensie: Is troebel. Mengsel van vaste stof in vloeistof.
 • Emulsie: Mengsel van twee vloeistoffen. Kan ontmengen.
 • Legering: Mengsel van twee of meer metalen.
 • Nevel: Mengsel van vloeistofdruppels in gas.
 • Rook: Mengsel van vaste stof in gas.
 • Schuim: Mengsel van gas is vaste stof of gas in vloeistof.

Slide 18 - Tekstslide

Chemische reactie:

Slide 19 - Tekstslide

Chemische reactie


Bij een chemische reactie verdwijnen stoffen én er ontstaan nieuwe stoffen.

 • beginstoffen:  De stoffen die bij de chemische reactie verdwijnen
 • reactieproducten:  de stoffen die ontstaan bij een chemische reactie

Slide 20 - Tekstslide

Reactieschema

Een reactieschema is in woorden. 
Reactievergelijking

Een reactievergelijking is in formules

Slide 21 - Tekstslide

Reactieschema vs vergelijking
Reactieschema:

Water -> Waterstof + ZuurstofReactievergelijking:

2 H2O -> 2 H2 + O2

Slide 22 - Tekstslide

Planning
Herhaling hoofdstuk 2 zelf ver

Slide 23 - Tekstslide