1.5 Druk

1.5 Druk
Lesdoel:

Uitleggen hoe je druk kan vergroten en verkleinen.
Met een formule de druk berekenen.
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 22 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

1.5 Druk
Lesdoel:

Uitleggen hoe je druk kan vergroten en verkleinen.
Met een formule de druk berekenen.

Slide 1 - Tekstslide

Voorkennis
Heb jij wel eens een scherp voorwerp in je lichaam gekregen ? Zo ja, welk ?

Slide 2 - Tekstslide

druk
Bij een kleiner oppervlak hoort een grotere druk. Bij een groter oppervlak een kleinere druk.

Bij een grotere kracht hoort ook een grotere druk.

Slide 3 - Tekstslide

Druk uitrekenen

Slide 4 - Tekstslide

Pascal
Een andere eenheid van druk is Pascal (Pa)
Je komt deze eenheid ook tegen bij het weer als de luchtdruk wordt aangegegen.

Slide 5 - Tekstslide

zoek de fout....

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Slide 9 - Tekstslide

Een kleinere druk 

Slide 10 - Tekstslide

belang lesdoel
Je messen slijpen als ze bot zijn.....
Iemand redden die door het ijs is gezakt.
Bij de toets zijn dit  beste lastige sommen die wel veel punten opleveren.

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Gebruik de begrippen 'oppervlak' en 'druk' in je antwoorden op de volgende vragen.

a Waarom een spijker een scherpe punt heeft.

b Waarom je schooltas altijd een brede schouderband heeft.

Slide 15 - Tekstslide

Een pak suiker staat op tafel. Het pak meet 15 bij 10 bij 7 cm en heeft een massa van 1 kg.

a Bereken de zwaartekracht op het pak suiker?

Het pak ligt op de zijde van 15 bij 7 cm.
b Bereken de oppervlakte van die zijde.

c Bereken de druk op dit oppervlak.

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Een pak suiker staat op tafel. Het pak meet 15 bij 10 bij 7 cm en heeft een massa van 1 kg. Het pak wordt op de zijde van 10 bij 15 cm gelegd.

Bereken de druk die het pak dan op de tafel uitoefent.

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Een betonpaal (l = 40 cm, b = 40 cm en h = 4 m) staat op een betonnen vloer. De paal oefent een kracht op de vloer uit van 15 000 N. Bereken de druk die de paal op de vloer uitoefent:

 a in N/cm2.

b in Pa.

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide