MTU

Respect
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Respect

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat betekent respect volgens jou?

Slide 2 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is respect?
De ander de ruimte geven, maar zelf ook die ruimte in mogen nemen.

Sta open voor de ander, hoe anders hij/zij ook is. Zelfrespect is minstens zo belangrijk, want hoe wil je zelf behandeld worden?

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is respect?
Een ander accepteren zoals hij is, ongeacht zijn huidskleur, geloofsovertuiging, geslacht e.d.

We zijn allemaal gelijkwaardig en we willen zelf ook als gelijkwaardig gezien worden.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is respect?
Verdraagzaam zijn:

Wanneer je op een verdraagzame, open en vriendelijke manier met de ander omgaat, zul je merken dat je meestal zelf ook zo wordt behandeld.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat vind jij echt niet kunnen?
schelden
pesten
liegen
rommel op straat gooien
roddelen
te laat komen
iets anders, namelijk ...

Slide 6 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Stelling
Niemand hoeft respect te verdienen, dat hoor je gewoon van iedereen te krijgen.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Goed zijn voor elkaar betekent ...

Slide 8 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Hoe gaan we met elkaar zorgen dat iedereen in onze klas erbij hoort?
Iedereen hoort erbij!

Slide 9 - Tekstslide


5. Heb jij wel eens zoiets meegemaakt zoals de kinderen vertellen in het filmpje?
6. Hoe gaan we met elkaar zorgen dat iedereen in onze klas erbij hoort?
Discussie
twee teams
een jury

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voor wie heb jij respect
en waarom?

Slide 11 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Discussie
Oude mensen verdienen meer respect dan jonge mensen.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ik respecteer alleen mensen die mij respecteren.

Voor misdadigers hoef je geen respect te hebben.
Oudere mensen hebben meer recht op respect dan jonge mensen.
Anderen niet respecteren is onbeleefd.
Als je iemand pest, betekent het dat je geen respect hebt voor diegene.
Godsdienstige overtuigingen (alles wat er bij iemands geloof hoort) moet je altijd respecteren.
Als je iemand respecteert zeg je eerlijk wat je denkt, ook als dat pijnlijk of moeilijk is. 


-Ik respecteer alleen mensen die mij respecteren.

-Voor misdadigers hoef je geen respect te hebben.

-Oudere mensen hebben meer recht op respect dan jonge mensen.

-Anderen niet respecteren is onbeleefd.

-Als je iemand pest, betekent het dat je geen respect hebt voor diegene.

-Godsdienstige overtuigingen (alles wat er bij iemands geloof hoort) moet je altijd respecteren.

-Als je iemand respecteert zeg je eerlijk wat je denkt, ook als dat pijnlijk of moeilijk is. 


Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies