bijles 18-04

Bijles 18-04
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 16 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Bijles 18-04

Slide 1 - Tekstslide

Wat is dichtheid?

Slide 2 - Tekstslide

Dichtheid = grootheid, kan je meten van een stof

Wat is de eenheid?

Slide 3 - Tekstslide

Dichtheid
Dichtheid is de massa van 1cm3 van een stof.
Meet je in g/cm3

Slide 4 - Tekstslide

Dichtheid
Hier heb je 8 bolletjes in 1 cm3 dus kleinere dichtheid.
Dichtheid = 8
cm3g
Hier heb je 27 bolletjes in 1 cm3 dus grotere dichtheid.
Dichtheid = 27
cm3g

Slide 5 - Tekstslide

Dichtheid 
De massa van 1cm3  van een stof heet dichtheid.
Dichtheiden:

Slide 6 - Tekstslide

Dichtheid van water is 1,0 g/cm3.
Is dichtheid van een stof kleiner die van water dan drijft het.
1
2
3
Is dichtheid van een stof groter die van water dan zinkt het.
Is dichtheid van een stof gelijk aan die van water dan zweeft het.

Slide 7 - Tekstslide

Dichtheid = de massa van 1cm3 stof
g/cm3
g/ml
1 cm3 = 1 ml

Slide 8 - Tekstslide

Andere eenheden van dichtheid
In binas staat snelheid in m/s, maar kan ook in km/h
In binas staat dichtheid in g/cm3, maar kan ook in kg/dm3

Rekenwerk blijft hetzelfde

Slide 9 - Tekstslide

Dichtheid

Slide 10 - Tekstslide

Examenvraag
De zeewatertemperatuur in Brazilië is hoger dan die in Nederland. Daardoor heeft een kilogram zeewater in Brazilië een groter volume dan een kilogram zeewater in Nederland.

De dichtheid van zeewater in Nederland is dan (hoger/ lager) dan de dichtheid van zeewater in Brazilië?

Slide 11 - Tekstslide

voorbeeld berekening
Het blok heeft een dichtheid van 2,2 kg/dm3. Het volume van het blok is 4,5 dm3. Bereken de massa. 
Gegeven
Gevraagd
Formule
Berekenen
Antwoord
  • p = 2,2 kg/dm3 en v = 4,5 dm3
  • m
  • m = p x v 
  • m = 2,2 x 4,5 = 9,9
  • 9,9 kg

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Volume in cm3
Dichtheid in g/cm3 in Binas 

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

  • Maak de dichtheid opdrachten examentraining
  • ALLE OPDRACHTEN RESETTEN ALS JE AL HAD GEMAAKT DEELS
  • Fouten? roep mij erbij

Slide 16 - Tekstslide