GS 6 The Frontier

GS 6 The Frontier
1 / 43
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijwetenschappenMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 1

In deze les zitten 43 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 23 min

Onderdelen in deze les

GS 6 The Frontier

Slide 1 - Tekstslide

Eerste ontdekkers
 •  jagers-verzamelaars trokken via de Beringstraat naar Amerika en verspreidden zich over  Noord- en Zuid-Amerika
 • Rond het jaar 1000 Eric de Noorman
 • 1492 Columbus 'herontdekking' 

Slide 2 - Tekstslide

Jamestown
De eerste kolonisten in Jamestown hadden de eerste winter niet overleefd als ze niet gevoed waren door de Indianen.
Toch benaderden de blanken de indianen zo grof dat het al snel tot gevechten kwam. 

Met Thanksgiving een grote feestdag voor de Amerikanen, eten ze kalkoen, en wordt de hulp van de indianen herdacht.  Voor de indianen is het een nationale rouwdag.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Ontdekking Amerika
 • 1492: Columbus 'ontdekt' Amerika
 • Sinds die tijd zijn er miljoenen mensen naar Amerika gekomen
 • Ze wilden een nieuwe start maken in deze 'Nieuwe Wereld'
 • Allemaal geloven ze in 'The American Dream' 


Slide 5 - Tekstslide

Godsdienst
Rijkdom

Slide 6 - Tekstslide

Godsdienst
 • Pilgrim Fathers/Puriteinen: streng ('puur') protestants. Konden in Engeland hun geloof niet uitvoeren.
 • Quakers: tolerante protestanten. Werden vervolgd in Engeland. Zij waren voor godsdienstvrijheid

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Rijkdom
 • Rijke Europeanen  die in Amerika veel grond konden kopen
 • Arme Europeanen die in Amerika zochten naar een beter leven (contractarbeiders)
Nieuw Amsterdam 1660
(Nu New York)

Slide 9 - Tekstslide

Herkomstlanden van immigranten
Roze kleur: Hispanics/Latino's, komen via Mexico Amerika binnen.
Donkerrode kleur: Afro-Amerikanen
Alle kleuren blauw en groen:  Europese migranten bv. Engelsen, Ieren, Italianen, Duitsers.

Slide 10 - Tekstslide

The Goldrush

 • Toen in 1848 goud werd gevonden in Californië emigreerden ruim 300.000 mensen vanuit het oosten van de Verenigde Staten.
 • Californië werd sneller een staat dan de gebieden ernaast (1850).
 • Een kleine groep werd rijk, de meesten gaven het uit aan drank, gokken en vrouwen.
 • Door de goudkoorts  worden veel indianen uitgemoord

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide


Louisiana Purchase

 • In Europa had de Franse keizer Napoleon geld nodig voor zijn oorlogen.
 • Hij verkocht daarom het Franse gebied Louisiana aan de Verenigde Staten voor 15 miljoen dollar in 1803.
 • Het grondgebied van de VS verdubbelde hiermee in één keer.
 • Met de Native Americans in dit gebied werd in de Louisiana Purchase geen rekening gehouden en moesten het gebied vaak verlaten.

Het oorspronkelijke document waarmee de Louisiana Purchase (aankoop van Louisiana) werd bevestigd.

Slide 16 - Tekstslide

Met de aankoop verdubbelde het grondgebied van de Verenigde Staten in één keer. Net zoals de problemen voor de Native Americans. In dit gebied leefde stammen als Chickasaw, Choctaw, Creek en Cherokee.
trek naar het westen

Slide 17 - Tekstslide

Trek naar het Westen
In 1800 woonden de meeste mensen in het oosten van Noord-Amerika, Hun Europese voorouders hadden hier de indianen verdreven. Sommige begonnen grote boerderijen met slaven. Hier kwamen ook de steden New York en Boston.

Slide 18 - Tekstslide

Spoorwegen brengen nieuwe problemen

 • Door het aanleggen van spoorwegen nam de trek naar het westen toe.
 • Deze spoorwegen liepen door de jachtgronden van de Native Americans
 • Vanuit de treinen werd door Amerikanen gejaagd op bizons, bijvoorbeeld door Buffalo Bill (William Cody).
 • Hierdoor kwamen er steeds minder bizons voor de Native Americans, die leefden van de jacht op deze dieren.

Buffalo Bill trok met zijn Buffalo Bill Wild West Show, een soort circus, rond waarin hij het 'echte' leven in het Wilde Westen liet zien. Zijn bijnaam had bij gekregen na een wedstrijdje bizons (Engels: buffalo) schieten had gewonnen met 69 tegen 48. Deze werden geschoten vanuit de trein: soms voor het vlees, maar soms ook gewoon 'voor de lol'

Slide 19 - Tekstslide

The Frontier
In het Midden- en Westen van Amerika woonden de Indianen. De grens tussen Oost en West Amerika noemde men de The Frontier. Steeds meer pioneers trokken naar het westen.

Slide 20 - Tekstslide

19e eeuw
The Frontier schoof langzaam op naar het Westen. Amerikanen trokken over de prairies. Vonden ze vruchtbare grond mochten ze deze hebben. Na de goudkoorts verdween de Frontier.

Slide 21 - Tekstslide

Het wilde Westen
Waar mensen zich vestigde ontstonden dorpen. Maar wie was de baas? Er was geen bestuur met duidelijke wetten en afspraken. Het leven in het Westen was daardoor en de Indianen gevaarlijk.

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video

Indianen
Op hun reis naar het westen moesten de pioneers door het land van de indianen. Ooit waren zij de enige bewoners van Amerika. Er waren ruim tweeduizend indianenvolken, met elk hun eigen taal en cultuur.

Slide 24 - Tekstslide

De indianen verzetten zich tegen de kolonisten. Ze waren kansloos tegen de vuurwapens van de kolonisten, vele indianen stierven. Ook kwamen er veel indianen om door de ziektes die de kolonisten meenamen. Indianen leefde van de bizons (huid en vlees), De kolonisten schoten de bizons dood, zodat de indianen niets meer hadden. 

Slide 25 - Tekstslide


Indian Removal

 • Er werd geprobeerd de Native Americans de westerse cultuur op te leggen: zo werden ze overgehaald om christen en boer te worden.
 • Toen er goud werd ontdekt op hun grondgebied, moesten de Cherokee verhuizen naar reservaten (Indian Removal Act, 1830).
 • Deze zware tocht, de Trail of Tears (1838), kostte 16.000 Native Americans het leven.


Slide 26 - Tekstslide


Leven in de reservaten

 • Reservaten hadden vaak onvruchtbare grond en geen bizons (inmiddels uitgeroeid)
 • Daarnaast speelde de voorouderverering een belangrijke rol bij de Native Americans. Deze was nauw verbonden met hun oorspronkelijke woongebied.
 • Niet alle stammen waren landbouwers en hadden moeite om zich aan te passen.
 • De cultuur van sommige stammen is hierdoor stil komen te staan.


Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

Reservaten
Uiteindelijk werden de indianen geplaatst in reservaten, waar ze moesten wonen. Indianen mochten niet meer op hun eigen manier leven, Rituelen werden verboden, taal werd verboden, vrouwen onvruchtbaar gemaakt en kinderen naar kostscholen gestuurd. 

Slide 31 - Tekstslide

De paarse gebieden geven de reservaten aan van de Native Americans

Slide 32 - Tekstslide


De laatste oorlogen

 • De Native Americans proberen zich nog te verzetten met soms felle aanvallen.
 • Laatste oorlogen: Sioux en Apachen in 1886 en bij Wounded Knee (1870)
 • De oorlogen, slechte leefomstandigheden en Europese ziekten zorgden ervoor dat het aantal Native Americans van 12miljoen in 1500, naar 250.000 in 1900 ging.
 • De Dawes Act (1887) bepaalde de regels in de reservaten: het moet ervoor zorgen dat Native Americans zich als Amerikanen gaan gedragen, zonder gelijke rechten.

De dode Native Americans van het bloedbad bij Wounded Knee werden in een massagraf gegooid.

Slide 33 - Tekstslide

Trail of tears

Slide 34 - Tekstslide

The Frontier

Rond 1900 was de wereld zoals wij hem kennen in kaart gebracht, er zijn geen nieuwe gebieden meer te ontdekken.  In 1931 ontdekt luchtschip LZ127 "Graf Zeppelin" over de Noordelijke IJszee ten noorden van Siberië, 500 eilanden. Dit zijn de laatste ontdekkingen.
Volgende keer gaat het over de laatste onontdekte gebieden op aarde en 'the final fronteer'.

Slide 35 - Tekstslide

Waarom gingen veel Amerikanen vanuit het Westen naar het Oosten?
A
zilver zoeken
B
goud zoeken
C
ijzer zoeken
D
indianen vermoorden

Slide 36 - Quizvraag

Welke steden ontstonden als eerste in Amerika?
A
Dallas
B
New York
C
Washington
D
Denver

Slide 37 - Quizvraag

Hoe noemde men de grens tussen West en Oost Amerika?
A
grens
B
border
C
oostgrens
D
frontier

Slide 38 - Quizvraag

Hoe noemen we deze vlakte?
A
prairie
B
woestijn
C
toendra
D
tropisch regenwoud

Slide 39 - Quizvraag

Wie waren de eerste bewoners van Amerika?
A
Vikingen
B
Nederlanders
C
Indianen
D
Mexicanen

Slide 40 - Quizvraag

Van welke dieren waren de Indianen afhankelijk?
A
koeien
B
schapen
C
paarden
D
bizons

Slide 41 - Quizvraag

De indianen werden door de Amerikaanse regering geplaatst in .....
A
omheinde dorpen
B
forten
C
bos
D
reservaten

Slide 42 - Quizvraag

Hoe heette de eerste man die goud vond in het oosten?
A
Clinton
B
Obama
C
Marshall
D
Bush

Slide 43 - Quizvraag