Zelfbeeld 1

Deze periode + toets
8 lessen over Zelfbeeld, Assertiviteit en Feedback


03-04 t/m 07-04 
Toets = Verslag inleveren 360 graden feedback
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
agogiekMBOStudiejaar 4

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Deze periode + toets
8 lessen over Zelfbeeld, Assertiviteit en Feedback


03-04 t/m 07-04 
Toets = Verslag inleveren 360 graden feedback

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoel
* Weten dat je gedrag aan- en af kan leren bij cliënten en dat  
   hier veel mee gewerkt wordt in het werkveld.
* Je weet welke invloed cultuur heeft op de cliënt, 
* Inzicht hebben in hoe je clienten zou kunnen ondersteunen bij hun  persoonlijkheidsontwikkeling.

Lesdoelen


* Je kunt voorbeelden geven van het ontstaan van gedrag.

*Je kunt een eigen karaktereigenschap benoemen. Slide 2 - Tekstslide

Agogiek  Zelfbeeld
Zelfbeeld is de basis van je gedrag.

Als je duidelijkheid hebt over je zelfbeeld dan heb je zelfkennis.

Voor een beroepskracht MZ is het belangrijk om zelfkennis te hebben.

Slide 3 - Tekstslide

Les Planning

Theorie & interactieve vragen 'Gedrag' 
Verwerking opdracht 
Theorie & interactieve vragen 'Persoonlijkheid'

Uitleg eindopdracht 


Slide 4 - Tekstslide

Gedrag

Psychologie

INTERESSANT!!!

Slide 5 - Tekstslide

Welk gedrag heb jij vandaag laten zien? (werkwoorden)

Slide 6 - Open vraag

Definitie Gedrag
Gedrag: 
Alle activiteiten van een persoon die anderen kunnen waarnemen

Slide 7 - Tekstslide

Opdracht 
Werk in duo's met behulp van je boek aan een antwoord op de vraag:
Door welke factoren wordt gedrag bepaald 
en geef bij elke factor een voorbeeld.

Slide 8 - Tekstslide

Gedrag wordt bepaald door

 erfelijke factoren 

Voorbeelden?


Slide 9 - Tekstslide

Gedrag wordt bepaald door 

leerprocessen (nadoen, complimenten geven/ kritiek)

Voorbeelden?

Slide 10 - Tekstslide

 Gedragingen aan-  en afleren heeft te maken met de
  cultuur waarin iemand opgroeit

                                           cultuur: waarden, normen
                                            opvattingen/ gewoonten

Boeren na het eten vinden wij onbeleefd, maar in China wordt dit helemaal niet als onbeleefd gezien, integendeel!

Slide 11 - Tekstslide


Jij als Mz beroepskracht leert cliënten vaardigheden aan (voordoen,
   complimenten geven)

Slide 12 - Tekstslide

Cliënten
Moeilijk verstaanbaar gedrag
Diagnosen
Anders zijn
Er niet bij horen / buiten gesloten worden

Slide 13 - Tekstslide


Mensen willen andere mensen graag in hokjes plaatsenMensen hebben behoefte aan eenvoudige oordelen over grote groepen mensen. 

Slide 14 - Tekstslide

Wat is het nadeel van mensen indelen in hokjes?
A
mensen passen soms niet in 1 hokje
B
er is geen nadeel, lekker overzichtelijk
C
Je kijkt niet meer naar wie de persoon zelf is

Slide 15 - Quizvraag

Persoonlijkheid

Slide 16 - Tekstslide

Indelen in hokjes naar persoonlijkheid...
Indeling van Jung: introvert of extravert

Zwitserse psychiater Jung (1875-1961). 
Hij keek naar de gerichtheid van de mens op de buitenwereld. 

Jung maakte verschil tussen:
het gesloten ofwel introverte type;
het open ofwel extraverte type.


Slide 17 - Tekstslide

Persoonlijkheid
Met persoonlijkheid bedoelen we 
het totaal aantal aan eigenschappen dat iemand kenmerkt, waardoor deze persoon verschilt van andere mensen.

Netjes, slordig, creatief, geduldig, eigenwijs, denker, beleefd

Slide 18 - Tekstslide

Persoonlijkheid bestaat uit karakter en temperament
* Karakter is dat deel van de persoonlijkheid dat min of meer 
   vaststaat; het gaat om stabiele eigenschappen. Ouders, 
    vrienden, en anderen kunnen een bepaalde karaktertrek 
    remmen, maar ook versterken.

* Temperament is de aangeboren manier waarop iemand  
    reageert op bepaalde omstandigheden

Slide 19 - Tekstslide

Wat zijn karaktereigenschappen?
A
sociaal
B
druk
C
rustig
D
nieuwsgierig

Slide 20 - Quizvraag

Voorbeelden van temperament zijn:
A
ongeduldig
B
rustig
C
betrouwbaar
D
eigenwijs

Slide 21 - Quizvraag

Noem 4 karaktereigenschappen van jezelf.
Beschrijf of je hier tevreden mee bent &
of je er iets aan zou willen veranderen. (7 min)
timer
7:00

Slide 22 - Open vraag

Als je weet hoe jezelf in elkaar zit, kan je begrijpen waarom jouw persoonlijkheid soms botst met die van een client .

Slide 23 - Tekstslide

Praktijkvoorbeeld
Je cliënt is heel slordig, maar jij netjes. 
Jij bent erg open en praat makkelijk, een cliënt is heel gesloten en zegt uit verlegenheid vaak niets. 
In dit soort situaties is het belangrijk om eerlijk tegenover jezelf te zijn 
dat de cliënt iets bij jou oproept. 
Het kan dan gaan om gevoelens van ergernis. 

Wat doe je in zo'n situatie???

Slide 24 - Tekstslide

Wat doe je wanneer jouw persoonlijkheid en die van de cliënt botsen??

Slide 25 - Open vraag

Geef een voorbeeld wanneer jouw persoonlijkheid botste met die van een ander:

Slide 26 - Open vraag

Eindopdracht

Slide 27 - Tekstslide

Wat vond je van de les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 28 - Poll