TMSP Verbindende workshops

Mensen met ander belevingswereld
1 / 41
volgende
Slide 1: Woordweb
VerpleegkundeTertiary Education

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Mensen met ander belevingswereld

Slide 1 - Woordweb

Wat zullen we volgende les doen?

Slide 2 - Open vraag

Verbindende gespreksvoering bij psychose


Astrid Niersman

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Namen rondje

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Wetgeving
Voor mensen met psychogeriatrische stoornissen of andere verstandelijke beperkingen is er veel veranderd. Tegenwoordig moeten mensen zoveel mogelijk regie hebben over hun eigen leven. We willen cliënten zoveel mogelijk vrijheid en veiligheid bieden op de plek waar ze wonen, ook buiten de instelling: thuis of in een verpleeghuis.

De BOPZ regelde dit alleen voor cliënten die in een BOPZ instelling verblijven. Daardoor is deze wet niet meer toereikend om aan de huidige zorgvraag te voldoen. Daarom is de Wet zorg en dwang ontwikkeld. Deze nieuwe wet vervangt de BOPZ en volgt de cliënt: thuis of in de zorginstelling.

Slide 8 - Tekstslide

timer
10:00

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Hulpverlener en cliënt
Wat vind jij? Moet Nicolaas inderaad ook over zichzelf praten?
Hoe zou je het gesprek hierover aanpakken? Zou jij het anders doen?

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Link

Wat gebeurt hier?
Is dit verleiden of directief?

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Link

Slide 16 - Tekstslide

Verbindende gespreksvoering
Tweede workshop

Slide 17 - Tekstslide

Vandaag
Wat is een psychose?
Oefenen met contactfase
theorie
Oefenen met stabilisatie en herorientatiefase

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video

Jullie leerdoelen
Met vertrouwen een gesprek aangaan
Meebewegen in realiteit
Bijpassende vragen leren stellen
Aansluiten, hoe doe je dit?
Hoe win je vertrouwen?
Reactie op crisis
Wanneer welke bejegening

Slide 20 - Tekstslide

Opbouw gespreksvoering
Contact fase:
Presentatie en narratieve benadering (lesweek 2 en 3)
 Stabilisatiefase: (lesweek 5 en 6)
Heroriëntatiefase: (lesweek 8 en 9)
Integratie- en beëindigingsfase: (lesweek 11, 12 en 13).

Slide 21 - Tekstslide

Contactfase

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Gespreskvaardigheden
Luistervaardigheden (verbaal en non verbaal)
vragen stellen 
reflecteren (van gevoelens)
parafraseren
samenvatten (Emmens en van der Meulen, 2019)

Slide 27 - Tekstslide

Casus
Melanie is 30 jaar. Zij heeft twee keer een psychose gehad. Zij wil medicatie afbouwen. 

Hoe steek je in?

Slide 28 - Tekstslide

Casus
Je leert net Timon kennen. Hij zit in een psychose. Hij denkt dat er vanuit de ruimte een laag op de aarde wordt aangebracht en is nu obsessief aan het schoonmaken. Niet alleen zijn huis, maar ook zijn persoonlijke hygiëne zorgt voor teloorgang voor zijn welbevinden.

Slide 29 - Tekstslide

Casus
Marieke heeft toenemende psychotische klachten. Jij komt voor extra gesprek met haar en haar partner.

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Video

Slide 33 - Link

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Tekstslide

Slide 38 - Tekstslide

Slide 39 - Tekstslide

Wat neem jij mee van de workshops

Slide 40 - Open vraag

Tips en tops

Slide 41 - Open vraag