Like/As, Present Perfect

1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
EnglishSpecial Education

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Like és As

Mindkettőt összehasonlításra használjuk, de praktikus őket külön fordítani, így:
          like = olyan, mint (de nem az!)
          as = valamiként (és tényleg az)

Például:
Attila can run like a cheetah. --> De ő nem gepárd, ugyebár.
She works as a receptionist. --> És tényleg az.

Slide 2 - Tekstslide

Choose the correct answer!

Slide 3 - Tekstslide

She drinks ____ a fish.
A
like
B
as

Slide 4 - Quizvraag

Géza works ____ a slave, almost twelve hours a day.
A
like
B
as

Slide 5 - Quizvraag

I want to join the meeting ____ an observer.
A
like
B
as

Slide 6 - Quizvraag

His ringtone sounded ____ an alarm.
A
like
B
as

Slide 7 - Quizvraag

____ your best friend, I suggest forgetting him.
A
like
B
as

Slide 8 - Quizvraag

My garden looks ____ a jungle.
A
like
B
as

Slide 9 - Quizvraag

She works _____ a receptionist three days a week.
A
like
B
as

Slide 10 - Quizvraag

Listening: Try to answer the questions below based on the text that you can hear.
1. What is the name of the teacher?
2. Where does the teacher live? 
3. How old is the teacher? 
4. What is the teacher’s favourite football team? 
5. What are the names of the teacher’s pets? 
6. What is the colour of the teacher’s car? 

Slide 11 - Tekstslide

„Hi all,
my name is Kane Gamble and I will be your English teacher. I am 29 years old and I have been teaching this language for 6 years. Some words about me as an introduction: 
I live in Sárbogárd with my family, but I lived in Szolnok earlier. I have a beautiful wife, and we don't have any children yet. We have a cat, who is called Sára and a dog, whose name is Killer. I have a nice yellow Ferrari, it is a bit old, but still a good car. I like many sports, for example tennis, my favourite tennis player is Roger Federer by the way, and I also like football. My favourite team is Bristol FC, but my wife likes Leeds United, so we have trouble sometimes. I am happy to be here and I hope we will do a great job together.” 

Slide 12 - Tekstslide

PRESENT PERFECT
Segédige: Have/Has     (E/3 esetén Has)
Ige alakja: Harmadik alak 


Használat:
1. Olyan múltbeli cselekvés, amikek van hatása a jelenre. Ezt sokszor nehezen ismerjük fel, de itt egy szemléletes példa: He has broken his leg, so he can't come to the party with us.
2. Épp most fejeződött be valami: 
I have just explained Present Perfect.
3. "Valaha" szónál: Have you ever tried lobster?

Egy problémás eset
Ezen igeidő megértése sokszor okoz gondot a tanulóknak.
A probléma ott kezdődik, hogy Present, tehát logikailag a jelent időkhöz tartozik, magyarul mégis múltnak fordítjuk (hiszen nekünk összesen 3 igeidőnk van, így fordításnál előfordulnak ilyen deszinkron helyzetek).

Emellett nehezen sokott menni annak ,egértése is, hogy ez mikor indokolt. Próbáljuk megérteni, hogy helyes ez is:
I bought a new XBox. (amennyiben pl beszélünk a múlt hétvégi eseményekről), de ez is:
I have bought a new XBox. (ha játékra invitáljuk a barátunkat).

Slide 13 - Tekstslide

Több jellegzetes időhatározó is van:
Already - már
Yet - még
Ever - valaha
Still - még, még mindig
Just - épp, épp most
Figyelj rá, hogy az "already" kijelentő mondatba megy, kérdésben "yet"-té változik!
Ráadásul az "already" elöl szeret lenni, míg a "yet" hátul :)
I have already eaten a sandwich.
Have you eaten a sandwich yet?
Just?
Figyelj, hogy a "just" előfordul Present Continuous-ban és Present Perfect-ben egyaránt. 
De nem összekeverendő, hiszen magyarul sem mindegy, hogy:
A: Épp most érkezem.
B: Épp most érkeztem.

Slide 14 - Tekstslide

Read and translate the following text!

Slide 15 - Tekstslide

At a job interview the interviewer said to the potential employee,
   ‘So I see here on your CV that you’ve had twelve jobs in the last three years.’
   ‘Oh yes,’ replied the candidate, ‘That’s right. I’ve had a lot of experience working in this area.’
   ‘Well, yes, you’ve worked for a lot of different companies, but you’ve never stayed with any employer for longer than three months.’ continued the interviewer, ‘To me, that gives the impression that you quit your jobs as soon as you get bored with them. Is this true?’
   ‘Oh no, that’s not how it is at all,’ answered the candidate, ‘I’ve never quit a job in my life.’

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Link

Slide 18 - Link

Goodbye!

Slide 19 - Tekstslide