Chapitre 6, Source H, aller

Marieke
Anouk
Jamie
Zola
Fien
Amélie
Ysze
Jip
Lisa
Nora
Thiemen
Mees
Daschayra
Minke
Tessa
Barend
Jannat
Ross
Guus
Nick
Abel
Jay
Jesse
Docent
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Marieke
Anouk
Jamie
Zola
Fien
Amélie
Ysze
Jip
Lisa
Nora
Thiemen
Mees
Daschayra
Minke
Tessa
Barend
Jannat
Ross
Guus
Nick
Abel
Jay
Jesse
Docent

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

BONJOUR ET BIENVENUE
Bonjour
et 
bienvenue!!

Slide 3 - Tekstslide

La tâche de début
Traduisez:
  1. À quelle heure tu vas à l'école?
  2. On va aller à une terrasse
  3. Je vais à Paris.
timer
1:00
Vous travaillez individuellement et en silence

Slide 4 - Tekstslide

Aujourd'hui
  • La tâche de début
  • Lessonup: le verbe aller
  • Au travail: fait les exercices 
  • Apprenez le vocabulaire

Slide 5 - Tekstslide

Prenez ton portable
Log in sur lessonup.app.

Gebruik je eigen naam.Slide 6 - Tekstslide

aller = gaan
het onregelmatige ww aller

Slide 7 - Tekstslide

Het werkwoord "aller" aller = gaan. Net als être (zijn) en avoir (hebben) is aller een onregelmatig werkwoord
Aller
Gaan 
Je vais
Ik ga
Tu vas
Jij gaat
Il / elle  va
Hij / zij gaat
on va
wij gaan/ men gaat
nous allons
wij gaan
vous allez
jullie gaan / u gaat
Ils / Elles vont
zij gaan

Slide 8 - Tekstslide

aller =
A
beginnen
B
gaan
C
lopen

Slide 9 - Quizvraag

avoir
être
aller
gaan
hebben
zijn

Slide 10 - Sleepvraag

Slide 11 - Video

aller
=
  gaanSleep de juiste vorm van aller naar het bijbehorende persoonlijk voornaamwoord
il/elle
nous
vous
ils/elles
tu
je
allons
vont
vais
allez
vas
va

Slide 12 - Sleepvraag

Je (aller)
A
suis
B
vas
C
ai
D
vais

Slide 13 - Quizvraag

ils (aller)
A
ont
B
vont
C
sont
D
va

Slide 14 - Quizvraag

Futur proche

Slide 15 - Tekstslide

Futur proche
J' (ik)
vais (ga)
parler (praten)
Tu (jij)
vas (gaat)
parler (praten)
Il/elle/on (hij/zij/wij)
va (gaat/gaan)
parler (praten)
nous (wij)
allons (gaan)
parler (praten)
Vous (jullie/u)
allez (gaan/gaat)
parler (praten)
Ils/elles (zij)
vont (gaan)
parler (praten)
Toekomende tijd: futur proche

Slide 16 - Tekstslide

Wat is een futur proche?
A
Nous chantons
B
Nous chanterions
C
Nous alons chanter
D
Nous allons chanter

Slide 17 - Quizvraag

Wat is een futur proche?
A
Tu vas avoir
B
Tu as eu
C
Tu auras
D
Tu aurais

Slide 18 - Quizvraag

Wat is een futur proche?
A
Ils courent
B
Ils vont courir
C
Ils couriront
D
Ils ont couru

Slide 19 - Quizvraag

wat is de futur proche van regarder
je.......................

Slide 20 - Open vraag

Au travail !
Wat?
exercices 29C,D & E, 30 & 31
Met wie en hoe?
- Je mag in tweetallen overleggen
Hulp nodig?
Steek je hand op.
Tijd?

Tip:
Kijk op pagina 81
Klaar? 
- Apprenez le vocabulaire & phrases-clés de H6
timer
10:00

Slide 21 - Tekstslide