Pop en Spel

1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
KunstKunstzinnige oriëntatieBasisschoolGroep 1,2

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Groep 1&2
45 min.

Slide 2 - Tekstslide

Introduceer het thema van dit lesblok: Pop en Spel. 

Vertel wat de leerlingen dit lesblok gaan doen: ze gaan spelen met alledaagse voorwerpen. De voorwerpen veranderen we in een pop.

Slide 3 - Tekstslide

In Almere stond een kunstwerk dat tegelijkertijd een speeltoestel is. 

Stel de leerlingen vagen:
  • Wat is dit? 
  • Hoe kun je hier mee spelen? 
In dit kunstwerk zit een gezicht. Vraag de leerlingen hoe zij dit gezicht zien.
 Kunstwerk en 
speeltoestel in één

Slide 4 - Tekstslide

Het is een kunstwerk en speeltoestel in één, gemaakt door Renee Reijnders. Samen met de kinderen die in de buurt van het Muzenpark in Almere woonden, maakte zij dit ontwerp voor een speeltoestel.
Nieuw woord:
Spelen
Ik speel

Slide 5 - Tekstslide

Stel de leerlingen vragen: 
  • Wat is spelen? 
  • Wat vind jij van spelen?
  • Waarom? 
  • Kun je ook spelen met iets dat niet leeft? Zo ja, hoe kun je dat tot leven brengen?
Nieuw woord: spelen. Bespreek dit woord. 
Nieuw woord:
Gezicht

Slide 6 - Tekstslide

Als je goed in je omgeving kijkt, zie je op nog veel meer plekken gezichten.

Nieuw woord: gezicht. Bespreek dit woord.

Slide 7 - Tekstslide

Stel de leerlingen vragen:
  • Wat zie je? 
  • Waar is het gezicht van gemaakt? 
Probeer de leerlingen het gezicht zo specifiek mogelijk te laten beschrijven.

Slide 8 - Video

Zet het geluid aan en start de video.
De leerlingen gaan kijken naar de trailer van Harig Hondje, een voorstelling van BonteHond. Ga samen met de leerlingen op zoek naar gezichten in de video.
Welke gezichten hebben jullie 
gezien? 

Slide 9 - Tekstslide

Inventariseer bij de leerlingen welke gezichten ze allemaal gezien hebben.

Ga zelf op zoek naar gezichten in het klaslokaal!
Nieuw woord:
Voorwerp

Slide 10 - Tekstslide

Ga samen met de leerlingen op zoek naar voorwerpen in het klaslokaal die ook een gezicht hebben.

Nieuw woord: voorwerp. Bespreek dit woord. 
Kies 1 voorwerp uit.
Nieuw woord:
Handpop

Slide 11 - Tekstslide

Vraag de leerlingen daarna om 1 voorwerp uit het klaslokaal te kiezen dat ze aanspreekt en dat ze ‘tot leven willen wekken’. Dit kan van alles zijn iets groots of iets kleins: een blok uit de blokkenhoek, een stoel, een potlood.
Iedere leerling kiest één voorwerp uit en houdt dat bij zich. 

Dit voorwerp gaan ze later gebruiken als pop. Let op: de handpoppen worden ook door de kunstenaar gebruikt in de masterclass.

Stel de leerlingen vragen:
  • Kun je met een pop ook spelen?
  • Wat is een handpop?
Nieuw woord: handpop. Bespreek dit woord. 
Plak de plakogen op je voorwerp en laat het tot leven komen. 
Nieuw woord:
Vriendschap

Slide 12 - Tekstslide

Deel de plakogen uit. Iedere leerling krijgt één paar plakogen en plakt dat op het gekozen voorwerp. De voorwerpen hebben nu een gezicht gekregen en kunnen tot leven komen. Deze poppen komen ook voor in de masterclass.

Vraag de leerlingen om duo’s of trio’s te maken. De verschillende voorwerpen gaan contact met elkaar maken. Laat de voorwerpen nog meer tot leven komen door een kort gesprekje te voeren en de voorwerpen met elkaar te laten spelen. Op deze manier kunnen de poppen een vriendschap met elkaar sluiten.

Nieuw woord: vriendschap. Bespreek dit woord. 
Handpop


Vriendschap

Gezicht
Spelen
Voorwerp

Slide 13 - Tekstslide

Sluit de les af door de leerlingen te vragen wat ze tijdens deze les hebben geleerd en herhaal de nieuwe woorden: spelen, gezicht, handpop, vriendschap en voorwerp.

Blik vooruit op de masterclass: Er komt een poppenspeelster naar de klas.

Wat kunnen ze verwachten van de masterclass:
- Introductie van de kunstenaar
- Terugkoppeling naar de voorbereidende les
- Uitleg van de kunstenaar wat ze gaan doen
- Aan de slag met de kunstenaar
- Afsluiten masterclass

Wat wordt er van de docent verwacht:
- De docent moet te alle tijden bij de masterclass aanwezig blijven.
- De docent assisteert de kunstenaar waar nodig. De kunstenaar zal dit aan het begin van de les afstemmen met de docent.
- De docent zorgt dat materialen die op school zijn geleverd of die van de school worden gebruikt klaar liggen.