1.4 Krachten in werktuigen

1.4 Krachten in werktuigen
Doelen
  • Wat is de functie van een hefboom?
  • Herkennen van hefbomen in werktuigen
  • Wat is een moment?
  • Toepassen momentenwet
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo t, havoLeerjaar 3

In deze les zitten 16 slides, met tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

1.4 Krachten in werktuigen
Doelen
  • Wat is de functie van een hefboom?
  • Herkennen van hefbomen in werktuigen
  • Wat is een moment?
  • Toepassen momentenwet

Slide 1 - Tekstslide

Functie van een hefboom?

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Verklaar dit?

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Slide 8 - Video

Slide 9 - Video

1: massa's omrekenen naar kg

Slide 10 - Tekstslide

Krachtenschaal

Slide 11 - Tekstslide

opdrachten 1 en 2
werk samen in 2-tallen en los de volgende vragen op
Doe dit netjes in je schrift volgens de structuur die nij berekeningen hoort.
Stuur je antwoord/uitwerkingen met jullie namen erboven in dmv een foto in teams

Slide 12 - Tekstslide

opdracht 1
Bereken het moment:
Met een breekijzer probeert Piet de kist te openen
kracht is 50N op een afstand van 50cm
stappen netjes onder elkaar: gegevens, gevraagd, formule, berekening, antwoord met eenheid

Slide 13 - Tekstslide

opdracht 2
ga naar dia 2 van deze lessonup
maak gebruik van de momentenwet
F1 x l1 = F2 x l2
zij oefent een kracht uit van 500N op 2m afstand
de steen ligt op 1 m van het draaipunt en kantelt net
welke kracht wordt op de steen uitgeoefend?

Slide 14 - Tekstslide

opdr 1
gegeven: F1 = 50N  l1 = 50cm
gevraagd: wat is M
formule: M = F x l
berekening: M = 50 x 50
antwoord: M = 2500Ncm

Slide 15 - Tekstslide

opdracht 2
gegeven: F1 = 500N , l1 = 2m , l2 = 1m
gevraagd: wat is F2
Formule: F1 x l1 = F2 x l2
berekening: 500 x 2 = F2 x 1
1000N = F2  .......is dus een verdubbeling

Slide 16 - Tekstslide