cross

YV5-TH2-BS6

1 / 20
volgende
Slide 1: Interactieve video met 1 slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 7 videos.

Onderdelen in deze les

1

Slide 1 - Video

1

Slide 2 - Video

Slide 3 - Video

00:53
Volgens welk leerproces is deze aap van de drone afgekomen?
A
imitatie
B
inprenting
C
operant conditioneren
D
inzicht

Slide 4 - Quizvraag

00:41
Volgens welk leerproces hebben deze katten dit trucje geleerd?
A
imitatie
B
klassiek conditioneren
C
operant conditioneren
D
inprenting

Slide 5 - Quizvraag

1

Slide 6 - Video

00:28
Waarom zullen deze flamingo's zo gezamenlijk dansen?

Slide 7 - Open vraag

Samenwerkende dieren

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

6.6 sociaal gedrag

Slide 10 - Tekstslide

LEERDOELEN

* je kunt de functie van verschillende vormen van sociaal gedrag uitleggen
* je kunt het verband tussen sociaal gedrag en overlevingskansen aangeven


Slide 11 - Tekstslide

BEGRIPPENLIJST
sociaal gedrag
signalen
communiceren
geritualiseerd gedrag
bronst
territoriumgedrag
dreiggedrag

rangorde
pikorde
imponeergedrag
verzoeningsgedrag
staten

Slide 12 - Tekstslide

SCHRIJF OP 
sociaal gedrag
* het gedrag van soortgenoten t.o.v. elkaar
* vb functie: informatieoverdracht, vaststelling van rangorde en taakverdeling binnen groepen
* handeling van individu is prikkel voor gedrag van soortgenoot 
* prikkels bij sociaal gedrag heten signalen

communiceren 
* signaaloverdracht tussen soortgenoten 
* kan met kleur, geur, geluid, houding, gebaren, taal

Kijktip op Netflix Our Planet

Slide 13 - Tekstslide

SCHRIJF OP 
* functie: vergroot de bereidheid tot paren
* 'vorm': bestaat uit een combinatie van handelingen uit andere gedragssystemen 

geritualiseerd gedrag                  handelingen die worden overdreven, omgevormd en/of versneld
                                                                zodat ze een signaalfunctie krijgen

bronst                   bereidheid tot paring bij zoogdieren


Slide 14 - Tekstslide

Rangorde - volgorde binnen een populatie van dominant naar minst dominant
Pikorde - rangorde bij kippen
Territoriumgedrag - verdediging van het gebied tegen binnendringende soortgenoten. gedrag bij zeeolifant
Imponeergedrag - Dieren die zich groot maken om zo indrukwekkend mogelijk te lijken bij de peacock spin en bij de mens
overspronggedrag/conflictgedrag -handeling uit een ander gedragssysteem die niets te maken heeft met de situatie.  bij dieren
verzoeningsgedrag - signaal dat de agressie van het dominante dier doet afnemen.


Slide 15 - Tekstslide

maak opgave 53 t/m 58

Slide 16 - Tekstslide

Kunnen honden klok kijken?

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Slide 19 - Video

Slide 20 - Link