Pedagogiek periode 3.2 - les 3

Deze les
Leerstoornissen
 • Dyslexie
 • Dyscalculie
 • NLD

Thema 8.3
(Herhalingsstof 2e leerjaar)
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 16 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Deze les
Leerstoornissen
 • Dyslexie
 • Dyscalculie
 • NLD

Thema 8.3
(Herhalingsstof 2e leerjaar)

Slide 1 - Tekstslide

Thema 8
Thema 8 (Specifieke problematieken) is toetsstof voor deze periode.
Een aantal problematieken hebben we in leerjaar 2 al uitgebreid behandeld. 
Daarom herhalen we die kort in de les door middel van een werkvorm om jullie voorkennis te activeren.
De uitgebreide ppts van vorig jaar vind je verder in deze presentatie.

Slide 2 - Tekstslide

Werkvorm
Je krijgt met je 2- of 3- tal een flap-over vel
Schrijf 4 vragen op over Dyslexie/Dyscalculie/NLD
Geef de flap door aan het volgende tweetal
Die schrijft de antwoorden op de vragen op

>> Inventariseren: wat weten we (weer) over deze problematieken?

Slide 3 - Tekstslide

Leerstoornissen
Kinderen met leerstoornis hebben moeite met het verwerven van vaardigheden of informatie.
Ze hebben wel een normaal IQ.

Slide 4 - Tekstslide

Leerstoornis | NLD
Non-verbal Learning Disorder

 • Kind begrijpt non-verbale informatie niet.
 • Problemen met visuele informatie, motoriek en op sociaal gebied.
 • Prikkels komen ongefilterd binnen > chaos in het hoofd
 • Hele dag aangehaakt blijven kost hen veel energie

Slide 5 - Tekstslide

NLD | Kenmerken
Trapsgewijze ontwikkeling
Houterige motoriek
Slechte oog-hand coördinatie
Problemen met ruimtelijk inzicht
Niet begrijpen van oorzaak en gevolg
Laag werktempo
Moeit met begrijpen van sociale relaties

Slide 6 - Tekstslide

NLD - sterke kant
Kinderen hebben geen moeite met taal
Zijn verbaal vaak sterk
Daardoor worden ze door hun omgeving overschat

Slide 7 - Tekstslide

Leerproblemen
Leerprobleem: oorzaak ligt in de omgeving, bv. manier van les krijgen sluit niet aan bij leerstijl van het kind (= 'systeem gerelateerd leerprobleem')

Leerachterstand: het kind leert tijdelijk in een trager tempo, bv. door ingrijpende gebeurtenis in zijn omgeving

Leerstoornis: komt van binnenuit

Slide 8 - Tekstslide

Dyslexie
Leerstoornis bij het lezen of spellen, waar gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs niet de oorzaak van is.

Kinderen zien wel de losse letters, maar kunnen ze niet samenvoegen tot een woord.

Tekst wordt wel begrepen, maar er is meer tijd nodig.

Slide 9 - Tekstslide

Dyslexie
Voorbeelden:
 s-t-o-e-p wordt gelezen als: soep
 takken wordt gelezen als katten
 er wordt een woord weggelaten in een zin
 radend lezen
 een b lezen soms lezen als een b, maar soms ook als een d of p

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Dyslexie | Rekening houden
 • Geef de tijd voor een reactie
 • Maak het bord niet te snel schoon bij aantekeningen
 • Kopieer aantekeningen van de les
 • Vermijd overhoringen of oefeningen met meerkeuzevragen
 • Toon begrip en leer andere kinderen dit ook te doen

Slide 12 - Tekstslide

Dyscalculie
Problemen met leren en automatiseren bij rekenen
Ook hier is de intelligentie normaal

Slide 13 - Tekstslide

Dyscalculie
Getallen omdraaien: 86 wordt 68
 Langzaam rekenen, op de vingers tellen
 Niet meerdere stappen na elkaar kunnen maken

Elk kind maakt wel eens zulke fouten, een kind met dyscalculie maakt ze vaak.

Slide 14 - Tekstslide

Dyscalculie | Rekening houden
 • Geef meer instructie- en oefentijd
 • Oefen vaak
 • Gebruik stappen: voordoen, samendoen, zelf doen
 • Eén oplossingsstrategie tegelijk
 • Oefen ook deelvaardigheden (schattend rekenen, inzicht in getallenlijn)
 • Beperk zelfstandig werken
 • Geef feedback meteen en verwoord het positief

Slide 15 - Tekstslide

Leerproblemen | Signalen
Kind is snel afgeleid
Kan niet lang werken aan een taak
Werkt de ene dag beter dan de andere
Lijkt opdrachten regelmatig niet te horen
Onthoudt slecht wat er verteld wordt

Slide 16 - Tekstslide